929 มวลมนุษย์ยังคงเป็นมวลมนุษย์เดิมที่พระเจ้าได้ทรงสร้างขึ้นมา

Verse 1

แม้มนุษย์ผ่านการกดขี่ของซาตาน

ไม่ใช่อาดัมและเอวาอีกแล้ว

แต่พวกเขาเต็มด้วยความรู้ 

ความคิด มโนคติที่เป็นศัตรูพระเจ้า

และเต็มไปด้วยอุปนิสัยเสื่อมทราม

ในสายพระเนตร เขายังเป็นคนเดิมที่ทรงสร้าง

Verse 2

มนุษย์ถูกปกครอง เตรียมการโดยพระเจ้า

ยังใช้ชีวิตในทางพระองค์ทรงจัดเตรียม

ในสายพระเนตร มนุษย์เสื่อมทราม

มีเพียงความหิวโหย เต็มด้วยสิ่งสกปรก

การตอบสนองค่อนข้างเชื่องช้า 

ความทรงจำก็ลดน้อยลงไป

Pre-chorus 1

มนุษย์มีอายุมากขึ้นเล็กน้อย

แต่สัญชาตญาณ หน้าที่คงเดิม

นี่คือคนที่พระเจ้าทรงตั้งใจช่วยให้รอด

Chorus

ทันทีที่คนฟังเสียงเรียกพระผู้สร้าง

ทันทีที่คนฟังสุรเสียงพระผู้สร้าง

เขาจะลุกขึ้นและจะรีบค้นหาถึงที่มาของเสียงนี้

ทันทีที่คนได้เห็นพระผู้สร้าง

เขาจะกลายเป็นไม่สนสิ่งอื่นใด

เขาจะละทุกสิ่งและอุทิศตน

กระทั่งวางชีวีของเขาเพื่อพระเจ้า

Verse 3

เมื่อหัวใจของมนุษย์เข้าใจ

วจนะที่พระผู้สร้างตรัสจริงใจ

คนจะบอกปัดซาตาน

และจะเข้ามาอยู่ข้างเดียวกันกับพระผู้สร้าง

เมื่อสิ่งสกปรกถูกชำระจากกายคน

และได้การบำรุงเลี้ยงจากพระผู้สร้าง

Pre-chorus 2

ความทรงจำของคนจะคืนมา

เขาจะคืนสู่พระผู้สร้างอีกครา

นี่คือคนที่พระเจ้าทรงตั้งใจช่วยให้รอด

Chorus

ทันทีที่คนฟังเสียงเรียกพระผู้สร้าง

ทันทีที่คนฟังสุรเสียงพระผู้สร้าง

เขาจะลุกขึ้นและจะรีบค้นหาถึงที่มาของเสียงนี้

ทันทีที่คนได้เห็นพระผู้สร้าง

เขาจะกลายเป็นไม่สนสิ่งอื่นใด

เขาจะละทุกสิ่งและอุทิศตน

กระทั่งวางชีวีของเขาเพื่อพระเจ้า

ตัดตอนมาจาก พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์

ก่อนหน้า: 928 ถึงแม้ว่ามนุษย์จะถูกซาตานหลอกลวงและทำให้เสื่อมทราม

ถัดไป: 930 สรรพสิ่งล้วนมีชีวิตอยู่ในกฎเกณฑ์และพระบัญญัติซึ่งทรงลิขิตโดยพระเจ้า

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ผู้ที่รักพระเจ้าอย่างแท้จริงคือบรรดาผู้ที่สามารถนบนอบโดยสมบูรณ์ต่อการทรงภาคชีวิตจริงของพระองค์

การได้รับความรู้เกี่ยวกับการทรงภาคชีวิตจริงและความเข้าใจอันถ้วนทั่วเกี่ยวกับพระราชกิจของพระเจ้า—ทั้งสองสิ่งนี้มองเห็นได้ในพระวจนะของพระองค์...

ความแตกต่างในแก่นแท้ระหว่างพระเจ้าผู้ทรงปรากฏในรูปมนุษย์กับผู้คนที่พระเจ้าทรงใช้งาน

เป็นเวลาหลายปีแล้วที่พระวิญญาณของพระเจ้าทรงค้นหาในระหว่างที่พระองค์ทรงพระราชกิจบนแผ่นดินโลก...

เจ้าสามารถรู้จักความน่ารักของพระเจ้าได้โดยการรับประสบการณ์กับบททดสอบอันเจ็บปวดเท่านั้น

วันนี้เจ้ารักพระเจ้ามากเพียงใด? และเจ้ารู้ทั้งหมดที่พระเจ้าได้ทรงทำไว้ในตัวเจ้ามากเพียงใด? เหล่านี้คือสิ่งที่เจ้าควรจะเรียนรู้...

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger