664 เมื่อพระเจ้าทรงทำการทดสอบความเชื่อของมวลมนุษย์

Intro

เมื่อพระเจ้าทรงทดสอบความเชื่อมนุษย์

ไร้ผู้เป็นพยานเที่ยงแท้ ถวายหมดที่มี

คนซ่อนเร้น ไม่ยอมเปิดเผยตัวเอง

ราวพระเจ้าจะช่วงชิงดวงใจ


Verse 1

โยบเองก็ไม่เคยตั้งมั่นแท้จริง

ในบททดสอบทั้งหลาย

ไม่หลั่งรินความหวานในยามทุกข์ทน

คนสร้างความเขียวชอุ่มในฤดูใบไม้ผลิอุ่นไอ

ความเขียวไม่เคยคงอยู่ในฤดูอันหนาวเย็น


Pre-chorus 1

วุฒิภาวะของมนุษย์ด้อยเกินไป

ไม่อาจลุล่วงพระเจตนารมณ์


Chorus

เฉพาะเมื่อการตีสอนของพระองค์

ลงมายังคนทั้งมวล

คนจึงจะมาตระหนักรู้พระราชกิจ

ทั้งที่ไม่ทรงทำสิ่งใด และไม่บังคับผู้ใด

มนุษย์จะมารู้จักพระองค์ และได้เห็นพระราชกิจ


Verse 2

ในมนุษยชาติทั้งมวล ไม่มีผู้ใด

ที่จะสามารถเป็นแบบอย่างให้ผู้อื่น

ไม่มีอะไรแตกต่างในมนุษย์ที่ล้วนเหมือนกัน

มีเพียงเล็กน้อยในตัวพวกเขาที่ต่างจากกัน


Pre-chorus 2

ด้วยเหตุผลนี้ กระทั่งวันนี้

คนยังไม่อาจรู้จักราชกิจครบครัน


Chorus

เฉพาะเมื่อการตีสอนของพระองค์

ลงมายังคนทั้งมวล

คนจึงจะมาตระหนักรู้พระราชกิจ

ทั้งที่ไม่ทรงทำสิ่งใด และไม่บังคับผู้ใด

มนุษย์จะมารู้จักพระองค์ และได้เห็นพระราชกิจ


Outro

นี่คือแผนการ

คือแง่มุมแห่งพระราชกิจ

ซึ่งทรงทำการสำแดง

เป็นสิ่งที่มนุษย์ควรรู้


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, พระวจนะของพระเจ้าถึงทั้งจักรวาล บทที่ 26

ก่อนหน้า: 663 เจ้าควรยืนข้างพระเจ้าเมื่อบททดสอบตกมาถึง

ถัดไป: 665 สิ่งที่พระเจ้าต้องการทดสอบคือหัวใจที่แท้จริงของมนุษย์

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger