505 การทนทุกข์เพื่อปฏิบัติความจริงย่อมได้รับความเห็นชอบของพระเจ้า

Verse 1

ทุกครั้งที่คนปฏิบัติความจริง

หรือก้าวผ่านการถลุง

ทุกครั้งที่ราชกิจมาถึง คนสู้ทนเจ็บปวดที่สุด

เพราะทุกครั้งคือการทดสอบ

พวกเขาจึงเกิดสู้รบภายใน

นี่คือราคาที่แท้จริงที่พวกเขาต้องจ่าย

การวิ่งวุ่นและเพิ่มการอ่านพระวจนะคือจ่ายราคา

นั่นคือสิ่งที่ผู้คนควรทำคือหน้าที่ผู้คน

แต่ผู้คนต้องเรียนรู้ที่จะละวางสิ่งที่อยู่ภายใน

ความคิดและแผนของตน

แรงจูงใจและมโนคติหลงผิด


Pre-chorus

หาไม่แล้ว พวกเขาทนทุกข์เช่นไรไม่สำคัญ

หรือทำมากเท่าใด

เพราะทุกอย่างนั้นจะสูญเปล่าไป


Chorus

ราคาที่เจ้าจ่ายไป พระเจ้าทรงเห็นชอบหรือไม่

ประเมินตรงที่เจ้าได้เปลี่ยนตัวเองหรือไม่

เจ้านำความจริงไปปฏิบัติ

และกบฏต่อเจตนาและมโนคติอันหลงผิด

เพื่อสนองน้ำพระทัยพระเจ้าหรือไม่

เพื่อได้ความรู้เรื่องพระเจ้า และความภักดีหรือไม่


Verse 2

มีเพียงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดภายในตัวเจ้า

ที่สามารถกำหนดได้ว่าที่เจ้าลำบากมีค่าหรือไม่

เมื่ออุปนิสัยเจ้านั้นเปลี่ยน และเจ้าปฏิบัติความจริง

เช่นนั้นพระเจ้าจะทรงเห็นชอบ

กับทุกข์ทั้งมวลของเจ้า

แต่ถ้าอุปนิสัยภายในของเจ้ายังไม่เปลี่ยนแปลง

จะไม่สำคัญว่าเจ้าวิ่งวุ่นเรื่องภายนอกมากเพียงใด

ไม่สำคัญว่าเจ้าอาจสู้ทนความทุกข์มากเพียงใด

ถ้าพระเจ้ายังทรงไม่ให้การยืนยัน นั่นคือสูญเปล่า


Chorus

ราคาที่เจ้าจ่ายไป พระเจ้าทรงเห็นชอบหรือไม่

ประเมินตรงที่เจ้าได้เปลี่ยนตัวเองหรือไม่

เจ้านำความจริงไปปฏิบัติ

และกบฏต่อเจตนาและมโนคติอันหลงผิด

เพื่อสนองน้ำพระทัยพระเจ้าหรือไม่

เพื่อได้ความรู้เรื่องพระเจ้า และความภักดีหรือไม่


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, การรักพระเจ้าเท่านั้นคือการเชื่อในพระเจ้าอย่างแท้จริง

ก่อนหน้า: 504 การทนทุกข์เพื่อการปฏิบัติความจริงเปี่ยมความหมายที่สุด

ถัดไป: 506 ยิ่งปฏิบัติความจริงมากขึ้น พระเจ้ายิ่งทรงอวยพรให้มากขึ้น

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger