675 พระประสงค์ของพระราชกิจพระเจ้าในกระบวนการถลุง

Verse 1

การถลุงไม่ใช่เรื่องง่ายต่อใครก็ตาม

ขั้นตอนช่างยากเกินที่จะยอมรับได้

แต่ในการถลุง พระเจ้าได้เผย

อุปนิสัยอันชอบธรรมแก่มนุษย์

ทรงให้คนเห็นพระประสงค์ ให้ความรู้แจ้ง

มีการจัดการ ตัดแต่งมากขึ้น

Chorus

การถลุงไม่ใช่การกำจัดคน ไปจากพระพักตร์พระเจ้า

หรือการทำลายพวกเขาในอเวจี

มันเปลี่ยนอุปนิสัยของผู้คน

เจตนา มุมมองเดิม

เปลี่ยนแปลงความรักต่อพระเจ้า

เปลี่ยนแปลงชีวิตพวกเขา เปลี่ยนทั้งชีวิตที่มี

Verse 2

ด้วยการเทียบความจริง และข้อเท็จจริง

พระเจ้ามอบความรู้ยิ่งใหญ่ให้คน

ได้รู้ตัวเอง ความจริง และน้ำพระทัย

ให้คนได้มีความรักบริสุทธิ์จริง ยิ่งขึ้นต่อพระองค์

นี่คือเป้าหมาย

ที่ได้ทรงทำการถลุง

Chorus

การถลุงไม่ใช่การกำจัดคน ไปจากพระพักตร์พระเจ้า

หรือการทำลายพวกเขาในอเวจี

มันเปลี่ยนอุปนิสัยของผู้คน

เจตนา มุมมองเดิม

เปลี่ยนแปลงความรักต่อพระเจ้า

เปลี่ยนแปลงชีวิตพวกเขา เปลี่ยนทั้งชีวิตที่มี

Bridge

งานทั้งสิ้นในคนมีเป้าหมาย และความสำคัญ

พระราชกิจไม่เคยไร้ความหมาย

มีประโยชน์เสมอเพื่อผู้คน

การถลุงคือบททดสอบคน

และรูปแบบหนึ่งของการฝึกจริง

ความรักของพวกเขาจะทำหน้าที่

ของมันได้โดยการถลุง

Chorus

การถลุงไม่ใช่การกำจัดคน ไปจากพระพักตร์พระเจ้า

หรือการทำลายพวกเขาในอเวจี

มันเปลี่ยนอุปนิสัยของผู้คน

เจตนา มุมมองเดิม

เปลี่ยนแปลงความรักต่อพระเจ้า

เปลี่ยนแปลงชีวิตพวกเขา เปลี่ยนทั้งชีวิตที่มี

ตัดตอนมาจาก พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์

ก่อนหน้า: 674 ทั้งหมดซึ่งพระเจ้าทรงทำคือการทำให้มนุษย์มีความเพียบพร้อมและรักมนุษย์

ถัดไป: 676 ความเชื่อมาพร้อมกับกระบวนการถลุง

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

พระคริสต์แห่งยุคสุดท้ายเท่านั้นที่สามารถประทานหนทางแห่งชีวิตนิรันดร์แก่มนุษย์ได้

หนทางแห่งชีวิตไม่ใช่สิ่งที่ใครๆ ก็สามารถมีได้ อีกทั้งไม่ใช่สิ่งที่ใครๆ ก็สามารถบรรลุอย่างง่ายๆ ได้...

บทที่ 22 และ 23

วันนี้ ทุกคนเต็มใจที่จะจับความเข้าใจในน้ำพระทัยของพระเจ้าและรู้จักพระอุปนิสัยของพระเจ้า...

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger