333 พระเจ้าทรงหวังให้มนุษย์จริงใจต่อพระวจนะของพระองค์

Verse 1

ชะตากรรมและบั้นปลายพวกเจ้า

มีความสำคัญต่อพวกเจ้า

พวกเจ้าเชื่อว่าถ้าไม่ระวัง

พวกเจ้าจะทำลายทั้งสองสิ่ง


Verse 2

รู้ไหมว่าความพยายามทั้งสิ้น

ที่พวกเจ้าใช้เพื่อบั้นปลาย

พวกเจ้าใช้โดยไร้ประโยชน์

มันจอมปลอมและไม่จริง


Pre-chorus 1

พวกที่ทำงานเพื่อบั้นปลายของตน

จะพบความปราชัยที่สิ้นสุด

เป็นเพราะเล่ห์ลวงของพวกเขาเป็นเหตุ

ที่ผู้คนล้มเหลวในความเชื่อ


Chorus

พระเจ้าไม่โปรดถูกยกยอสอพลอ

หรือรับการปฏิบัติอย่างกุลีกุจอ

ทรงอยากให้ผู้ซื่อสัตย์เผชิญความจริง

และเป็นไปตามที่ทรงคาดหวังไว้

ทรงชอบเมื่อคนแสดงความอาทรถึงที่สุด

แสดงการคำนึงถึงพระทัยพระองค์

เมื่อคนอุทิศทุกสิ่งเพื่อพระองค์

ทางเดียวที่จะช่วยชูใจพระเจ้า


Verse 3

ทรงไม่ต้องการทำร้ายใจดวงใด

ที่แสวงความก้าวหน้าอย่างแข็งขัน

หรือบั่นทอนแรงกระตุ้นใคร ๆ

ที่จะทำหน้าที่อย่างซื่อสัตย์


Verse 4

ถึงอย่างนั้นพระเจ้าทรงต้องเตือน

ถึงความบกพร่องของพวกเจ้า

และดวงจิตโสมมในหัวใจ

ที่อยู่ภายในลึกที่สุด


Pre-chorus 2

พระเจ้าทรงหวังว่าพวกเจ้าจะสามารถ

เผชิญพระวจนะด้วยใจจริง

เพราะสิ่งที่ทรงเกลียดและทรงชิงชังที่สุด

คือผู้ใช้เล่ห์ลวงกับพระองค์


Chorus

พระเจ้าไม่โปรดถูกยกยอสอพลอ

หรือรับการปฏิบัติอย่างกุลีกุจอ

ทรงอยากให้ผู้ซื่อสัตย์เผชิญความจริง

และเป็นไปตามที่ทรงคาดหวังไว้

ทรงชอบเมื่อคนแสดงความอาทรถึงที่สุด

แสดงการคำนึงถึงพระทัยพระองค์

เมื่อคนอุทิศทุกสิ่งเพื่อพระองค์

ทางเดียวที่จะช่วยชูใจพระเจ้า


Bridge

ทรงหวังว่าในระยะสุดท้ายของงาน

พวกเจ้าทำผลงานอย่างดีเด่น

พวกเจ้าทุ่มเทอย่างเต็มที่

อย่าทำอย่างครึ่ง ๆ กลาง ๆ

ทรงหวังให้บั้นปลายพวกเจ้าเป็นไปด้วยดี

แต่ทรงมีข้อพึงประสงค์

นั่นคือพวกเจ้าจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุด

อุทิศทั้งหมดแด่พระองค์


Chorus

พระเจ้าไม่โปรดถูกยกยอสอพลอ

หรือรับการปฏิบัติอย่างกุลีกุจอ

ทรงอยากให้ผู้ซื่อสัตย์เผชิญความจริง

และเป็นไปตามที่ทรงคาดหวังไว้

ทรงชอบเมื่อคนแสดงความอาทรถึงที่สุด

แสดงการคำนึงถึงพระทัยพระองค์

เมื่อคนอุทิศทุกสิ่งเพื่อพระองค์

ทางเดียวที่จะช่วยชูใจพระเจ้า


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, ว่าด้วยบั้นปลาย

ก่อนหน้า: 332 คติพจน์สี่ประการ

ถัดไป: 334 เมื่อวันของพระเจ้ามาถึง

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger