945 สัญลักษณ์ของพระพิโรธของพระเจ้า

Verse 1

พระอุปนิสัยของพระเจ้าคือเนื้อแท้ประจำพระองค์

ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงตามเวลาที่ผันผ่าน

และไม่มีการเปลี่ยนแปลงตามภูมิศาสตร์

พระอุปนิสัยคือแก่นแท้ภายในพระองค์

ไม่สำคัญว่าพระองค์ทรงราชกิจกับใคร

แก่นแท้พระองค์ยังคงไม่มีวันเปลี่ยน

พระอุปนิสัยชอบธรรมก็เช่นกัน


Verse 2

ยามคนทำให้กริ้ว สิ่งที่ทรงมักแสดงออก

นั้นก็คือพระอุปนิสัยประจำพระองค์

หลักธรรมเบื้องหลังพระโทสะนั้นไม่เปลี่ยน

พระสถานะและพระอัตลักษณ์ก็เช่นกัน

พระองค์มิได้กริ้วเพราะว่า

แก่นแท้พระองค์เปลี่ยนแปลง

และมิใช่เพราะว่าพระอุปนิสัยนั้นเปลี่ยน

แต่เพราะการล่วงเกินเมื่อคนต่อต้านพระองค์


Chorus

เมื่อพระเจ้าทรงแสดงพระพิโรธ

นั่นคือสัญญาณว่ากำลังบังคับชั่วจะไม่มีอีกต่อไป

นั่นคือสัญญาณว่ากำลังบังคับ

ไม่เป็นมิตรจะต้องถูกทำลาย

พระอุปนิสัยอันชอบธรรมของพระเจ้านั้น

เป็นเอกลักษณ์เช่นนี้

พระพิโรธของพระเจ้าเป็นเอกลักษณ์เช่นนี้


Verse 3

การที่คนยั่วยุพระเจ้าอย่างชัดเจน

นั้นท้าทายพระอัตลักษณ์ สถานะพระองค์

พระเจ้าทรงมองเรื่องนี้ว่าคนแข่งกับพระองค์

ในมุมมองพระองค์ คนทดสอบโทสะพระองค์

ณ เวลาเช่นนั้น บาปคนนั้นลุกลาม

ฉะนั้นจึงเป็นธรรมดาที่เวลาเช่นนั้น

พระพิโรธจะเผยตัวออกมาให้เห็นกัน


Chorus

เมื่อพระเจ้าทรงแสดงพระพิโรธ

นั่นคือสัญญาณว่ากำลังบังคับชั่วจะไม่มีอีกต่อไป

นั่นคือสัญญาณว่ากำลังบังคับ

ไม่เป็นมิตรจะต้องถูกทำลาย

พระอุปนิสัยอันชอบธรรมของพระเจ้านั้น

เป็นเอกลักษณ์เช่นนี้

พระพิโรธของพระเจ้าเป็นเอกลักษณ์เช่นนี้


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 2 ว่าด้วยการรู้จักพระเจ้า, พระเจ้าพระองค์เอง พระผู้ทรงเอกลักษณ์ 2

ก่อนหน้า: 944 พระเจ้าทรงธำรงรักษาการดำรงอยู่ของมนุษย์ด้วยพระอุปนิสัยอันชอบธรรมของพระองค์

ถัดไป: 946 พระพิโรธของพระเจ้าคือการแสดงถึงพระอุปนิสัยอันชอบธรรมของพระองค์

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger