26 เสียงแตรทั้งเจ็ดของพระเจ้าดังอีกครั้ง

Verse 1

ยินเสียงแตรทั้งเจ็ดดัง ปลุกผู้คนจากหลับใหล

รีบตื่นให้ไว ยังไม่สายเกินไป

จัดการชีวิต คอยดูเวลา

เจ้าแสวงหาสิ่งใด มีสิ่งใดให้คิด

Verse 2

ไม่เห็นหรือไร ความแตกต่างในคุณค่า

ได้รับชีวิตของพระเจ้า กับสิ่งที่เจ้ายึดถือ

หยุดใช้เวลาเสเพลไปมา จงอย่าพลาดโอกาส

โอกาสดี ๆ แบบนี้ไม่มีอีก

Pre-chorus 1

รู้เท่าทันซาตาน เอาชนะมัน จงพิชิตมัน

ตามรอยพระเจ้าอย่างแข็งกล้า 

ก้าวไปข้างหน้าจนสุดทาง

Chorus

ฟ้าดินมีวันจักสิ้นสูญไป

แต่พระวจนะไม่เปลี่ยนแปร

ฟ้าดินมีวันจักสิ้นสูญไป

แต่พระวจนะไม่เปลี่ยนแปร

ฟ้าดินมีวันจักสิ้นสูญไป

แต่พระวจนะไม่เปลี่ยนแปร

ฟ้าดินมีวันจักสิ้นสูญไป

แต่พระวจนะไม่เปลี่ยนแปร

Verse 3

เมื่อเสียงแตรดังอีกครั้ง มันคือวันของการพิพากษา

ชนชาติ ผองชน กบฏ ต่างล้วนสยบ

โฉมพระพักตร์ของพระเจ้า

จะปรากฏต่อชาวประชาทั้งปวง

ร้องเรียกนามพระองค์ เชื่อมั่นสุดหัวใจ

Verse 4

เหล่าพระบุตรจะแบ่งปันพระราศี

และการปกครองของพระเจ้า

ตัดสินประชาชาติ  ลงโทษคนชั่วช้า

ช่วยคนของพระเจ้าให้รอดและให้ความเมตตา

นำความมั่นคงสู่ราชอาณาจักร

Pre-chorus 2

ด้วยเสียงของแตรทั้งเจ็ด 

หลายชีวิตจะได้รับการช่วยให้รอด

คืนสู่พระองค์ สรรเสริญพระองค์

คืนสู่พระองค์ นมัสการพระองค์

Chorus

ฟ้าดินมีวันจักสิ้นสูญไป

แต่พระวจนะไม่เปลี่ยนแปร

ฟ้าดินมีวันจักสิ้นสูญไป

แต่พระวจนะไม่เปลี่ยนแปร

ฟ้าดินมีวันจักสิ้นสูญไป

แต่พระวจนะไม่เปลี่ยนแปร

ฟ้าดินมีวันจักสิ้นสูญไป

แต่พระวจนะไม่เปลี่ยนแปร

Verse 5

เมื่อเสียงของแตรทั้งเจ็ดดังอีกหนึ่งครั้ง

คือชัยชนะเหนือซาตาน มันคือจุดจบของยุค 

เป็นเสียงยิงสลุตการเริ่มต้นชีวิต

ในราชอาณาจักรบนแผ่นดินโลก

เสียงดังกังวานรอบบัลลังก์ 

สั่นสะเทือนสวรรค์และโลกา

Pre-chorus 3

เป็นหมายสำคัญแห่งชัยชนะ 

ด้วยแผนจัดการของพระเจ้า

เป็นการพิพากษา พิพากษาต่อซาตาน

ตัดสินโทษโลกเดิมให้สิ้นสุดลง

Bridge

นั่นคือประตูแห่งพระคุณกำลังจะปิดลง

ชีวิตในอาณาจักรจะเริ่มบนโลก เพียบพร้อมถูกต้อง

พระเจ้าช่วยผู้ที่รักพระองค์ให้รอด

ผู้คนบนโลกจะอดอยาก

ชามและภัยพิบัติทั้งเจ็ด

ของพระเจ้าจะส่งผล

Chorus

ฟ้าดินมีวันจักสิ้นสูญไป

แต่พระวจนะไม่เปลี่ยนแปร

ฟ้าดินมีวันจักสิ้นสูญไป

แต่พระวจนะไม่เปลี่ยนแปร

ฟ้าดินมีวันจักสิ้นสูญไป

แต่พระวจนะไม่เปลี่ยนแปร

ฟ้าดินมีวันจักสิ้นสูญไป

แต่พระวจนะไม่เปลี่ยนแปร

ตัดตอนมาจาก พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์

ก่อนหน้า: 25 ฟ้าร้องทั้งเจ็ดออกมาจากพระบัลลังก์

ถัดไป: 27 เมื่อฟ้าแลบสว่างวาบจากทิศตะวันออก

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

เจ้าควรละวางพรเกี่ยวกับสถานะลงและทำความเข้าใจน้ำพระทัยของพระเจ้าในการนำพาความรอดมาสู่มนุษย์

จากมุมมองของมนุษย์ การทำให้พงศ์พันธุ์ของโมอับได้รับการทำให้ครบบริบูรณ์นั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลย...

ภาคผนวก 4: มองดูการทรงปรากฏของพระเจ้าในการพิพากษาและการตีสอนของพระองค์

เช่นเดียวกับคนอื่นๆ หลายร้อยล้านคนที่ติดตามองค์พระเยซูคริสต์เจ้า พวกเราปฏิบัติตามธรรมบัญญัติและพระบัญญัติแห่งพระคัมภีร์...

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger