824 สำนึกที่มนุษย์ควรครองภายหลังการถูกพิชิต

1 หลังจากที่เหล่ามนุษย์ถูกพระเจ้าทรงพิชิต คุณลักษณะพื้นฐานของสำนึกรับรู้ในเรื่องของเหตุผลที่พวกเขาควรมีเตรียมพร้อมไว้ก็คือ การที่แน่ใจว่าจะไม่พูดอย่างโอหัง พวกเขาควรเข้ารับสถานะอันต่ำต้อย “ดังมูลสัตว์บนพื้นดิน” และพูดบางสิ่งที่แท้จริง นี่คงจะดีที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเป็นพยานต่อพระเจ้า หากเจ้าสามารถพูดบางสิ่งอันมีสาระสำคัญจากหัวใจ โดยไม่มีการพูดคุยที่ว่างเปล่าหรือขี้คุย และไม่มีคำโกหกที่กุขึ้น เช่นนั้นแล้วอุปนิสัยของเจ้าก็จะได้เปลี่ยนแปลงไปแล้ว และนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่ควรเกิดขึ้นทันทีที่เจ้าได้ถูกพระเจ้าทรงพิชิต หากเจ้าไม่สามารถครองแม้กระทั่งเหตุผลปริมาณนี้ เช่นนั้นแล้วเจ้าก็ปราศจากรูปลักษณ์ภายนอกอันใดของมนุษย์อย่างแท้จริง นับแต่นี้เป็นต้นไป เจ้าต้องประพฤติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมอยู่เสมอ ระลึกได้ถึงสถานะและตำแหน่งของเจ้า และไม่ทรุดกลับเข้าไปสู่หนทางเก่าของเจ้า

2 ภาพลักษณ์ของซาตานสำแดงอยู่ในความโอหังและความทะนงตนของมนุษย์อย่างเป็นอมตะที่สุด เจ้าจะไม่มีวันมีสภาพเสมือนของมนุษย์ และเจ้าจะครองโฉมหน้าของซาตานอยู่เสมอ เว้นเสียแต่ว่าเจ้าจะเปลี่ยนแปลงแง่มุมนี้ของตัวเจ้าเอง เพียงมีความรู้ในด้านนี้จะไม่เพียงพอที่จะบรรลุการแปลงสภาพอันครบบริบูรณ์ เจ้ายังคงจะจำเป็นต้องสู้ทนกระบวนการถลุงหลายครั้ง หากปราศจากการถูกจัดการและการตัดแต่ง ในระยะยาวแล้ว เจ้าก็จะยังคงอยู่ในภัยอันตราย การที่จะกันไม่ให้ลื่นไถลกลับไปอยู่ในหนทางเก่าของเจ้า ก่อนอื่นเจ้าต้องระลึกได้ว่าอุปนิสัยของเจ้ายังไม่ได้เปลี่ยนแปลง และว่าธรรมชาติอันทรยศพระเจ้าของเจ้ายังคงหยั่งรากลึกอยู่ภายในตัวเจ้า เจ้ายังคงอยู่ในความเสี่ยงใหญ่หลวงของการที่จะทรยศพระเจ้า และเจ้าเผชิญหน้ากับความเป็นไปได้อันสม่ำเสมอของความพินาศ

3 อีกสิ่งหนึ่งก็คือการไม่เคยรับตำแหน่งของผู้ที่เป็นพยานของพระเจ้าเลย เจ้าสามารถพูดถึงประสบการณ์ส่วนบุคคลได้เท่านั้น เจ้าอาจพูดเกี่ยวกับวิธีที่พระเจ้าได้ทรงช่วยพวกเจ้าให้รอด สามัคคีธรรมเกี่ยวกับวิธีที่พวกเจ้าถูกพระเจ้าทรงพิชิต และพูดคุยเกี่ยวกับพระคุณใดที่พระองค์ประทานให้พวกเจ้า จงอย่าลืมเป็นอันขาดว่า พวกเจ้าคือผู้คนที่ถูกทำให้เสื่อมทรามอย่างดิ่งลึกที่สุด มีเพียงโดยผ่านทางพระเจ้าเท่านั้น พวกเจ้าจึงได้ถูกยกชูขึ้นแล้ว เพราะพวกเจ้าถูกทำให้เสื่อมทรามที่สุดและโสโครกที่สุด พวกเจ้าจึงได้รับการช่วยให้รอดแล้วโดยพระเจ้าผู้ทรงปรากฏในรูปมนุษย์ และพระองค์ได้ประทานพระคุณมหาศาลเช่นนั้นให้พวกเจ้าแล้ว เพราะฉะนั้น พวกเจ้าจึงไม่มีสิ่งใดเลยที่ควรค่าแก่การคุยโว และสามารถเพียงสรรเสริญและขอบคุณพระเจ้าได้เท่านั้น ความรอดของพวกเจ้าเป็นเพราะพระคุณของพระเจ้าโดยล้วน

ดัดแปลงจาก “โดยการไล่ตามเสาะหาความจริงเท่านั้น คนเราจึงจะสามารถสัมฤทธิ์การเปลี่ยนแปลงในอุปนิสัยได้” ใน บันทึกปาฐกถาของพระคริสต์

ก่อนหน้า: 823 คนเราสามารถเป็นพยานที่แท้จริงให้พระเจ้าได้เพียงโดยการรู้จักกิจการของพระองค์เท่านั้น

ถัดไป: 825 พระเจ้าทรงเตือนสติมนุษย์เพียงให้ยืนหยัดเป็นพยานเท่านั้น

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ความแตกต่างระหว่างพันธกิจของพระเจ้าผู้ทรงปรากฏในรูปมนุษย์และหน้าที่ของมนุษย์

พวกเจ้าต้องทำความรู้จักกับนิมิตต่างๆ แห่งพระราชกิจของพระเจ้าและจับความเข้าใจทิศทางทั่วไปของพระราชกิจของพระองค์ นี่คือการเข้าสู่เชิงบวก...

คริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์เกิดขึ้นอย่างไร

คริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ก็เช่นเดียวกันกับคริสตจักรทั้งหลายของศาสนาคริสต์ได้มีขึ้นมาเนื่องจากพระราชกิจของพระเจ้าผู้ทรงบังเกิดเป็…...

29. ข้าราชการกลับใจ

โดย เจินซิน ประเทศจีนพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ตรัสว่า “ตั้งแต่การทรงสร้างโลกจนถึงปัจจุบันนี้...

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger