285 ความทุกข์เติมเต็มวันที่ไม่มีพระเจ้า

Verse 1

เมื่อคนไม่เข้าใจในโชคชะตา

หรือเข้าใจอธิปไตยพระเจ้า

เมื่อคนหนึ่งตั้งใจเสาะหาข้างหน้า

เดินโอนเอน โซเซไปในม่านหมอก

การเดินทาง

ยากเกินไปที่จะทำได้

การเดินทาง

จะทำใจคนร้าวราน


Chorus

ความทุกข์เติมเต็มวันที่ไม่มีพระเจ้า

หากคนยอมรับอธิปไตยพระผู้สร้าง

นบนอบต่อการเตรียมของพระองค์

และแสวงหาชีวิตมนุษย์แท้จริง

คนสามารถหลุดพ้นความปวดใจ

หลุดพ้นจากทุกข์ทั้งมวลของตน

กำจัดความว่างเปล่าในชีวิต

สลัดความว่างเปล่าในชีวิตให้สิ้น


Verse 2

เมื่อคนไร้พระเจ้า และมองไม่เห็นพระองค์

เมื่อคนไม่รับรู้อธิปไตยพระเจ้า

ทุกวันก็ย่อมลำเค็ญ

ไม่มีคุณค่า และไร้ความหมาย

ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน หรือทำงานอะไร

การไล่ตามเป้าหมาย วิถีชีวิตคน

เมื่อคนไร้พระเจ้า

จะพาคนให้เศร้าไม่สิ้นสุด

ทุกข์ทนจนยากจะปล่อยวาง


Chorus

ความทุกข์เติมเต็มวันที่ไม่มีพระเจ้า

หากคนยอมรับอธิปไตยพระผู้สร้าง

นบนอบต่อการเตรียมของพระองค์

และแสวงหาชีวิตมนุษย์แท้จริง

คนสามารถหลุดพ้นความปวดใจ

หลุดพ้นจากทุกข์ทั้งมวลของตน

กำจัดความว่างเปล่าในชีวิต

สลัดความว่างเปล่าในชีวิตให้สิ้น


Bridge

เมื่อผู้คนรับรู้อธิปไตยพระเจ้า

เหนือโชคชะตามนุษย์

คนฉลาดเลือกที่จะรู้ และยอมรับ

อำลาวันเวลาอันปวดร้าว

เมื่อพวกเขาได้พยายามสร้างชีวิตที่ดี

ด้วยสองมือของพวกเขาเอง

พวกเขาจะไม่ดิ้นรนต้านชะตาต่อไป

และไล่ตามสิ่งทีเรียกว่าเป้าหมาย


Chorus

ความทุกข์เติมเต็มวันที่ไม่มีพระเจ้า

หากคนยอมรับอธิปไตยพระผู้สร้าง

นบนอบต่อการเตรียมของพระองค์

และแสวงหาชีวิตมนุษย์แท้จริง

คนสามารถหลุดพ้นความปวดใจ

หลุดพ้นจากทุกข์ทั้งมวลของตน

กำจัดความว่างเปล่าในชีวิต

สลัดความว่างเปล่าในชีวิตให้สิ้น


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 2 ว่าด้วยการรู้จักพระเจ้า, พระเจ้าพระองค์เอง พระผู้ทรงเอกลักษณ์ 3

ก่อนหน้า: 284 ความเจ็บปวดของมนุษย์เกิดขึ้นเช่นไร?

ถัดไป: 286 มีเพียงบรรดาผู้ที่รักความจริงเท่านั้นที่สามารถนบนอบต่ออธิปไตยของพระเจ้าได้

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger