198 นัยสำคัญของการทรงปรากฏในรูปมนุษย์ทั้งสองครั้งของพระเจ้า

Intro

การทรงปรากฏในรูปมนุษย์ครั้งแรกนั้น

เป็นไปเพื่อไถ่มวลมนุษย์ทั้งปวงให้พ้นจากบาป

ผ่านทางเนื้อหนังของพระเยซู

พระองค์ได้ทรงช่วยมนุษย์ให้รอดจากไม้กางเขน

แต่อุปนิสัยเยี่ยงซาตานของคนกลับไม่หายไป


Verse 1

พระองค์ทรงอยู่ท่ามกลางผู้คน

ทรงรับประสบการณ์ความทุกข์

ประทานวจนะให้ผู้คน

โดยผ่านทางการทรงปรากฏในรูปมนุษย์

คนจึงได้รับการช่วยให้รอดครบถ้วนจากพระเจ้า

มิใช่ได้รับโดยตรงจากสวรรค์

ที่สนองตามคำอธิษฐาน

ด้วยเหตุว่ามนุษย์นั้นเป็นเนื้อหนัง

จึงไม่มีทางเห็นพระวิญญาณ

ของพระเจ้าเป็นแน่แท้

นับประสาอะไรที่จะเข้าหาพระวิญญาณ

มนุษย์ทุกคนสามารถสัมผัสเนื้อหนัง

ที่ทรงปรากฏในรูปมนุษย์


Verse 2

โดยผ่านทางพระองค์

มนุษย์สามารถได้รับความรอด

และเข้าใจพระวจนะ ความจริงทั้งปวง

ทรงปรากฏเป็นมนุษย์ซ้ำอีก

นั้นเพียงพอที่จะทำให้มนุษย์สะอาดบริสุทธิ์

จึงทำให้พระราชกิจทั้งปวงครบถ้วนบริบูรณ์

รวมไปถึงความหมายของการทรงปรากฏ

ในรูปมนุษย์ของพระเจ้า

ราชกิจของพระเจ้าในเนื้อหนัง

จากนี้จะก้าวมาถึงปลายทาง

พระองค์จะไม่ทรงปรากฏในรูปมนุษย์อีกครั้ง


Bridge

หลังจากทรงปรากฏในรูปมนุษย์ครั้งนี้

ราชกิจในเนื้อหนัง การทรงช่วยให้รอด

จะปิดตัวลงอย่างบริบูรณ์

เพราะพระองค์ได้ทรงแบ่งประเภทมนุษย์

และได้ทรงรับไว้ซึ่งผู้คนที่ทรงเลือกเอง


Refrain

การทรงปรากฏในรูปมนุษย์ครั้งที่สองนั้นจะไม่เป็น

เครื่องบูชาลบล้างบาปอีกต่อไป

แต่ช่วยผู้ได้รับการอภัย

ให้ได้รับความรอดอย่างครบบริบูรณ์

อุปนิสัยจะเปลี่ยนแปลง จะได้รับความสะอาด

เมื่อหลุดพ้นจากความมืดมน อิทธิพลของซาตาน

พวกเขาจะกลับไปยังพระบัลลังก์พระเจ้า

นี่คือทางเดียวที่จะได้รับการทำให้

บริสุทธิ์อย่างครบบริบูรณ์


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, ความล้ำลึกแห่งการทรงปรากฏในรูปมนุษย์ (4)

ก่อนหน้า: 197 การจุติเป็นมนุษย์สองครั้งของพระเจ้าเป็นไปเพื่อช่วยมนุษย์ให้รอด

ถัดไป: 199 การทรงปรากฏในรูปมนุษย์มีความหมายครบบริบูรณ์ด้วยการทรงปรากฏในรูปมนุษย์ในยุคสุดท้าย

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger