252 จงฝ่าฟันมโนคติหลงผิดเรื่องเชื้อชาติและชาติพันธุ์เพื่อแสวงหาการทรงปรากฏของพระเจ้า

Verse 1

ไม่ว่าเจ้าจะเชื้อชาติใด

เจ้าควรก้าวให้พ้นออกมา

ก้าวข้ามตัวตนที่ตัวเจ้าเป็น

เจ้าควรก้าวให้พ้นออกมา

ออกจากเขตของเจ้าแล้วมองราชกิจ

จากสถานะสิ่งทรงสร้าง

เช่นนี้เจ้าจะไม่วางข้อจำกัดทั้งหลาย

บนรอยพระบาทของพระเจ้า


Chorus

จงฝ่าฟัน จงฝ่าฟัน

แนวคิดของเจ้าในเรื่องเชื้อชาติ

และเรื่องของชาติพันธุ์

แสวงหาการทรงปรากฏของพระเจ้า

ฝ่าฟันเพื่อเจ้าจะไม่ถูกจำกัดเขต

โดยแนวคิดตนเอง

เพื่อเจ้าจะสามารถต้อนรับพระเจ้า

ในการทรงปรากฏของพระองค์

ไม่เช่นนั้นเจ้าจะยังคงอยู่ในความมืดชั่วนิรันดร์

ไม่มีวันได้การยอมรับจากพระองค์

แสวงหาการทรงปรากฏ

แสวงหาการทรงปรากฏ


Verse 2

ปัจจุบันหลายคนคิดว่าไม่จริง

ที่พระเจ้าทรงปรากฏ

ในบางชนชาติ บางกลุ่มผู้คน

พระเจ้าทรงปรากฏที่นั่น

พระราชกิจมีความหมายลึกซึ้งเหลือเกิน

การทรงปรากฏของพระเจ้าช่างสำคัญยิ่ง!

มโนคติ หลงผิดของคน

จะเป็นตัววัดได้อย่างไร


Chorus

จงฝ่าฟัน จงฝ่าฟัน

แนวคิดของเจ้าในเรื่องเชื้อชาติ

และเรื่องของชาติพันธุ์

แสวงหาการทรงปรากฏของพระเจ้า

ฝ่าฟันเพื่อเจ้าจะไม่ถูกจำกัดเขต

โดยแนวคิดตนเอง

เพื่อเจ้าจะสามารถต้อนรับพระเจ้า

ในการทรงปรากฏของพระองค์

ไม่เช่นนั้นเจ้าจะยังคงอยู่ในความมืดชั่วนิรันดร์

ไม่มีวันได้การยอมรับจากพระองค์

แสวงหาการทรงปรากฏ

แสวงหาการทรงปรากฏ


Verse 3

พระเจ้าคือพระเจ้าของเผ่าพันธุ์มนุษย์

มิได้เป็นของชนชาติใด

ทรงราชกิจตามแผน

ไม่จำกัดเขตอยู่กับรูปแบบหรือชนชาติใด

เจ้าอาจไม่เคยจินตนาการรูปแบบนี้

หรือท่าทีเจ้าคือการไม่ยอมรับเรื่องนี้

หรือในที่ที่ทรงปรากฏ

ผู้คนที่นั่นอาจถูกผู้อื่นแบ่งแยกที่สุดแล้ว


Bridge

แต่พระเจ้าทรงมีพระปัญญา

ด้วยมหิทธานุภาพความจริง โดยพระอุปนิสัย

พระองค์จึงทรงได้ผู้คนกลุ่มหนึ่ง

ซึ่งมีใจตรงกันกับพระองค์

และกลุ่มคนที่พระองค์จะทรงทำให้ครบบริบูรณ์

ผู้ได้รับการพิชิต ผู้ได้สู้ทน

ทุกแบบบททดสอบและความทุกข์ลำบาก

สามารถติดตามพระองค์ไปจนสุดปลายทาง


Chorus

จงฝ่าฟัน จงฝ่าฟัน

แนวคิดของเจ้าในเรื่องเชื้อชาติ

และเรื่องของชาติพันธุ์

แสวงหาการทรงปรากฏของพระเจ้า

ฝ่าฟันเพื่อเจ้าจะไม่ถูกจำกัดเขต

โดยแนวคิดตนเอง

เพื่อเจ้าจะสามารถต้อนรับพระเจ้า

ในการทรงปรากฏของพระองค์

ไม่เช่นนั้นเจ้าจะยังคงอยู่ในความมืดชั่วนิรันดร์

ไม่มีวันได้การยอมรับจากพระองค์

แสวงหาการทรงปรากฏ

แสวงหาการทรงปรากฏ

แสวงหาการทรงปรากฏ


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, ภาคผนวก 1: การทรงปรากฏของพระเจ้าได้นำมาซึ่งยุคใหม่

ก่อนหน้า: 251 จงอย่าพึ่งพาจินตนาการเพื่อไปจำกัดการทรงปรากฏของพระเจ้า

ถัดไป: 253 พระเจ้าทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งสรรพสิ่งทรงสร้างทั้งปวง

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger