725 จงนบนอบต่อพระวจนะปัจจุบันของพระเจ้าเพื่อได้รับการทำให้มีความเพียบพร้อม

Intro

เส้นทางตอนนี้ที่พระวิญญาณทรงพระดำเนิน

คือพระวจนะปัจจุบันของพระเจ้า


Verse 1

ผู้ใดหวังจะเดินบนเส้นทางนั้น

ต้องเชื่อฟังดื่มกินพระวจนะปัจจุบัน

ของพระเจ้าผู้ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์

พระวจนะคือราชกิจของพระองค์


Pre-chorus

ทุกๆ สิ่งเริ่มต้นจากพระวจนะ

ทุกๆ สิ่งสร้างขึ้นตามพระวจนะ


Chorus

เมื่อคนนั้นเข้าใจและสามารถเชื่อฟัง

เชื่อฟังแก่นแท้ของพระวจนะปัจจุบัน

เขาก็จะดำรงชีวิตอยู่บนเส้นทาง

ที่ซึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำทาง

เขาจะได้ก้าวสู่ร่องครรลองอันสมควร

ที่พระเจ้าทรงใช้ทำให้คนเพียบพร้อม


Verse 2

ไม่ว่าเพื่อให้แน่ใจเรื่องพระเจ้า

ผู้ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์หรือเพื่อรู้จักพระองค์

คนควรทุ่มเทความพยายามต่อวจนะเพิ่มเติม

หาไม่เขาย่อมไม่สัมฤทธิ์และไม่มีสิ่งใดเลย


Verse 3

คนควรมารู้จักพระเจ้าและทำให้พอพระทัย

โดยรากฐานของการอ่านพระวจนะ

พวกเขาจึงสามารถค่อยๆ สร้าง

ความสัมพันธ์อันปกติกับพระองค์


Chorus

เมื่อคนนั้นเข้าใจและสามารถเชื่อฟัง

เชื่อฟังแก่นแท้ของพระวจนะปัจจุบัน

เขาก็จะดำรงชีวิตอยู่บนเส้นทาง

ที่ซึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำทาง

เขาจะได้ก้าวสู่ร่องครรลองอันสมควร

ที่พระเจ้าทรงใช้ทำให้คนเพียบพร้อม


Outro

การกินและการดื่ม การปฏิบัติพระวจนะ

คือวิถีดีสุดที่คนจะร่วมมือกับพระเจ้า

เป็นวิธีที่คนตั้งมั่นได้ดีที่สุด

ในคำพยานของตน ประชากรของพระองค์


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, ผู้คนที่ได้เปลี่ยนแปลงอุปนิสัยแล้วคือบรรดาผู้ที่ได้เข้าไปสู่ความเป็นจริงแห่งพระวจนะของพระเจ้าแล้ว

ก่อนหน้า: 724 กุญแจสำคัญสู่การเชื่อฟังพระเจ้าคือการยอมรับความสว่างซึ่งใหม่สุด

ถัดไป: 726 สิ่งมีชีวิตทรงสร้างควรนบนอบต่อการจัดวางเรียบเรียงของพระเจ้า

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger