929 มวลมนุษย์ยังคงเป็นมวลมนุษย์เดิมที่พระเจ้าได้ทรงสร้างขึ้นมา

Verse 1

แม้มนุษย์ผ่านการกดขี่ของซาตาน

ไม่ใช่อาดัมและเอวาอีกแล้ว

แต่พวกเขาเต็มด้วยความรู้

ความคิด มโนคติที่เป็นศัตรูพระเจ้า

และเต็มไปด้วยอุปนิสัยเสื่อมทราม

ในสายพระเนตร เขายังเป็นคนเดิมที่ทรงสร้าง


Verse 2

มนุษย์ถูกปกครอง เตรียมการโดยพระเจ้า

ยังใช้ชีวิตในทางพระองค์ทรงจัดเตรียม

ในสายพระเนตร มนุษย์เสื่อมทราม

มีเพียงความหิวโหย เต็มด้วยสิ่งสกปรก

การตอบสนองค่อนข้างเชื่องช้า

ความทรงจำก็ลดน้อยลงไป


Pre-chorus 1

มนุษย์มีอายุมากขึ้นเล็กน้อย

แต่สัญชาตญาณ หน้าที่คงเดิม

นี่คือคนที่พระเจ้าทรงตั้งใจช่วยให้รอด


Chorus

ทันทีที่คนฟังเสียงเรียกพระผู้สร้าง

ทันทีที่คนฟังสุรเสียงพระผู้สร้าง

เขาจะลุกขึ้นและจะรีบค้นหาถึงที่มาของเสียงนี้

ทันทีที่คนได้เห็นพระผู้สร้าง

เขาจะกลายเป็นไม่สนสิ่งอื่นใด

เขาจะละทุกสิ่งและอุทิศตน

กระทั่งวางชีวีของเขาเพื่อพระเจ้า


Verse 3

เมื่อหัวใจของมนุษย์เข้าใจ

วจนะที่พระผู้สร้างตรัสจริงใจ

คนจะบอกปัดซาตาน

และจะเข้ามาอยู่ข้างเดียวกันกับพระผู้สร้าง

เมื่อสิ่งสกปรกถูกชำระจากกายคน

และได้การบำรุงเลี้ยงจากพระผู้สร้าง


Pre-chorus 2

ความทรงจำของคนจะคืนมา

เขาจะคืนสู่พระผู้สร้างอีกครา

นี่คือคนที่พระเจ้าทรงตั้งใจช่วยให้รอด


Chorus

ทันทีที่คนฟังเสียงเรียกพระผู้สร้าง

ทันทีที่คนฟังสุรเสียงพระผู้สร้าง

เขาจะลุกขึ้นและจะรีบค้นหาถึงที่มาของเสียงนี้

ทันทีที่คนได้เห็นพระผู้สร้าง

เขาจะกลายเป็นไม่สนสิ่งอื่นใด

เขาจะละทุกสิ่งและอุทิศตน

กระทั่งวางชีวีของเขาเพื่อพระเจ้า


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 2 ว่าด้วยการรู้จักพระเจ้า, พระเจ้าพระองค์เอง พระผู้ทรงเอกลักษณ์ 1

ก่อนหน้า: 928 ถึงแม้ว่ามนุษย์จะถูกซาตานหลอกลวงและทำให้เสื่อมทราม

ถัดไป: 930 ทุกสรรพสิ่งดำรงชีพอยู่ในกฎและกฎเกณฑ์ที่พระเจ้าทรงกำหนด

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger