62 พระเจ้าจะทรงพิพากษาและชำระทุกคนที่มาอยู่เบื้องหน้าพระบัลลังก์ของพระองค์ให้บริสุทธิ์

Verse 1

ราชกิจยุคสุดท้ายแยกทุกสิ่งจากกัน

ตามประเภทของสิ่งนั้นเอง

และสรุปยุติแผนการบริหารจัดการ

เพราะเวลาใกล้เข้ามาและถึงวันของพระเจ้า


Pre-chorus

ทรงนำทุกคนที่เข้ามาในราชอาณาจักร

ผู้ที่จงรักภักดีต่อพระองค์จนถึงที่สุด

ไปยังยุคของพระเจ้าด้วยพระองค์เอง


Chorus

ทุกคนที่ติดตามย่างพระบาทถึงตอนนี้

คือผู้ที่ได้มาเบื้องหน้าพระบัลลังก์

บรรดาผู้ที่ยอมรับพระราชกิจระยะสุดท้าย

คือผู้ที่พระเจ้าทรงชำระให้บริสุทธิ์ ผู้ที่ทรงพิพากษา


Verse 2

ก่อนหน้ายุคของพระเจ้า พระราชกิจ

มิใช่เฝ้าดูการกระทำของคน

ไม่ใช่การสืบค้นชีวิตของมนุษย์

แต่เป็นการพิพากษาการไม่เชื่อฟังของคน


Bridge

พระเจ้าจะทรงชำระทุกคนให้บริสุทธิ์

ผู้ที่มาเบื้องหน้าพระบัลลังก์


Chorus

ทุกคนที่ติดตามย่างพระบาทถึงตอนนี้

คือผู้ที่ได้มาเบื้องหน้าพระบัลลังก์

บรรดาผู้ที่ยอมรับพระราชกิจระยะสุดท้าย

คือผู้ที่พระเจ้าทรงชำระให้บริสุทธิ์ ผู้ที่ทรงพิพากษา

ทุกคนที่ติดตามย่างพระบาทถึงตอนนี้

คือผู้ที่ได้มาเบื้องหน้าพระบัลลังก์

บรรดาผู้ที่ยอมรับพระราชกิจระยะสุดท้าย

คือผู้ที่พระเจ้าทรงชำระให้บริสุทธิ์ ผู้ที่ทรงพิพากษา


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, พระคริสต์ทรงพระราชกิจแห่งการพิพากษาด้วยความจริง

ก่อนหน้า: 61 ความหมายของพระราชกิจแห่งการพิพากษาของพระเจ้าในยุคสุดท้าย

ถัดไป: 63 การพิพากษาของพระเจ้าคือหนทางหลักในการทำให้มนุษย์เพรียบพร้อม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger