บทที่ 68

วจนะของเรากำลังถูกนำไปดำเนินการในทุกประเทศ สถานที่ ชนชาติ และนิกาย และกำลังลุล่วงไปทุกมุมไม่ว่าเวลาใด ความวิบัติที่เกิดขึ้นทุกหนแห่งไม่ใช่การสู้รบระหว่างผู้คน อีกทั้งไม่ใช่การต่อสู้ด้วยอาวุธ ในภายหลังจะไม่มีสงครามอีกแล้ว ทั้งหมดอยู่ในเงื้อมมือเรา ทั้งหมดจะเผชิญหน้ากับการพิพากษาของเราและจะทุกข์เข็ญท่ามกลางความวิบัติ ขอให้พวกที่ต้านทานเรา ตลอดจนพวกที่ไม่ริเริ่มร่วมมือกับเรา จงทนทุกข์กับความเจ็บปวดแห่งความวิบัตินานา ขอให้พวกเขาจงร่ำไห้และขบเขี้ยวเคี้ยวฟันของพวกเขาตลอดนิรันดร์กาล โดยคงอยู่ในความมืดมิดตลอดไป พวกเขาจะไม่มีชีวิตรอด เรากระทำการด้วยความซื่อตรงเปิดเผยและความคล่องตัว และเราไม่คำนึงถึงว่าเจ้าได้สัตย์ซื่อต่อเราเพียงใดในอดีต ตราบเท่าที่เจ้าต้านทานเรา มือแห่งการพิพากษาของเราก็จะปล่อยความโกรธขึ้งอันเร็วรี่ใส่เจ้า โดยไม่มีการรอช้าอันใดทั้งสิ้น—ไม่แม้แต่หนึ่งวินาที—และโดยไม่มีสักส่วนเสี้ยวของความปรานี เราได้กล่าวมาตลอดว่าเราคือพระเจ้าผู้ทรงรักษาพระวจนะของพระองค์ ทุกวจนะที่เราเอ่ยย่อมจะลุล่วง และเราจะทำให้พวกเจ้ามองเห็นแต่ละวจนะที่ลุล่วงนั้น นี่คือความหมายที่แท้จริงของการเข้าสู่ความเป็นจริงในทุกสิ่งทุกอย่าง

ความวิบัติใหญ่หลวงจะไม่บังเกิดแก่บุตรทั้งหลายของเรา ผู้เป็นที่รักของเรา อย่างแน่นอน เราจะดูแลบุตรทั้งหลายของเราในทุกชั่วขณะและในทุกวินาที พวกเจ้าจะไม่ต้องทนฝ่าความเจ็บปวดและความทุกข์ดังกล่าวเป็นอันขาด ในทางกลับกัน จุดหมายของการนี้คือเพื่อทำให้บุตรทั้งหลายของเรามีความเพียบพร้อม และเพื่อทำให้วจนะของเราลุล่วงในตัวพวกเขา ผลที่ตามมาคือพวกเจ้าอาจระลึกรู้ฤทธานุภาพอันไม่มีที่สิ้นสุดของเรา เติบโตยิ่งขึ้นไปในชีวิต แบกรับภาระเพื่อเราเร็วขึ้น และอุทิศตัวตนทั้งหมดทั้งมวลของพวกเจ้าแก่การทำให้แผนการบริหารจัดการของเราสำเร็จสมบูรณ์ พวกเจ้าควรชื่นบานด้วยความเปรมปรีดิ์และความสุขเพราะการนี้ เราจะส่งมอบทุกสิ่งทุกอย่างแก่พวกเจ้า โดยอนุญาตให้พวกเจ้าเข้าควบคุม เราจะวางมันไว้ในมือของพวกเจ้า หากเป็นความจริงที่ว่าบุตรคนหนึ่งย่อมสืบทอดมรดกทั้งหมดทั้งมวลของบิดาของเขา เช่นนั้นแล้วนี่ย่อมจะเป็นจริงยิ่งกว่านั้นอีกเพียงใดสำหรับพวกเจ้าที่เป็นบรรดาบุตรหัวปีของเรา? พวกเจ้าได้รับการอวยพรอย่างแท้จริง แทนที่จะทนทุกข์กับความวิบัติอันใหญ่หลวง พวกเจ้ากลับจะชื่นชมพรอันเป็นนิรันดร์แทน สง่าราศีอันใดเช่นนี้! สง่าราศีอันใดเช่นนี้!

จงเร่งฝีเท้าของเจ้า และจงติดตามก้าวย่างของเราไปทุกหนแห่งและทุกกาลเวลา จงอย่ารั้งอยู่ข้างหลัง จงให้หัวใจของพวกเจ้าเป็นไปตามหัวใจของเรา และจงให้จิตใจของพวกเจ้าเป็นไปตามจิตใจของเรา จงร่วมมือกับเราและจงเป็นหนึ่งเดียวกันในหัวใจและในจิตใจ จงกินกับเรา ใช้ชีวิตกับเรา และชื่นชมกับเรา พรอันน่าอัศจรรย์กำลังรอคอยให้พวกเจ้าชื่นชมและรับเอาไป ความอุดมอันมิอาจเปรียบปานได้เช่นนั้นมีอยู่ภายในเรา ไม่มีแม้แต่นิดเดียวที่ได้รับการตระเตรียมเพื่อผู้ใดอื่น เราทำเช่นนี้เพื่อบุตรทั้งหลายของเราทั้งสิ้น

ในปัจจุบัน สิ่งที่เรามีในจิตใจของเราก็คือสิ่งที่จะได้รับการทำให้ลุล่วง เมื่อถึงเวลาที่เราพูดกับพวกเจ้าแล้วเสร็จ เรื่องเหล่านั้นก็จะสำเร็จสมบูรณ์เรียบร้อย งานก้าวหน้ารวดเร็วขนาดนั้นอย่างแท้จริง และมันกำลังเปลี่ยนแปลงทุกชั่วขณะ หากความสนใจของพวกเจ้าเร่ห่างออกไปแม้เพียงอึดใจหนึ่ง ปรากฏการณ์ “เหวี่ยงหนีจุดศูนย์กลาง” ก็จะเกิดขึ้น และพวกเจ้าก็จะถูกเหวี่ยงทิ้งไปเป็นระยะทางไกลยิ่ง โดยออกจากกระแสทางเดินนี้ด้วยเหตุนั้น หากพวกเจ้าไม่แสวงหาอย่างจริงจังจริงใจ พวกเจ้าก็จะทำให้ความมานะอุตสาหะของเราสูญเปล่า ในอนาคต ผู้คนจากนานาประชาชาติจะเบียดเสียดเข้ามา ณ เวลาใดก็ได้ กล่าวคือ พวกเจ้าจะสามารถนำทางพวกเขาในระดับชั้นปัจจุบันของพวกเจ้าได้หรือไม่? เราจะฝึกฝนพวกเจ้าอย่างถ้วนทั่วให้กลายเป็นทหารที่ดีภายในช่วงเวลาอันสั้นนี้ เพื่อทำให้คำบัญชาของเราลุล่วง เราปรารถนาให้พวกเจ้าให้เกียรติแก่นามของเราในทุกแง่มุม และเป็นพยานอันน่าอัศจรรย์ให้เรา ขอให้บรรดาผู้ที่พวกเขาดูหมิ่นจงยืนเหนือพวกเขาในวันนี้ เพื่อนำทางและปกครองพวกเขา พวกเจ้าจับใจความเจตนาของเราได้ไหม? พวกเจ้าตระหนักรู้ถึงความมานะอุตสาหะที่เราได้ทำลงไปหรือยัง? เราทำทั้งหมดนี้เพื่อพวกเจ้า มันเพียงขึ้นอยู่กับว่าพวกเจ้าจะสามารถชื่นชมพรของเราได้หรือไม่เท่านั้น

เรา พระเจ้าผู้สำรวจค้นจิตใจและหัวใจของมนุษยชาติ เดินทางไปยังปลายสุดของแผ่นดินโลก ผู้ใดจะกล้าไม่ทำการปรนนิบัติเราเล่า? ความตึงเครียดเพิ่มสูงขึ้นในหมู่ประชาชาติทั้งปวง และพวกเขาดิ้นรนต่อสู้อย่างขมขื่น อย่างไรก็ตาม ในท้ายที่สุดพวกเขาจะหลีกหนีเงื้อมมือของเราไม่พ้น เราจะไม่ปล่อยพวกเขาไปง่ายๆ อย่างแน่นอน เราจะนำพวกเขามาสู่การพิพากษาทีละคนตามการกระทำ สถานภาพทางแผ่นดินโลก และความยินดีทางแผ่นดินโลกของพวกเขา เราจะไม่ละเว้นผู้ใด ความโกรธขึ้งของเราได้เริ่มเผยตัวแล้ว และทั้งหมดจะเทกระหน่ำลงบนตัวพวกเขา ทั้งหมดจะลุล่วงในตัวพวกเขาทีละคน และพวกเขาจะทำให้ทั้งหมดนี้บังเกิดกับตัวพวกเขาเอง ผู้คนที่ล้มเหลวในการรู้จักเราหรือที่ดูหมิ่นเราในอดีต บัดนี้จะเผชิญหน้าการพิพากษาของเรา ส่วนพวกที่ข่มเหงบุตรทั้งหลายของเรา เราจะตีสอนพวกเขาเป็นการเฉพาะตามวาจาและการกระทำของพวกเขาในอดีต เราจะไม่ละเว้นแม้กระทั่งเด็กๆ ผู้คนเหล่านี้ล้วนเป็นลูกหลานของซาตานทั้งหมด ต่อให้พวกเขาไม่กล่าวและไม่ทำสิ่งใด หากลึกลงไปพวกเขาเก็บงำความเกลียดชังต่อบุตรทั้งหลายของเราเอาไว้ เราย่อมจะไม่ละเว้นพวกเขาสักคนเดียว เราจะทำให้พวกเขาทั้งปวงมองเห็นว่าพวกเรา—ผู้คนกลุ่มนี้—ครอบครองและกุมพลังอำนาจในวันนี้ ไม่ใช่พวกเขาอย่างแน่นอน ด้วยเหตุผลนี้ การที่พวกเจ้าอุทิศสุดกำลังของพวกเจ้าและสละตัวพวกเจ้าเองอย่างจริงจังจริงใจเพื่อเรา จึงยิ่งสำคัญขึ้นไปอีก เพื่อที่พวกเจ้าอาจให้เกียรติและเป็นพยานแก่นามของเราในทุกสถานที่ ทุกมุม ทุกศาสนา และทุกนิกาย และแผ่ขยายออกไปสู่ทั่วทั้งจักรวาลและปลายสุดของแผ่นดินโลก!

ก่อนหน้า: บทที่ 67

ถัดไป: บทที่ 69

ปี 2021 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การปฏิบัติ (6)

วันนี้ จงอย่าใส่ใจกับการสัมฤทธิ์สำนึกรับรู้ซึ่งเปโตรเคยครองเลย—ผู้คนจำนวนมากไม่สามารถแม้กระทั่งสัมฤทธิ์สำนึกรับรู้ซึ่งเปาโลเคยได้ครอง...

ผู้ที่บรรลุความรอดคือผู้ที่เต็มใจที่จะปฏิบัติตามความจริง

ความจำเป็นของการมีชีวิตคริสตจักรที่ถูกต้องเหมาะสมมีกล่าวไว้ในคำเทศนาอยู่บ่อยครั้ง ถ้าอย่างนั้น เหตุใดชีวิตแห่งคริสตจักรจึงยังไม่ดีขึ้น...

บทที่ 88

ผู้คนแค่ไม่สามารถจินตนาการได้ว่าย่างก้าวของเราได้เพิ่มความเร็วขึ้นถึงขอบเขตใด กล่าวคือ...

พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์ การพิพากษาเริ่มต้นที่พระนิเวศของพระเจ้า แก่นพระวจนะจากพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย พระวจนะของพระเจ้าประจำวัน ข้อคัดสรรของพระวจนะแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ 170 หลักธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติความจริง ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย แนวทางสำหรับการเผยแผ่ข่าวประเสริฐแห่งราชอาณาจักร แกะของพระเจ้าได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้า คำพยานเกี่ยวกับประสบการณ์ทั้งหลายหน้าบัลลังก์พิพากษาของพระคริสต์ วิธีที่ข้าพเจ้าได้หันกลับไปสู่พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้