209 หลักการแสวงหาหนทางที่แท้จริง

Verse 1

หลักการค้นหาแนวทางที่ถูกที่ควรคือเช่นไร

ดูว่าเป็นพยานให้ใคร มันนำสิ่งใดมาให้คุณ

ความจริงเปิดเผยออกมาหรือไม่ มีงานพระวิญญาณหรือไม่

เพราะการเชื่อพระเจ้าคือ

ความศรัทธาในพระวิญญาณพระเจ้า


Chorus 1

ศรัทธาในการบังเกิดของพระเจ้า คือการเชื่อว่าแท้จริง

พระองค์ได้ปรากฎในร่าง ของพระวิญญาณพระเจ้า

พระองค์มาจากพระวิญญาณ

พระวจนะนั้นกลายเป็นเนื้อหนัง

นั่นคือศรัทธาในแก่นแท้พระเจ้า

นี่คือหนทางอันเที่ยงแท้นี่คือหนทางอันเที่ยงแท้

นี่คือหนทางอันเที่ยงแท้


Verse 2

คุณควรดูด้วยว่า หนทางนี้มีความจริงหรือไร

ความจริงซึ่งเป็นนิสัยของมนุษย์ธรรมดาทั่วไป

ความรู้สึก ความเข้าใจ ปัญญา และความประพฤติคนเรา

นี่คือสิ่งที่พระเจ้าขอ จากมนุษย์เมื่อครั้งทรงสร้างโลก


Pre-chorus

ทางนั้นนำสู่ชีวิตธรรมดาหรือไม่

ความจริงนั้นช่วยคุณให้ ให้มีความเป็นมนุษย์ไหม

ทำได้จริงหรือไม่ ทันเวลาไหม


Chorus 2

มนุษย์จะมีประสบการณ์ที่แท้จริง มาจากความจริงที่ได้

การรับรู้ความรู้สึกของมนุษย์ จะสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นอีก

ชีวิตในเนื้อหนังและวิญญาณ จะได้มีวินัยมากขึ้นอีก

อารมณ์มนุษย์จะเป็นปกติขึ้นอีก

นี่คือหนทางอันเที่ยงแท้นี่คือหนทางอันเที่ยงแท้

นี่คือหนทางอันเที่ยงแท้


Bridge

ยังมีกฎอีกข้อที่บอกให้รู้ ถึงหนทางอันเที่ยงแท้

ดูว่ามันช่วยให้มนุษย์เข้าใจพระเจ้ามากขึ้นไหม

มีความเข้าใจพระเจ้ามากขึ้นไหม


Chorus 3

หากว่างานและความจริงเช่นนี้ ได้ดลใจมนุษย์ให้รักพระเจ้า

นำพวกเขาให้ได้เข้าใกล้พระองค์มากยิ่งขึ้น

ให้ชีวิตกับผู้คน ได้พบ และครอบครองความเป็นจริง

หากว่าเป็นเช่นนั้นเราจะรู้ นี่คือหนทางอันเที่ยงแท้

นี่คือหนทางอันเที่ยงแท้

นี่คือหนทางอันเที่ยงแท้ (นี่คือหนทางที่ถูกที่ควร)

นี่คือหนทางอันเที่ยงแท้ (นี่คือหนทางที่ถูกที่ควร)


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, บรรดาผู้ที่รู้จักพระเจ้าและพระราชกิจของพระองค์เท่านั้นที่สามารถทำให้พระเจ้าพึงพอพระทัยได้

ก่อนหน้า: 208 พระคริสต์แห่งยุคสุดท้ายทรงนำพาหนทางแห่งชีวิตนิรันดร์มา

ถัดไป: 210 วิธีแสวงหารอยพระบาทของพระเจ้า

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger