พระประสงค์ของพระราชกิจพระเจ้าในกระบวนการถลุง

Verse 1

การถลุงไม่ใช่เรื่องง่ายต่อใครก็ตาม

ขั้นตอนช่างยากเกินที่จะยอมรับได้

แต่ในการถลุง พระเจ้าได้เผย

อุปนิสัยอันชอบธรรมแก่มนุษย์

ทรงให้คนเห็นพระประสงค์ ให้ความรู้แจ้ง

มีการจัดการ ตัดแต่งมากขึ้น

Chorus

การถลุงไม่ใช่การกำจัดคน ไปจากพระพักตร์พระเจ้า

หรือการทำลายพวกเขาในอเวจี

มันเปลี่ยนอุปนิสัยของผู้คน

เจตนา มุมมองเดิม

เปลี่ยนแปลงความรักต่อพระเจ้า

เปลี่ยนแปลงชีวิตพวกเขา เปลี่ยนทั้งชีวิตที่มี

Verse 2

ด้วยการเทียบความจริง และข้อเท็จจริง

พระเจ้ามอบความรู้ยิ่งใหญ่ให้คน

ได้รู้ตัวเอง ความจริง และน้ำพระทัย

ให้คนได้มีความรักบริสุทธิ์จริง ยิ่งขึ้นต่อพระองค์

นี่คือเป้าหมาย

ที่ได้ทรงทำการถลุง

Chorus

การถลุงไม่ใช่การกำจัดคน ไปจากพระพักตร์พระเจ้า

หรือการทำลายพวกเขาในอเวจี

มันเปลี่ยนอุปนิสัยของผู้คน

เจตนา มุมมองเดิม

เปลี่ยนแปลงความรักต่อพระเจ้า

เปลี่ยนแปลงชีวิตพวกเขา เปลี่ยนทั้งชีวิตที่มี

Bridge

งานทั้งสิ้นในคนมีเป้าหมาย และความสำคัญ

พระราชกิจไม่เคยไร้ความหมาย

มีประโยชน์เสมอเพื่อผู้คน

การถลุงคือบททดสอบคน

และรูปแบบหนึ่งของการฝึกจริง

ความรักของพวกเขาจะทำหน้าที่

ของมันได้โดยการถลุง

Chorus

การถลุงไม่ใช่การกำจัดคน ไปจากพระพักตร์พระเจ้า

หรือการทำลายพวกเขาในอเวจี

มันเปลี่ยนอุปนิสัยของผู้คน

เจตนา มุมมองเดิม

เปลี่ยนแปลงความรักต่อพระเจ้า

เปลี่ยนแปลงชีวิตพวกเขา เปลี่ยนทั้งชีวิตที่มี

ตัดตอนมาจาก พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์

ก่อนหน้า: พระเจ้าตัดสินบั้นปลายของผู้คนตามแก่นแท้ของพวกเขา

ถัดไป: มีเพียงผู้ได้รับการชำระให้บริสุทธิ์จะได้เข้าสู่การพักสงบ

พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี
ติดต่อเราผ่าน Messenger
ติดต่อเราผ่าน Line

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การรักพระเจ้าเท่านั้นคือการเชื่อในพระเจ้าอย่างแท้จริง

วันนี้ ขณะที่พวกเจ้าพยายามที่จะรักและรู้จักพระเจ้า ในด้านหนึ่งนั้นเจ้าต้องอดทนต่อความยากลำบากและกระบวนการถลุง และในอีกด้านหนึ่ง...

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้