51 มวลมนุษยชาติและพระเจ้าแบ่งปันความสุขของความเป็นหนึ่งเดียวกัน

Verse 1

องค์พระเป็นเจ้าได้เริ่มงานของพระองค์

เริ่มงานพระองค์ทั่วจักรวาล

ผู้คน ณ ที่นั้นตื่นขึ้นมา และเริ่มเคลื่อนไหว

รายล้อมรอบงานของพระเจ้า

เมื่อพระองค์ทรงเดินทางท่องอยู่ภายในพวกเขา

พวกเขาก็หลุดพันธะของซาตาน

หลุดพ้นความทุกข์รวดร้าว

ต่อจากนี้ไปจะรอดพ้นไปตลอดกาล


Chorus 1

เมื่อวันขององค์พระเจ้ามาถึง

เหล่าผู้คนทั้งปวงร่าเริงยินดี

ความรวดร้าวระทมในใจของพวกเขา

ตอนนี้มลายหายไป

เมฆแห่งความโศกเศร้าก็ลบเลือนหาย

อากาศที่ชื่นใจล่องลอยไปอย่างเสรี

พระเจ้าและคนอยู่ร่วมกัน

สุขใจมากมาย โอ้ ตลอดกาล


Verse 2

องค์พระเจ้าทรงรื่นเริงสำราญ

เนื่องจากบางสิ่งที่ผู้คนได้ทำ

ไม่ต้องทรงรู้สึกทุกข์ต่อไป

ด้วยการมาถึงของวันของพระเจ้า

สิ่งที่มีชีวิตบนโลก

ได้รับรากแห่งการดำรงรอดชีวิตอยู่

ทุกสิ่งบนโลกาได้กลับมามีชีวิต

และพวกเขาก็ให้องค์พระผู้เป็นเจ้า

เป็นที่มาของการรอดอยู่


Chorus 2

เพราะพระองค์ทรงทำให้ทุกสิ่งมีชีวิตชีวา

และเช่นกันทรงทำให้เงียบหายไป

ทุก ๆ สิ่งจึงรอ

คำบัญชาจากพระโอษฐ์

ทุก ๆ สิ่งยินดีกับคำที่พระองค์ตรัส

และชื่นชม โอ้ สิ่งที่ทรงทำ


Verse 3

ทรงเป็นพระเจ้าที่สูงสุด

แล้วยังทรงอยู่กับมวลมนุษย์

สิ่งที่คนทำได้สำแดงสิ่งที่พระองค์ทรงบันดาล

บนโลกนี้และบนฟ้าสวรรค์

เพราะว่าเสียงของพระองค์ มนุษย์จึงวิ่งไปและวิ่งมา

ผู้ที่อยู่ในพระราชอาณาจักรก็เต็มไปด้วยความชื่นบาน

ชีวิตจิตวิญญาณพวกเขาเติบโตงดงาม


Chorus 3

เมื่อมวลมนุษย์ได้สรรเสริญพระเป็นเจ้า

พระองค์ถูกยกชูให้เหนือกว่าสิ่งใด

เมฆบนฟ้าก็ดูฟ้ากว่าเก่า

ดอกไม้ดูแย้มบาน ต้นหญ้าก็ดูเขียวขจี

สรรพสิ่งบนโลกช่างดูแสนสวยงาม


Verse 4

องค์พระเจ้าทรงทำราชกิจท่ามกลางคนที่ทรงเลือก

งานพระองค์ไม่มีวันด่างพร้อยจากแนวคิดของผู้คน

ก็เพราะพระเจ้าทำราชกิจของพระองค์

ด้วยตัวพระองค์เอง

เมื่อพระเจ้าทรงทำงานของพระองค์

สรรพสิ่งก็เปลี่ยนผันไป

และทุกสิ่งถูกรื้อฟื้นคืนขึ้นใหม่


Chorus 4

เมื่อพระเจ้าสำเร็จงานของพระองค์

ผู้คนได้รับการเปลี่ยนใหม่

ไม่ต้องทนทุกข์ต่อไป

เพราะว่าสิ่งที่พระองค์ขอ

แผ่นดินได้รับการอวยพรด้วยความยินดี

พระเจ้าจะใช้เวลานี้

เพื่ออวยพรให้มนุษย์ทุกคน


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, พระวจนะของพระเจ้าถึงทั้งจักรวาล บทที่ 33

ก่อนหน้า: 50 พระนามของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ได้รับการเป็นพยานในทุกชนชาติของโลก

ถัดไป: 52 จงสรรเสริญพระเจ้าผู้ซึ่งได้ทรงกลับมาแบบมีชัยชนะ

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger