247 จงแสวงหาหนทางแห่งความเข้ากันได้กับพระคริสต์

Verse 1

พวกฟาริสีกล่าวหาว่าพระเยซู

ไม่ทำตามพันธสัญญาเดิม

และไม่ใช่พระเมสสิยาห์

แม้พระเยซูบริสุทธิ์

แต่พวกเขาตรึงพระองค์กับกางเขน

พระคริสต์กลับมาเพื่อเผยความจริง

แต่มนุษย์ขับไล่พระองค์ออกไป

เพื่อเข้าสู่สวรรค์และรับพระคุณ

พวกเขาเลือกจะปฏิเสธความจริง

และตรึงกางเขนพระองค์อีกครั้ง

เพื่อปกป้องพระคัมภีร์นั้น

จะรับความรอดอย่างไรในเมื่อใจคนช่างโหดร้าย

และธรรมชาติของเขาต่อต้านพระเจ้า


Refrain

จงแสวงหาหนทางแห่ง

ความเข้ากันได้กับพระคริสต์


Verse 2

แม้พระเจ้าทรงอยู่ท่ามกลางมนุษย์ แต่มนุษย์ไม่รู้

แม้ความสว่างของพระเจ้าอยู่บนเขา

มนุษย์ยังคงไม่รู้ถึงการทรงอยู่ของพระเจ้า

เมื่อพระเจ้าปล่อยความโกรธเคืองใส่มนุษย์

เขาปฏิเสธพระองค์มากขึ้น

มนุษย์ค้นหาวิธีการ

เพื่อที่จะเข้ากันได้กับวจนะ

และกับพระคัมภีร์

แต่ไม่มีใครสักคนหนึ่งไปถึงการทรงสถิต

แสวงหาความเข้ากันได้กับความจริง


Bridge

มนุษย์เทิดทูนพระเจ้าบนสวรรค์

แต่เมินเฉยต่อพระเจ้าในเนื้อหนัง

เพราะพระองค์ผู้อยู่ท่ามกลางมนุษย์

มีความสำคัญน้อยเกินไป


Refrain

จงแสวงหาหนทางแห่ง

ความเข้ากันได้กับพระคริสต์


Verse 3

ผู้ที่แสวงความเข้ากันได้กับพระคัมภีร์

และพระเจ้าซึ่งคลุมเครือ

เป็นที่ต่ำช้าต่อพระเจ้า

เพราะบูชาวจนะที่ตาย และพระเจ้าที่ไร้ตัวตน

ผู้ที่ให้สมบัติและอยู่ในการควบคุมของมนุษย์

แล้วพวกเขารับอะไรจากพระเจ้าได้

มนุษย์ต้อยต่ำเกินกว่าจะบรรยาย

พวกที่ต่อต้านพระเจ้า

ที่เรียกร้องอย่างไม่สิ้นสุด

และขาดความรักในความจริง

พวกเขาจะเข้ากันได้กับพระองค์หรือ


Refrain

จงแสวงหาหนทางแห่ง

ความเข้ากันได้กับพระคริสต์


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, เจ้าควรแสวงหาหนทางแห่งการเข้ากันได้กับพระคริสต์

ก่อนหน้า: 246 พระเจ้าทรงปรารถนาให้ผู้คนจำนวนมากขึ้นได้รับความรอดของพระองค์

ถัดไป: 248 หลักพื้นฐานของพระเจ้าสำหรับการกล่าวโทษผู้คน

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger