422 คำอธิษฐานที่นบนอบและชอบด้วยเหตุผล มีความสำคัญยิ่งใหญ่

1 คำอธิษฐานของผู้คนคือช่องทางให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงพระราชกิจ ในขณะที่บุคคลซึ่งอยู่ในสภาวะที่ถูกต้องอธิษฐานและแสวงหา พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ทรงพระราชกิจด้วยเช่นกัน นี่คือการประสานที่ดีระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์จากสองมุมที่แตกต่างกัน หรือมิฉะนั้นก็อาจกล่าวได้ว่าพระเจ้าทรงช่วยมนุษย์แก้ไขประเด็นปัญหาบางอย่างของพวกเขา และนี่คือความร่วมมือประเภทหนึ่งเมื่อผู้คนมาอยู่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้า นี่ยังเป็นหนึ่งในหนทางที่พระเจ้าทรงช่วยผู้คนให้รอดและชำระผู้คนให้บริสุทธิ์ และนอกเหนือจากนั้น นี่คือเส้นทางแห่งการเข้าสู่ชีวิตปกติ การนี้ไม่ใช่พิธีกรรม การอธิษฐานคือสิ่งที่มีนัยสำคัญลึกซึ้ง! หากเจ้ารู้วิธีอธิษฐานและทำเช่นนั้นบ่อยครั้งด้วยคำอธิษฐานเนืองนิจที่นบนอบต่อพระเจ้าและเป็นไปตามสำนึกรับรู้ เช่นนั้นแล้ว สภาวะภายในของเจ้าส่วนมากก็จะค่อนข้างเป็นปกติ

2 คนเราต้องจริงจังกับสิ่งที่พวกเขากล่าวอธิษฐานเป็นการส่วนตัว และกล่าวอย่างจริงจังตั้งใจ เช่นนั้นเท่านั้นเจ้าจึงจะสามารถมีสำนึกรับรู้ที่ปกติเมื่อเจ้ามาอยู่เฉพาะพระพักตร์พระคริสต์ ผู้คนควรมาอยู่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้าอย่างไร? โดยผ่านทางการอธิษฐานและโดยผ่านทางการพินิจภายในเพื่อให้มองเห็นวิธีพูดด้วยเหตุผล วิธีพูดจากสถานะของมนุษย์ และวิธีพูดจากหัวใจ จงอย่าพูดสิ่งที่เพียงแค่ฟังดูดีหรือที่พยายามป้อยอพระเจ้า หากเจ้าปฏิบัติเช่นนี้สักระยะหนึ่ง เจ้าก็จะรู้วิธีอธิษฐานต่อพระเจ้าและสามัคคีธรรมกับพระองค์ และเมื่อนั้น การได้รับพระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะง่ายสำหรับเจ้า

ดัดแปลงจาก “นัยสำคัญและการปฏิบัติเรื่องการอธิษฐาน” ใน บันทึกการบรรยายของพระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย

ก่อนหน้า: 421 จงพูดสิ่งที่อยู่ในหัวใจของเจ้าในการอธิษฐานเพื่อที่จะมีพระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์

ถัดไป: 423 ไม่มีการปรนนิบัติที่แท้จริงหากปราศจากการอธิษฐานที่แท้จริง

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

รู้จักพระราชกิจใหม่ล่าสุดของพระเจ้าและติดตามรอยพระบาทของพระองค์

ตอนนี้ พวกเจ้าจงไล่ตามเสาะหาการเป็นประชากรของพระเจ้า แล้วพวกเจ้าจะเริ่มเข้าสู่ร่องครรลองที่ถูกต้องโดยบริบูรณ์...

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger