426 เจ้าควรตั้งใจสงบใจเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า

Verse 1

หัวใจที่สงบจริงเฉพาะพระพักตร์

จะไม่ว้าวุ่นไปโดยโลกนี้

หรือโดยคน การกระทำหรือสิ่งใด

จงสงบใจเฉพาะพระพักตร์

ความคิดลบล้วนหมดสิ้นสาบสูญไป

ทั้งมโนคติอันหลงผิด ความคิดไม่ดี

ทั้งปรัชญา สัมพันธ์ผิดวิสัย

จงสงบใจเฉพาะพระพักตร์

Chorus

สงบใจเฉพาะพระพักตร์ ดื่มด่ำพระวจนะ

ขับร้องบทเพลง สรรเสริญพระนาม

ให้พระองค์ได้ทรงงาน ทำเจ้าเพียบพร้อม

ดลใจเจ้าด้วยพระวิญญาณ

จงติดตามการทรงนำของพระวิญญาณ

อยู่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้า

พระเจ้าจึงจะพอพระทัย

จงสงบใจเฉพาะพระพักตร์

Verse 2

เพราะเจ้าเฝ้าไตร่ตรองพระวจนะ

หัวใจเจ้าจึงยิ่งเข้าใกล้พระองค์

เจ้าเต็มไปด้วยพระวจนะปัจจุบันทั้งมวล

สิ่งใหม่ที่ดีงามเข้าครองหัวใจ

แทนที่ความคิด แนวปฏิบัติเดิม

จงละเลยสิ่งไม่ดี ไม่ต้องพยายามที่จะควบคุมมัน

Chorus 2

จงอยู่ในพระวจนะ สัมพันธ์สนิทให้มากขึ้น

จงได้ความรู้แจ้งและความกระจ่าง

ของพระวิญญาณพระองค์

เช่นนั้นความทระนง มโนคติอันหลงผิดจะมลาย

Bridge

เจ้าจะรู้จักทุ่มเท รัก และทำให้พระองค์พอพระทัย

ลืมทุกสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับพระองค์ไปเอง

Chorus

สงบใจเฉพาะพระพักตร์ ดื่มด่ำพระวจนะ

ขับร้องบทเพลง สรรเสริญพระนาม

ให้พระองค์ได้ทรงงาน ทำเจ้าเพียบพร้อม

ดลใจเจ้าด้วยพระวิญญาณ

จงติดตามการทรงนำของพระวิญญาณ

อยู่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้า

พระเจ้าจึงจะพอพระทัย จงสงบใจเฉพาะพระพักตร์

พระเจ้าจึงจะพอพระทัย จงสงบใจเฉพาะพระพักตร์

ดัดแปลงจาก บันทึกการบรรยายของพระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย

ก่อนหน้า: 425 มีเพียงบรรดาผู้ที่สงบนิ่งเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าเท่านั้นที่มุ่งเน้นไปที่ชีวิต

ถัดไป: 427 พระเจ้าประทานบำเหน็จเป็นสองเท่าให้แก่บรรดาผู้ที่ร่วมมือกับพระองค์

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สัมพันธภาพของเจ้ากับพระเจ้าเป็นเช่นไร?

ในการเชื่อในพระเจ้า อย่างน้อยเจ้าต้องแก้ไขประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการมีสัมพันธภาพที่ปกติกับพระเจ้า หากเจ้าไม่มีสัมพันธภาพที่ปกติกับพระเจ้า...

รู้จักพระราชกิจใหม่ล่าสุดของพระเจ้าและติดตามรอยพระบาทของพระองค์

ตอนนี้ พวกเจ้าจงไล่ตามเสาะหาการเป็นประชากรของพระเจ้า แล้วพวกเจ้าจะเริ่มเข้าสู่ร่องครรลองที่ถูกต้องโดยบริบูรณ์...

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger