150 เนื้อแท้ของพระคริสต์คือพระเจ้า

Verse 1

พระคริสต์คือพระเจ้าที่ทรงมาบังเกิด

พระคริสต์ผู้ประทานความจริงกับคนได้ 

จึงถูกเรียกว่าพระเจ้า

มันไม่มากเกินที่จะพูดกันเช่นนี้

เพราะทรงครองเนื้อแท้ของพระเจ้า 

พระอุปนิสัยและพระปรีชาญาณในการทรงกิจ

ที่ไม่อาจบรรลุได้โดยคน

Chorus 1

บรรดาผู้เรียกตนว่าพระคริสต์

ทว่าไม่สามารถทำกิจขององค์พระเจ้า

คือผู้ที่ลวงหลอก

ไม่ช้าพวกเขาจะพินาศ 

เพราะแม้เขาอ้างตนเป็นพระคริสต์ 

ไม่มีสักคนที่ครอง ครองเนื้อแท้ของพระคริสต์ 

Verse 2

พระคริสต์ไม่ใช่เพียงการสำแดงตนของพระเจ้า

ทว่าเป็นร่างจำเพาะที่เข้าครองโดยพระเจ้า

ตอนทรงดำเนินการและทรงราชกิจให้เสร็จสิ้น

ท่ามกลางมนุษย์

Verse 3

เนื้อหนังนี้ไม่มีใครสามารถแทน

ทว่าเป็นเนื้อหนังที่สามารถแบกรับงาน

ของพระเจ้าในโลกา

และแสดงพระอุปนิสัยพระเจ้า

และเป็นตัวแทนพระองค์ 

และเตรียมชีวิตให้ผู้คน

Chorus 2

พระเจ้าจึงได้ตรัสว่าความแท้จริงของพระคริสต์

คนไม่อาจนิยาม แต่ว่าตอบ 

และตัดสินได้ด้วยพระองค์เอง

ดังนั้นถ้าเจ้าปรารถนาจะหาหนทางแห่งชีวิต

เจ้าต้องรู้ก่อนว่าพระเจ้าเสด็จมา

บนโลกในช่วงยุคสุดท้าย

เพื่อทรงมอบทางแห่งชีวีแด่ผู้คน

Outro

นี่ไม่ใช่กาลที่ล่วงมา แต่กำลังเกิดขึ้นวันนี้

ตัดตอนมาจาก พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์

ก่อนหน้า: 149 นัยสำคัญของการทรงปรากฏในรูปมนุษย์

ถัดไป: 151 พระราชกิจของเนื้อหนังและพระวิญญาณนั้นเหมือนกันในเนื้อแท้

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ภาคผนวก 4: มองดูการทรงปรากฏของพระเจ้าในการพิพากษาและการตีสอนของพระองค์

เช่นเดียวกับคนอื่นๆ หลายร้อยล้านคนที่ติดตามองค์พระเยซูคริสต์เจ้า พวกเราปฏิบัติตามธรรมบัญญัติและพระบัญญัติแห่งพระคัมภีร์...

บทที่ 11

ทุกบุคคลในหมู่มวลมนุษย์ควรยอมรับการพินิจพิเคราะห์แห่งวิญญาณของเรา ควรตรวจดูทุกคำพูดและทุกการกระทำของพวกเขาอย่างละเอียดถี่ถ้วน...

เมื่อใบไม้ที่ร่วงหล่นกลับคืนสู่รากของพวกมัน เจ้าจะเสียใจกับความชั่วทั้งหมดที่เจ้าทำลงไป

พวกเจ้าทั้งหมดได้เห็นงานที่เราทำไปในท่ามกลางพวกเจ้าด้วยตาของพวกเจ้าเอง พวกเจ้าเองได้ฟังวจนะที่เรากล่าว...

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger