431 ผลแห่งการสงบใจเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า

Verse 1

จะมาอยู่เฉพาะพระพักตร์ มีพระวจนะเป็นชีวิต

เริ่มแรกเจ้าต้องสงบจิตใจของตน

เพียงยามเจ้าใจสงบ

ที่พระเจ้าจะให้ความรู้แจ้ง ทำให้เจ้าเข้าใจ

ยิ่งคนสงบใจได้มากเท่าไร

พระองค์ยิ่งให้ความรู้แจ้งมากขึ้นเท่านั้น

ดังนั้นคนต้องมีความเชื่อและศรัทธา

นี่คือทางเดียวสู่ความเพียบพร้อม

Chorus

มีเพียงยามเจ้าใจสงบเฉพาะพระพักตร์

ที่เจ้าจะเข้าใจพระวจนะของวันนี้

และปฏิบัติความรู้แจ้งของพระวิญญาณบริสุทธิ์

สามารถรู้ซึ้งถึงความตั้งใจของพระเจ้า

ด้วยทิศทางอันชัดเจนในการปรนนิบัติ

เข้าใจการเคลื่อนไหว

และการนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์

สามารถอยู่ได้ภายใต้การนำ

ของพระวิญญาณบริสุทธิ์

เหล่านี้คือผลสัมฤทธิ์จากการสงบใจ

เฉพาะพระพักตร์พระองค์

Verse 2

กุญแจสู่ชีวิตฝ่ายวิญญาณ

คือการสงบใจเฉพาะพระพักตร์พระองค์

การฝึกฝนทางจิตวิญญาณนั้นจะสัมฤทธิ์ผล

หากเจ้าสงบใจเฉพาะพระพักตร์พระองค์

หากเจ้าไม่อาจสงบใจเฉพาะพระพักตร์

เจ้าจะไม่อาจได้รับมอบงาน

ของพระวิญญาณบริสุทธิ์

Chorus

มีเพียงยามเจ้าใจสงบเฉพาะพระพักตร์

ที่เจ้าจะเข้าใจพระวจนะของวันนี้

และปฏิบัติความรู้แจ้งของพระวิญญาณบริสุทธิ์

สามารถรู้ซึ้งถึงความตั้งใจของพระเจ้า

ด้วยทิศทางอันชัดเจนในการปรนนิบัติ

เข้าใจการเคลื่อนไหว

และการนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์

สามารถอยู่ได้ภายใต้การนำ

ของพระวิญญาณบริสุทธิ์

เหล่านี้คือผลสัมฤทธิ์จากการสงบใจ

เฉพาะพระพักตร์พระองค์

Verse 3

เมื่อใดผู้คนไม่เข้าใจวจนะพระเจ้า

ไร้ซึ่งหนทางปฏิบัติ

ไม่เข้าใจความตั้งใจของพระเจ้า

และเมื่อผู้คนขาดหลักการในการกระทำ

ทั้งสิ้นเป็นเพราะใจพวกเขา

ไม่สงบเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า

Chorus

สงบใจเฉพาะพระพักตร์ ดื่มด่ำพระวจนะ

ขับร้องบทเพลง สรรเสริญพระนาม

ให้พระองค์ได้ทรงงาน ทำเจ้าเพียบพร้อม

ดลใจเจ้าด้วยพระวิญญาณ

จงติดตามการทรงนำของพระวิญญาณ

อยู่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้า

พระเจ้าจึงจะพอพระทัย จงสงบใจเฉพาะพระพักตร์

พระเจ้าจึงจะพอพระทัย จงสงบใจเฉพาะพระพักตร์

Chorus

มีเพียงยามเจ้าใจสงบเฉพาะพระพักตร์

ที่เจ้าจะเข้าใจพระวจนะของวันนี้

และปฏิบัติความรู้แจ้งของพระวิญญาณบริสุทธิ์

สามารถรู้ซึ้งถึงความตั้งใจของพระเจ้า

ด้วยทิศทางอันชัดเจนในการปรนนิบัติ

เข้าใจการเคลื่อนไหว

และการนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์

สามารถอยู่ได้ภายใต้การนำ

ของพระวิญญาณบริสุทธิ์

เหล่านี้คือผลสัมฤทธิ์จากการสงบใจ

เฉพาะพระพักตร์พระองค์

Outro

จุดหมายของการสงบใจ

คือการเป็นคนมุ่งมั่นและจริงจัง

เข้าใจพระวจนะชัดเจน และในที่สุด

เข้าใจความจริงและรู้จักพระเจ้า

ดัดแปลงจาก พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์

ก่อนหน้า: 430 การปฏิบัติเกี่ยวกับการสงบนิ่งเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า

ถัดไป: 433 เมื่อเจ้ามอบหัวใจของเจ้าแด่พระเจ้า

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger