902 สถานะและอัตลักษณ์ของพระเจ้าพระองค์เอง

Verse 1

พระเจ้าทรงเป็นองค์หนึ่งเดียว ผู้ปกครองทุกสรรพสิ่ง

ทรงเป็นองค์หนึ่งเดียวผู้บริหารทุกสิ่ง

ทรงสร้างทุกสิ่งที่มี ทรงบริหารทุกสิ่งที่มี

ทรงปกครองและทรงจัดหาให้ทุกสิ่งที่มี

นี่คือสถานะของพระเจ้า เป็นอัตลักษณ์ของพระองค์


Pre-chorus 1

สำหรับทุกสรรพสิ่งแล้ว และทุกสิ่งที่มี

อัตลักษณ์ที่แท้จริงของพระเจ้านั้นคือพระผู้สร้าง

องค์ผู้ปกครองสิ่งทรงสร้างทั้งปวง

ทรงปกครองสิ่งทรงสร้างทั้งปวง

เช่นนั้นคืออัตลักษณ์ที่พระเจ้าทรงครอง

ทรงมีเอกลักษณ์ท่ามกลางสรรพสิ่ง


Chorus 1

ไม่มีสิ่งทรงสร้างใด

ไม่ว่าอยู่ท่ามกลางมนุษย์ หรือในโลกฝ่ายวิญญาณ

ที่สามารถใช้วิธีการต่างๆ นานา

หรือสามารถใช้ข้ออ้างใดๆ

ในการปลอมแปลงหรือแทนที่อัตลักษณ์

และสถานะของพระเจ้า

ในการปลอมแปลงหรือแทนที่อัตลักษณ์

และสถานะของพระเจ้า


Chorus 2

เพราะมีเพียงองค์หนึ่งเดียวท่ามกลางทุกสรรพสิ่ง

ผู้ครอบครองอัตลักษณ์ ฤทธานุภาพ

สิทธิอำนาจ และความสามารถในการปกครอง

เหนือบรรดาสิ่งทรงสร้างของพระองค์

นั่นคือพระเจ้าพระองค์เอง ผู้ทรงเอกลักษณ์ของพวกเรา

พระเจ้าพระองค์เอง ผู้ทรงเอกลักษณ์ของพวกเรา


Verse 2

พระองค์ทรงดำรงพระชนม์ชีพ

และเคลื่อนไหวท่ามกลางสรรพสิ่ง

ทรงสามารถขึ้นสู่ที่สูงสุดเหนือทุกสรรพสิ่ง

ทรงถ่อมใจได้โดยบังเกิดเป็นมนุษย์

ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์คนหนึ่ง

ท่ามกลางบรรดาผู้ที่มีเลือดเนื้อ ร่างกาย

มาเผชิญหน้ากับผู้คนและร่วมทุกข์ร่วมสุข


Pre-chorus 2

ขณะเดียวกัน ทรงบัญชาทุกสิ่งที่มี

ทรงตัดสินชะตากรรมของทุกสิ่งที่มี

และทิศทางที่ทุกสิ่งทั้งหมดนั้น

จะเคลื่อนไป ทั้งหมดนั้นจะเคลื่อนไป

และทรงนำทางชะตากรรมของมวลมนุษย์ทั้งปวง

และทรงคุมทิศทางที่มวลมนุษย์ก้าวเดิน

ที่มวลมนุษย์ก้าวเดิน


Chorus 3

พระเจ้าเช่นนี้ทรงควรได้รับการนมัสการและการเชื่อฟัง

พระเจ้าเช่นนี้ทรงควรเป็นที่รู้จักของสิ่งมีชีวิตทั้งปวง

ดังนั้น ไม่ใช่เรื่องที่ต้องพิจารณาว่าเจ้าอยู่ในพวกใด

หรืออยู่ในกลุ่มใดท่ามกลางมวลมนุษย์


Chorus 4

การเชื่อในพระเจ้า ติดตามและเคารพ

ยอมรับการปกครองของพระองค์

ยอมรับที่ทรงจัดการเตรียมการชะตากรรมของเจ้า

คือทางเลือกเพียงอย่างเดียวที่มี

คือทางเลือกที่จำเป็น

สำหรับบุคคลและสิ่งมีชีวิตใดก็ตาม

สำหรับบุคคลและสิ่งมีชีวิตใดก็ตาม


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 2 ว่าด้วยการรู้จักพระเจ้า, พระเจ้าพระองค์เอง พระผู้ทรงเอกลักษณ์ 10

ก่อนหน้า: 901 ตราบเท่าที่เจ้าไม่จากพระเจ้าไป

ถัดไป: 903 สิทธิอำนาจของพระเจ้าทรงเป็นเอกลักษณ์

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger