17 นัยสำคัญแห่งการทรงปรากฏของพระเจ้า

Verse 1

การทรงปรากฏของพระเจ้านั้น

คือการเสด็จมายังโลกา

เพื่อทรงพระราชกิจด้วยพระองค์เอง

ด้วยพระอุปนิสัยและอัตลักษณ์ของพระองค์

ทรงพระราชกิจด้วยวิธีของพระองค์

พระองค์เสด็จลงมาท่ามกลางผู้คน

เพื่อทรงงานเริ่มต้นยุคหนึ่งและยุติยุคหนึ่ง

ที่ทรงปรากฏพระองค์เช่นนี้

มิใช่หมายสำคัญหรือภาพอันใด

มิใช่รูปแบบของพิธีการใด ๆ

Chorus 1

ไม่ใช่ปาฏิหาริย์ไม่ใช่นิมิตที่ยิ่งใหญ่

กระบวนการทางศาสนาก็ยิ่งเป็นไปได้น้อยกว่า

นี่คือข้อเท็จจริงที่ทุกคนสามารถสัมผัสและมองดู

ที่ทุกคนสามารถสัมผัส และมองเห็น

การทรงปรากฏของพระเจ้าเช่นนี้

มิใช่เพื่อทำตามกระบวนการ

หรือเพื่อการดำเนินงานระยะสั้นแต่อย่าง ใด 

แต่เป็นเพื่อช่วงระยะหนึ่งของราชกิจพระองค์

ในแผนการบริหารจัดการของพระองค์

Verse 2

การทรงปรากฏของพระเจ้านั้น

เปี่ยมไปด้วยความหมายตลอดเวลา 

เชื่อมโยงกับแผนการบริหารจัดการ

ของพระองค์เสมอ

เชื่อมโยงกับแผนการบริหารจัดการของพระองค์

การทรงปรากฏในแบบนี้นั้นแตกต่างโดยสิ้นเชิง

กับการทรงปรากฏของพระเจ้า

ที่ทรงใช้นำทางผู้คน

ทรงนำหรือให้ความรู้แจ้งแก่ผู้คน

ทรงนำหรือให้ความรู้แจ้งแก่ผู้คน

Chorus 2

พระเจ้าทรงราชกิจที่ยิ่งใหญ่

ทุกครั้งที่ทรงเปิดเผยพระองค์เอง

พระราชกิจนี้นั้นแตกต่างจาก

พระราชกิจในยุคอื่นใด

มนุษย์ไม่อาจจินตนาการและไม่เคยมีประสบการณ์

และไม่เคยมีผู้ใดประสบพบ 

นี่คือพระราชกิจที่เริ่มต้นยุคใหม่ 

เป็นพระราชกิจที่สิ้นสุดยุคเก่า 

เป็นพระราชกิจที่ปรับปรุง

เพื่อความรอดของมนุษย์เอง

นี่คือพระราชกิจที่นำพามวลมนุษย์เข้าสู่ยุคใหม่ 

นี่คือนัยสำคัญของการทรงปรากฏของพระเจ้า

ตัดตอนมาจาก พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์

ก่อนหน้า: 16 พลับพลาของพระเจ้าได้เข้ามายังโลกมนุษย์แล้ว

ถัดไป: 18 เมื่อการคารวะต่อราชอาณาจักรดังกังวาน

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

บทที่ 6

ผู้คนตกตะลึงเมื่อพวกเขาอ่านถ้อยดำรัสของพระเจ้า และพวกเขาคิดว่าพระเจ้าได้ทรงทำกิจการอันยิ่งใหญ่ในอาณาจักรฝ่ายวิญญาณ...

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger