650 เจ้าต้องตระหนักถึงความหมายของความทุกข์ในปัจจุบันของเจ้า

1 ทุกวันนี้ ผู้คนส่วนใหญ่ที่เชื่อในพระเจ้า ยังไม่ได้เข้าสู่ร่องครรลองที่ถูกต้อง และยังไม่ได้มาเข้าใจความจริง ดังนั้นพวกเขาจึงยังคงรู้สึกว่างเปล่าอยู่ภายใน และรู้สึกถึงความทุกข์ในชีวิต และพวกเขาไม่มีเรี่ยวแรงที่จะลุล่วงหน้าที่ของพวกเขา  บรรดาผู้เชื่อในพระเจ้าเป็นเช่นนี้นี่เองก่อนที่พวกเขาจะมีนิมิตในหัวใจของพวกเขา  ผู้คนเช่นนี้ยังไม่ได้รับความจริงและยังไม่รู้จักพระเจ้า ดังนั้นจึงยังไม่รู้สึกถึงความยินดีภายในมากนัก  โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเจ้าที่ล้วนได้ทนทุกข์กับการข่มเหงและมีประสบการณ์กับความลำบากยากเย็นในการคืนสู่บ้าน พวกเจ้าทุกข์ทนและคิดถึงความตายและความไม่เต็มใจที่จะใช้ชีวิตด้วยเช่นกัน  เหล่านี้คือความอ่อนแอของเนื้อหนัง  ผู้คนบางคนถึงขั้นคิดว่าการเชื่อในพระเจ้าควรที่จะสุขสำราญ กระนั้น การเชื่อในพระเจ้าทุกวันนี้กลับยุ่งยากอย่างที่สุด

2 เจ้ารู้แต่เพียงว่าความยินดีของเนื้อหนังดีกว่าสิ่งอื่น  เจ้าไม่รู้ว่าทุกวันนี้พระเจ้ากำลังทำสิ่งใดอยู่  พระเจ้าจำต้องเปิดโอกาสให้เนื้อหนังของพวกเจ้าทนทุกข์เพื่อแปลงสภาพอุปนิสัยของพวกเจ้า  ถึงแม้ว่าเนื้อหนังของพวกเจ้าทนทุกข์ แต่พวกเจ้าก็มีพระวจนะของพระเจ้า และพวกเจ้ามีพระพรของพระเจ้า  เจ้าไม่อาจตายได้ต่อให้เจ้าต้องการที่จะตาย เจ้าสามารถทำใจยอมรับการไม่รู้จักพระเจ้าและการไม่ได้รับความจริงได้หรือ?  บัดนี้ โดยหลักแล้วก็เพียงแค่ว่าผู้คนยังไม่ได้รับความจริง และพวกเขาไม่มีชีวิต  บัดนี้ผู้คนกำลังอยู่ในกระบวนการแสวงหาความรอด ดังนั้นพวกเขาจึงต้องทนทุกข์บ้างในระหว่างช่วงเวลานี้

3 ปัจจุบันนี้ทุกคนทั่วทั้งโลกกำลังถูกทดสอบ นั่นคือ พระเจ้ายังคงกำลังทนทุกข์อยู่—มันถูกต้องหรือที่พวกเจ้าไม่ทนทุกข์?  หากปราศจากกระบวนการถลุงโดยผ่านทางความวิบัติครั้งใหญ่ ก็ไม่อาจมีความเชื่อที่จริงแท้ได้ และจะไม่มีการได้รับชีวิตความจริง  การไม่มีบททดสอบและกระบวนการถลุงย่อมทำไม่ได้  ในท้ายที่สุดแล้วเปโตรถูกทดสอบเป็นเวลาเจ็ดปี  เขาได้รับประสบการณ์กับบททดสอบหลายร้อยครั้งตลอดเจ็ดปีนั้น เมื่อนั้นเท่านั้น เขาจึงได้รับชีวิตและได้รับประสบการณ์กับการแปลงสภาพในอุปนิสัยของเขา  ด้วยเหตุนี้ เมื่อเจ้าได้รับความจริงและมารู้จักพระเจ้าอย่างแท้จริง เจ้าจะรู้สึกว่าเจ้าควรใช้ชีวิตเพื่อพระเจ้า  หากเจ้าไม่ใช้ชีวิตเพื่อพระเจ้า เช่นนั้นแล้ว เจ้าจะเสียใจ เจ้าจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ของเจ้าในความเสียใจอันขมขื่นและความสำนึกผิดสุดขั้ว  

ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 3 บทเสวนาโดยพระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย, วิธีที่จะรู้จักธรรมชาติของมนุษย์

ก่อนหน้า: 649 เจ้าไม่สามารถทำให้พระเจ้าไม่ทรงสมหวังดังน้ำพระทัย

ถัดไป: 651 การทนทุกข์กับความยากลำบากนี้มีนัยสำคัญอันลุ่มลึก

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger