149 นัยสำคัญของการทรงปรากฏในรูปมนุษย์

Verse 1

การทรงปรากฏในรูปมนุษย์

คือพระวิญญาณทรงบังเกิดเป็นมนุษย์

ความหมายคือพระเจ้าทรงบังเกิดเป็นมนุษย์

พระราชกิจในเนื้อหนังคือราชกิจพระวิญญาณ

แสดงออกโดยเนื้อหนังและทำให้เป็นจริง

มีเพียงแต่เนื้อหนังของพระเจ้าที่บรรลุ

พันธกิจของพระเจ้าผู้ทรงปรากฏในรูปของคน

มีเพียงพระเจ้าผู้ทรงปรากฏเป็นมนุษย์

ความเป็นคนปกติ

สามารถที่จะแสดงพระราชกิจพระเจ้า


Chorus

นัยสำคัญของพระเจ้า ผู้ทรงปรากฏเป็นมนุษย์

คือคนธรรมดาสามัญคนหนึ่ง

ทำพระราชกิจของพระเจ้า

และพระเจ้าทรงพระราชกิจของพระองค์

ในความเป็นมนุษย์ธรรมดาสามัญ

และทรงกำราบ พิชิตซาตาน


Verse 2

โดยการเข้าสู่เนื้อหนังเพื่อทรงพระราชกิจ

ทรงแสดงให้ซาตานเห็นว่า บัดนี้ทรงเป็นเนื้อหนัง

พระเจ้าเป็นเพียงบุคคล คนสามัญ

ถึงอย่างนั้นยังทรงปกครองโลกได้อย่างมีชัย

ทรงแสดงให้ซาตานเห็นว่า บัดนี้พระเจ้าทรงเป็นคน

แต่ยังทรงกำราบซาตานพ่ายแพ้ไป

ทรงสามารถไถ่บาปให้มวลมนุษย์

พระองค์สามารถพิชิตคนทั้งมวล


Chorus

นัยสำคัญของพระเจ้า ผู้ทรงปรากฏเป็นมนุษย์

คือคนธรรมดาสามัญคนหนึ่ง

ทำพระราชกิจของพระเจ้า

และพระเจ้าทรงพระราชกิจของพระองค์

ในความเป็นมนุษย์ธรรมดาสามัญ

และทรงกำราบ พิชิตซาตาน


Verse 3

เป้าหมายงานซาตานคือทำให้มวลมนุษย์เสื่อมทราม

ส่วนเป้าหมายของพระเจ้าคือช่วยมวลมนุษย์ให้รอด

ซาตานทำให้มนุษย์ตกหลุมพรางในบาดาลลึกได้

ส่วนพระเจ้าทรงช่วยคนขึ้นจากบาดาล

ซาตานทำให้มนุษย์ทุกคนต้องบูชามัน

ส่วนพระเจ้าทำให้มวลมนุษย์

อยู่ในอำนาจครอบครองของพระองค์

เพราะพระองค์คือองค์พระผู้เป็นเจ้า

แห่งสิ่งทรงสร้างทั้งมวล

องค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งสิ่งทรงสร้างทั้งมวล


Chorus

นัยสำคัญของพระเจ้า ผู้ทรงปรากฏเป็นมนุษย์

คือคนธรรมดาสามัญคนหนึ่ง

ทำพระราชกิจของพระเจ้า

และพระเจ้าทรงพระราชกิจของพระองค์

ในความเป็นมนุษย์ธรรมดาสามัญ

และทรงกำราบ พิชิตซาตาน


Bridge

ทุกงานนี้ลุล่วงลง

ผ่านการทรงปรากฏเป็นมนุษย์ของพระเจ้าทั้งสองครั้ง

โดยแก่นสารเนื้อหนังพระองค์

คือภาวะมนุษย์รวมกับเทวสภาพ

และมีสภาวะความเป็นมนุษย์สามัญ

และครอบครองสภาวะความเป็นมนุษย์สามัญ


Chorus

นัยสำคัญของพระเจ้า ผู้ทรงปรากฏเป็นมนุษย์

คือคนธรรมดาสามัญคนหนึ่ง

ทำพระราชกิจของพระเจ้า

และพระเจ้าทรงพระราชกิจของพระองค์

ในความเป็นมนุษย์ธรรมดาสามัญ

และทรงกำราบ พิชิตซาตาน


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, แก่นสารของเนื้อหนังที่พระเจ้าประทับ

ก่อนหน้า: 148 พระเจ้าผู้ทรงปรากฏในรูปมนุษย์ทรงมีทั้งสภาวะความเป็นมนุษย์และเทวสภาพ

ถัดไป: 150 เนื้อแท้ของพระคริสต์คือพระเจ้า

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger