หลักการแสวงหาหนทางที่แท้จริง

Verse 1

หลักการค้นหาแนวทาง ที่ถูกที่ควรคือเช่นไร

ดูว่าเป็นพยานให้ใคร มันนำสิ่งใดมาให้คุณ

ความจริงเปิดเผยออกมาหรือไม่ มีงานพระวิญญาณหรือไม่

เพราะการเชื่อพระเจ้าคือ

ความศรัทธาในพระวิญญาณพระเจ้า

Chorus 1

ศรัทธาในการบังเกิดของพระเจ้า คือการเชื่อว่าแท้จริง

พระองค์ได้ปรากฎในร่าง ของพระวิญญาณพระเจ้า

พระองค์มาจากพระวิญญาณ

พระวจนะนั้นกลายเป็นเนื้อหนัง

นั่นคือศรัทธาในแก่นแท้พระเจ้า

นี่คือหนทางอันเที่ยงแท้นี่คือหนทางอันเที่ยงแท้

นี่คือหนทางอันเที่ยงแท้

Verse 2

คุณควรดูด้วยว่า หนทางนี้มีความจริงหรือไร

ความจริงซึ่งเป็นนิสัย ของมนุษย์ธรรมดาทั่วไป

ความรู้สึก ความเข้าใจ ปัญญาและ ความประพฤติคนเรา

นี่คือสิ่งที่พระเจ้าขอ จากมนุษย์เมื่อครั้งทรงสร้างโลก

Pre-chorus

ทางนั้นนำสู่ชีวิตธรรมดาหรือไม่

ความจริงนั้นช่วยคุณให้ ให้มีความเป็นมนุษย์ไหม

ทำได้จริงหรือไม่ ทันเวลาไหม

Chorus 2

มนุษย์ จะมีประสบการณ์ที่แท้จริง มาจากความจริงที่ได้

การรับรู้ความรู้สึกของมนุษย์ จะสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นอีก

ชีวิตในเนื้อหนังและวิญญาณ จะได้มีวินัยมากขึ้นอีก

อารมณ์มนุษย์จะเป็นปกติขึ้นอีก

นี่คือหนทางอันเที่ยงแท้นี่คือหนทางอันเที่ยงแท้

นี่คือหนทางอันเที่ยงแท้

Bridge

ยังมีกฎอีกข้อที่บอก ให้รู้ถึงหนทางอันเที่ยงแท้

ดูว่ามันช่วยให้มนุษย์เข้าใจพระเจ้ามากขึ้นไหม

มีความเข้าใจพระเจ้ามากขึ้นไหม

Chorus 3

หากว่างาน และความจริงเช่นนี้ได้ดลใจ มนุษย์ให้รักพระเจ้า

นำพวกเขาให้ได้เข้าใกล้ พระองค์มากยิ่งขึ้น

ให้ชีวิตกับผู้คน ได้พบและครอบครองความเป็นจริง

หากว่าเป็นเช่นนั้นเราจะรู้ นี่คือหนทางอันเที่ยงแท้

นี่คือหนทางอันเที่ยงแท้

นี่คือหนทางอันเที่ยงแท้ (นี่คือหนทางที่ถูกที่ควร)

นี่คือหนทางอันเที่ยงแท้ (นี่คือหนทางที่ถูกที่ควร)

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

ก่อนหน้า: 205 พระเจ้าพระองค์เองทรงเป็นความจริงและชีวิต

ถัดไป: 214 พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้า มนุษย์ก็คือมนุษย์

พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี
ติดต่อเราผ่าน Messenger
ติดต่อเราผ่าน Line

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตักเตือนสามประการ

ในฐานะผู้เชื่อในพระเจ้า เจ้าควรจงรักภักดีต่อพระองค์เพียงผู้เดียวโดยไม่มีใครอื่นในทุกสรรพสิ่ง...

การเข้าใจพระอุปนิสัยของพระเจ้ามีความสำคัญมาก

มีหลายสิ่งที่เราหวังให้พวกเจ้าได้สัมฤทธิ์ กระนั้นก็ตามไม่ใช่การกระทำทั้งหมดของพวกเจ้า ไม่ใช่ทุกสิ่งที่เกี่ยวกับชีวิตของพวกเจ้า...

คำนำ

แม้ว่าผู้คนมากมายเชื่อในพระเจ้า แต่น้อยคนนักที่เข้าใจว่าอะไรคือความหมายของความเชื่อในพระเจ้า...

มนุษย์ผู้ที่ได้จำกัดเขตพระเจ้าไว้ในมโนคติที่หลงผิดของเขาสามารถได้รับวิวรณ์ของพระเจ้าได้อย่างไร?

พระราชกิจของพระเจ้ากำลังเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเสมอ และแม้ว่าเป้าประสงค์ของพระราชกิจของพระองค์ไม่เปลี่ยนแปลง...

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้