525 จงเสาะแสวงที่จะเป็นผู้ที่นมัสการพระเจ้าอย่างแท้จริง

1 การเสาะแสวงที่จะเป็นผู้คนที่นมัสการพระเจ้าอย่างจริงใจคือทัศนะที่พวกเราควรมี  การไม่ต้านทานพระเจ้าอีกต่อไป การไม่เดียดฉันท์พระองค์อีกต่อไป การไม่ทำให้พระองค์รู้สึกฉุนเฉียวและกริ้วพวกเราเป็นนิจอีกต่อไป การชูใจพระหทัยของพระองค์ และการกลายเป็นผู้คนที่นมัสการพระเจ้าอย่างแท้จริงดังที่อับราฮัมได้นมัสการ—เหล่านี้ประกอบกันเป็นทัศนะว่าด้วยชีวิตที่พวกเราควรมี  ด้วยทัศนะเช่นนี้และด้วยการคิดแบบนี้ที่หยั่งรากลึกอยู่ในจิตใจของเจ้า และในยามที่เจ้ากำลังแสวงหาในทำนองนี้อยู่ เจ้าจะถูกโภคทรัพย์ สถานะ และความมีหน้ามีตา ทดลองและยั่วใจน้อยลง

2 เมื่อเจ้าทุ่มเทงานหนักและประสบการณ์ทั้งปวงของเจ้าไปกับการสัมฤทธิ์ทัศนะนี้ เช่นนั้นแล้ว พระวจนะของพระเจ้าจะกลายเป็นคติประจำตัวภายในตัวเจ้าและหลักพื้นฐานแห่งการอยู่รอดของเจ้า พระวจนะของพระองค์จะกลายเป็นชีวิตของเจ้า และภายในตัวเจ้า พระวจนะจะกลายเป็นเส้นทางในชีวิตของเจ้า โดยที่เจ้าไม่ทันตระหนักถึงการนั้น  ในชั่วขณะนั้น สิ่งของทางโลกทั้งหมดจะไม่สำคัญกับเจ้าอีกต่อไป  ด้วยเหตุนี้ ทัศนะที่คนเราควรมีเกี่ยวกับชีวิตย่อมเป็นการเสาะแสวงที่จะเป็นบุคคลที่มีความจริงและสภาวะความเป็นมนุษย์ ใครบางคนที่มีมโนธรรมและเหตุผลและนมัสการพระเจ้า กล่าวคือ การเป็นมนุษย์ที่แท้จริง—นี่คือการไล่ตามเสาะหาที่ถูกต้องเหมาะสมที่สุด

ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 3 บทเสวนาโดยพระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย, เส้นทางปฏิบัติไปสู่การเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยของคนเรา

ก่อนหน้า: 524 พระวจนะของพระเจ้าได้กลายเป็นชีวิตของเจ้าอย่างแท้จริงแล้วหรือไม่?

ถัดไป: 526 เมื่อมีความจริงก็มีความเข้มแข็ง

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger