150 เนื้อแท้ของพระคริสต์คือพระเจ้า

Verse 1

พระคริสต์คือพระเจ้าที่ทรงมาบังเกิด

พระคริสต์ผู้ประทานความจริงกับคนได้

จึงถูกเรียกว่าพระเจ้า

มันไม่มากเกินที่จะพูดกันเช่นนี้

เพราะทรงครองเนื้อแท้ของพระเจ้า

พระอุปนิสัยและพระปรีชาญาณในการทรงกิจ

ที่ไม่อาจบรรลุได้โดยคน


Chorus 1

บรรดาผู้เรียกตนว่าพระคริสต์

ทว่าไม่สามารถทำกิจขององค์พระเจ้า

คือผู้ที่ลวงหลอก

ไม่ช้าพวกเขาจะพินาศ

เพราะแม้เขาอ้างตนเป็นพระคริสต์

ไม่มีสักคนที่ครอง ครองเนื้อแท้ของพระคริสต์


Verse 2

พระคริสต์ไม่ใช่เพียงการสำแดงตนของพระเจ้า

ทว่าเป็นร่างจำเพาะที่เข้าครองโดยพระเจ้า

ตอนทรงดำเนินการและทรงราชกิจให้เสร็จสิ้น

ท่ามกลางมนุษย์


Verse 3

เนื้อหนังนี้ไม่มีใครสามารถแทน

ทว่าเป็นเนื้อหนังที่สามารถแบกรับงาน

ของพระเจ้าในโลกา

และแสดงพระอุปนิสัยพระเจ้า

และเป็นตัวแทนพระองค์

และเตรียมชีวิตให้ผู้คน


Chorus 2

พระเจ้าจึงได้ตรัสว่าความแท้จริงของพระคริสต์

คนไม่อาจนิยาม แต่ว่าตอบ

และตัดสินได้ด้วยพระองค์เอง

ดังนั้นถ้าเจ้าปรารถนาจะหาหนทางแห่งชีวิต

เจ้าต้องรู้ก่อนว่าพระเจ้าเสด็จมา

บนโลกในช่วงยุคสุดท้าย

เพื่อทรงมอบทางแห่งชีวีแด่ผู้คน


Outro

นี่ไม่ใช่กาลที่ล่วงมา แต่กำลังเกิดขึ้นวันนี้


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, พระคริสต์แห่งยุคสุดท้ายเท่านั้นที่สามารถประทานหนทางแห่งชีวิตนิรันดร์แก่มนุษย์ได้

ก่อนหน้า: 149 นัยสำคัญของการทรงปรากฏในรูปมนุษย์

ถัดไป: 151 พระราชกิจของเนื้อหนังและพระวิญญาณนั้นเหมือนกันในเนื้อแท้

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger