494 ความเป็นจริงมาจากการปฏิบัติพระวจนะของพระเจ้าเท่านั้น

Verse 1

พระเจ้าทรงต้องการให้วจนะและราชกิจ

เปลี่ยนอุปนิสัยพวกเจ้า

เป้าหมายมิใช่เพียงให้พวกเจ้า

เข้าใจราชกิจและวจนะ

ผู้คนต้องได้รับประสบการณ์

ความจริงทั้งปวงในรายละเอียด

พร้อมสำรวจค้นและแสวงหา

ในรายละเอียดที่มากขึ้น

ถ้าหากผู้คนรู้จักพระวจนะแต่ไม่นำไปปฏิบัติ

พวกเขาไม่ได้รักความจริง และจะต้อง

ถูกกำจัดในท้ายที่สุด

การจะเป็นเปโตรยุคใหม่

พวกเจ้าควรปฏิบัติตามพระวจนะ

เข้าสู่อย่างแท้จริง ได้รับความรู้แจ้งมากขึ้นอีก

นี่จะช่วยชีวิตเจ้ามากยิ่งขึ้นไป


Chorus

กระบวนการของการเชื่อใน

พระเจ้าคือกระบวนการ

การได้รับประสบการณ์พระวจนะ

การได้รับไว้โดยพระองค์

การเชื่อคือการได้รู้และการเข้าใจพระวจนะ

ได้รับประสบการณ์ และใช้ชีวิตตาม

นี่คือความเป็นจริงของความเชื่อ


Verse 2

ถ้าพวกเจ้าได้อ่านพระวจนะมากมาย

แต่รู้เพียงความหมายในข้อความ

และไม่มีประสบการณ์ที่ได้รับโดยตรง

เจ้าก็จะไม่รู้จักพระวจนะ

สำหรับเจ้า พระวจนะไม่ใช่ชีวิต

เป็นเพียงอักษรไร้ชีวิต

เจ้านั้นจะพลาดในแก่นแท้ และจะไม่รู้น้ำพระทัย

เมื่อเจ้าได้รับประสบการณ์พระวจนะในชีวิตเจ้า

ความหมายทางจิตวิญญาณจึงจะเปิดกว้างต่อเจ้า

เพียงผ่านทางประสบการณ์ เจ้าจึงจะเข้าใจ

ความหมายทางจิตวิญญาณ

ของความจริงมากมาย และค้นพบ

ความล้ำลึกของพระวจนะ


Bridge

ถ้าเจ้าไม่ปฏิบัติตามวจนะ

ไม่ว่าวจนะจะชัดเจนเพียงใด

เจ้าจะเข้าใจเพียงอักษร และคำสอนที่ว่างเปล่า

ซึ่งจะได้กลายมาเป็นข้อบังคับ

ทางศาสนาสำหรับเจ้า

นี่ไม่ใช่สิ่งที่พวกฟาริสีทำไปหรือไร

หากพวกเจ้าเชื่อในพระเจ้า

หวังชีวิตอันเป็นนิรันดร์

แต่ไม่ปฏิบัติตามพระวจนะ

เจ้าก็ช่างโง่เขลาแท้จริง


Chorus

กระบวนการของการเชื่อใน

พระเจ้าคือกระบวนการ

การได้รับประสบการณ์พระวจนะ

การได้รับไว้โดยพระองค์

การเชื่อคือการได้รู้และการเข้าใจพระวจนะ

ได้รับประสบการณ์ และใช้ชีวิตตาม

นี่คือความเป็นจริงของความเชื่อ


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, ทันทีที่เจ้าเข้าใจความจริง เจ้าควรนำมันไปสู่การปฏิบัติ

ก่อนหน้า: 493 เจ้าปรารถนาที่จะเป็นดอกผลสำหรับความชื่นชมยินดีของพระเจ้าหรือไม่?

ถัดไป: 495 จงปฏิบัติความจริงเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริง

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger