210 วิธีแสวงหารอยพระบาทของพระเจ้า

Verse 1

ขณะแสวงรอยพระบาท เจ้าได้ละเลยพระวจนะ

ที่ว่า “พระองค์คือชีวิต หนทาง ความจริง”

หลายคนได้ความจริง

แต่ไม่เชื่อว่าตนพบรอยพระบาท

ไม่ยอมรับการทรงปรากฏพระองค์

พวกเขาทำผิดพลาดอย่างร้ายแรง

การทรงปรากฏของพระเจ้าไม่อาจลงรอย

กับความอยากหรือมโนคติคน

ทรงมีทางเลือก จุดหมาย

และแผนการ เมื่อทรงงาน

Chorus

เนื่องจากพวกเรากำลังค้นรอยพระบาท

เราต้องแสวงน้ำพระทัยและวจนะ

วจนะใหม่อยู่หนใด สุรเสียงอยู่ที่นั่น

ที่ใดมีรอยพระบาท มีกิจการพระองค์

พระเจ้าทรงแสดงออกที่ใด 

การทรงปรากฏอยู่ที่นั่น

ทุกที่ที่ทรงปรากฏ มีความจริง หนทาง และชีวิต

Verse 2 

พระเจ้าไม่ทรงจำเป็นต้องแจ้ง

หรือหารือกับมนุษย์เรื่องพระราชกิจ

นี่คือพระอุปนิสัยพระเจ้า

ที่ตอนนี้ทุกคนต้องตระหนักรู้

เพื่อเห็นการทรงปรากฏ และตามรอยพระบาท

เริ่มจากก้าวข้ามมโนคติตน

จงอย่าเรียกร้องสิ่งที่พระเจ้าควรทำ

หรือจำกัดพระองค์ด้วยมโนคติของตน

Bridge

เจ้าควรถามวิธีแสวงหารอยพระบาท

ยอมรับการทรงปรากฏ นบนอบต่อราชกิจใหม่

เนื่องจากมนุษย์ไม่ใช่ความจริง

หรือว่าครองความจริง

จึงควรแสวงหา เชื่อฟัง และยอมรับ

Chorus

เนื่องจากพวกเรากำลังค้นรอยพระบาท

เราต้องแสวงน้ำพระทัยและวจนะ

วจนะใหม่อยู่หนใด สุรเสียงอยู่ที่นั่น

ที่ใดมีรอยพระบาท มีกิจการพระองค์

พระเจ้าทรงแสดงออกที่ใด 

การทรงปรากฏอยู่ที่นั่น

ทุกที่ที่ทรงปรากฏ มีความจริง หนทาง และชีวิต

ตัดตอนมาจาก พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์

ก่อนหน้า: 209 หลักการแสวงหาหนทางที่แท้จริง

ถัดไป: 211 วิธีที่มนุษย์จะสามารถรับรู้ได้ถึงการทรงปรากฏของพระคริสต์และพระราชกิจของพระองค์ในวาระสิ้นสุด

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

วิธีรู้จักพระอุปนิสัยของพระเจ้าและผลลัพธ์ที่พระราชกิจของพระองค์จะสัมฤทธิ์

ก่อนอื่น พวกเราจงมาขับร้องเพลงสรรเสริญกันเถิด: เพลงเฉลิมราชอาณาจักร (1) ราชอาณาจักรเคลื่อนลงสถิตบนพิภพเสียงร้องคลอตาม: มหาชนแซ่ซ้องเรา...

เฉพาะบรรดาผู้ที่รู้จักพระราชกิจของพระเจ้าวันนี้เท่านั้น ที่อาจรับใช้พระเจ้าได้

เพื่อที่จะเป็นคำพยานต่อพระเจ้าและทำให้พญานาคใหญ่สีแดงนั้นอับอาย คนเราจำต้องมีหลักการ และคนเราต้องทำได้ตามเงื่อนไขประการหนึ่ง นั่นก็คือ...

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger