126 พระคริสต์ในยุคสุดท้ายเปิดเผยความล้ำลึกของแผนการบริหารจัดการของพระเจ้า

Verse 1

ยุคสุดท้าย พระเจ้าเผยแผน

งานหกพันปีของพระองค์

คือการเปิดเผยในความล้ำลึก

ซึ่งคนไม่อาจทำได้


Verse 2

ไม่ว่าคนดูรอบรู้ใน

พระคัมภีร์มากเท่าใด

มันเป็นเพียงถ้อยคำที่ไร้ค่า

เพราะแก่นแท้ไม่มีคนใดรู้


Chorus

งานหกพันปีของพระองค์

ลึกล้ำกว่าคำพยากรณ์ใดๆ

มันยังคงเป็นความลึกล้ำที่สุด

ตั้งแต่เริ่มสร้างโลกนี้มา

ไม่มีผู้เผยวจนะใด

ทุกยุคสมัย ทั่วทั้งโลก

หยั่งรู้ความล้ำลึกนี้ได้

มันได้เผยมาในยุคสุดท้าย


Verse 3

เมื่อได้อ่านพระคัมภีร์

คนอาจเข้าใจความจริงบางอย่าง

บรรยายบางคำ หรือวิเคราะห์บางตอน

แต่ความหมายไม่อาจไขได้


Verse 4

คนเห็นแค่เพียงคำที่ตายจาก

ไม่ใช่งานพระเยซู พระยาห์เวห์

มนุษย์ไม่อาจแก้ไข

ความล้ำลึกของงานนี้ได้


Bridge

แผนบริหารหกพันปี

คือความล้ำลึกแสนยิ่งใหญ่

สร้างความสับสนให้ผู้คน

ซ่อนเร้นลึกภายใน

ไม่มีใครรู้น้ำพระทัย

หากทรงไม่อธิบาย

และเปิดเผยมันต่อผู้คน

ไม่เช่นนั้นจะเป็นปริศนา


Pre-chorus

อย่าถือสาผู้เคร่งศาสนา

หากไม่มีใครเคยบอกกับเจ้า

และเจ้าไม่มีวันเข้าใจเช่นกัน


Chorus

งานหกพันปีของพระองค์

ลึกล้ำกว่าคำพยากรณ์ใดๆ

มันยังคงเป็นความลึกล้ำที่สุด

ตั้งแต่เริ่มสร้างโลกนี้มา

ไม่มีผู้เผยวจนะใด

ทุกยุคสมัย ทั่วทั้งโลก

หยั่งรู้ความล้ำลึกนี้ได้

มันได้เผยมาในยุคสุดท้าย


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, ความล้ำลึกแห่งการทรงปรากฏในรูปมนุษย์ (4)

ก่อนหน้า: 125 พระเจ้าทรงได้รับพระเกียรติอย่างเต็มเปี่ยม  

ถัดไป: 127 พระเจ้าได้ทรงเปิดเผยพระอุปนิสัยทั้งหมดของพระองค์ในยุคสุดท้าย

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger