234 ผู้เชื่อของพระเจ้าควรแสวงหาน้ำพระทัยปัจจุบันของพระองค์

Verse 1

ผู้คนมากมายเชื่อว่าความเข้าใจ

และการตีความพระคัมภีร์

เป็นดั่งการพบทางที่แท้จริง

แต่สิ่งต่าง ๆ เรียบง่ายจริงหรือ

ไม่มีใครรู้ความเป็นจริงของพระคัมภีร์

ก็เป็นเพียงแค่บันทึกประวัติศาสตร์

เป็นข้อพิสูจน์ถึงราชกิจก่อนหน้า

ไม่อาจรู้เป้าหมายราชกิจจากพระคัมภีร์


Chorus

เพราะเจ้าเชื่อและมุ่งมั่นหาชีวี

เพราะเจ้ามุ่งหาความรู้ของพระเจ้า

ไม่ไล่ตามหลักคำสอนที่ตายไปแล้ว

หรือความรู้ของประวัติศาสตร์

เจ้าต้องแสวงน้ำพระทัยของวันนี้

มองหาทิศทางพระราชกิจ

ของพระวิญญาณบริสุทธิ์


Verse 2

ทุกคนที่อ่านรู้ว่าพระคัมภีร์

บันทึกพระราชกิจ

สองช่วงระยะระหว่างยุคพระคุณ

และยุคธรรมบัญญัติ

พันธสัญญาเดิมมีประวัติศาสตร์

อิสราเอลและงานพระยาห์เวห์

ตั้งแต่การทรงสร้างจนสิ้น

ยุคธรรมบัญญัติ


Pre-chorus 1

พันธสัญญาใหม่บันทึก

งานพระเยซูบนโลกา

เช่นเดียวกับงานของเปาโล

เหล่านี้ไม่ใช่บันทึกประวัติศาสตร์หรือไร


Chorus

เพราะเจ้าเชื่อและมุ่งมั่นหาชีวี

เพราะเจ้ามุ่งหาความรู้ของพระเจ้า

ไม่ไล่ตามหลักคำสอนที่ตายไปแล้ว

หรือความรู้ของประวัติศาสตร์

เจ้าต้องแสวงน้ำพระทัยของวันนี้

มองหาทิศทางพระราชกิจ

ของพระวิญญาณบริสุทธิ์


Verse 3

หากเจ้าเพียงแค่เข้าใจพระคัมภีร์

แต่ไม่รู้ราชกิจพระเจ้าในวันนี้

หากเจ้าไม่แสวงงานพระวิญญาณ

เช่นนั้นเจ้าไม่เข้าใจการแสวงหาพระเจ้า

หากเจ้าอ่านพระคัมภีร์เพื่อศึกษา

ประวัติศาสตร์ของอิสราเอล

เพื่อสืบค้นเรื่องการทรงสร้างสวรรค์และโลกา

เช่นนั้นเจ้าไม่ใช่ผู้เชื่อ


Pre-chorus 2

หากเจ้าศึกษาวัฒนธรรมโบราณ

เจ้าสามารถอ่านพระคัมภีร์

แต่เจ้าเป็นผู้เชื่อในพระเจ้า

เจ้าควรแสวงน้ำพระทัยวันนี้


Chorus

เพราะเจ้าเชื่อและมุ่งมั่นหาชีวี

เพราะเจ้ามุ่งหาความรู้ของพระเจ้า

ไม่ไล่ตามหลักคำสอนที่ตายไปแล้ว

หรือความรู้ของประวัติศาสตร์

เจ้าต้องแสวงน้ำพระทัยของวันนี้

มองหาทิศทางพระราชกิจ

ของพระวิญญาณบริสุทธิ์

ราชกิจพระวิญญาณบริสุทธิ์


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, เกี่ยวกับพระคัมภีร์ (4)

ก่อนหน้า: 233 หากนั่นคือพระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าควรยอมรับพระราชกิจนั้น

ถัดไป: 235 การคิดของมนุษย์นั้นอนุรักษ์นิยมเกินไป

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger