279 พระเจ้าทรงชื่นชมการกลับใจของกษัตริย์แห่งนีนะเวห์

Verse 1

เมื่อกษัตริย์แห่งนีนะเวห์ทรงทราบ

ว่าพระเยโฮวาห์จะทำลายเมือง

ทรงลุกขึ้นจากบัลลังก์ และเปลื้องพระฉลอง

สวมผ้ากระสอบ ประทับบนกองขี้เถ้า

ประกาศให้คนและสัตว์นุ่งเช่นกัน

มิให้ผู้คนลิ้มรสซึ่งสิ่งใด

แต่พวกเขาต้องทูลขอพระเจ้าด้วยความจริงจัง


Pre-chorus 1

กษัตริย์ทรงประกาศว่าทุกคน

จะหันหนีหนทางความชั่ว

ละเลิกความรุนแรงจากน้ำมือเขา


Chorus

กษัตริย์แห่งนีนะเวห์ทรงได้กลับใจใหม่

สำเร็จในสิ่งที่ผู้นำควรทำ

ไม่มีกษัตริย์องค์ไหนทรงทำสำเร็จเลย

ไม่เคยได้ยินในประวัติศาสตร์ของมนุษย์

มันควรค่าให้การยกย่องและชื่นชม

ซึ่งเหล่ามวลมนุษย์นั้นควรได้ทำตาม


Verse 2

ตั้งแต่อรุณแรกของคน

ทุกองค์ราชันนำคนให้ขัดขวางและต่อต้านพระเจ้า

ไม่นำพวกเขาให้ทูลขอ

ให้พระเจ้าไถ่บาปจากทางชั่วของเขา

ให้ทรงอภัยและเลี่ยงการลงโทษทัณฑ์

แต่กษัตริย์ของเมืองนีนะเวห์นำประชาชนหาพระเจ้า

ละทิ้งหนทางแห่งความร้ายเลวและรุนแรง


Pre-chorus 2

พระองค์ยังละทิ้งบัลลังก์

พระเจ้าจึงไม่ทรงพิโรธ

ชีวิตทุกคนจึงห่างไกลจากการทำลาย


Chorus

กษัตริย์แห่งนีนะเวห์ทรงได้กลับใจใหม่

สำเร็จในสิ่งที่ผู้นำควรทำ

ไม่มีกษัตริย์องค์ไหนทรงทำสำเร็จเลย

ไม่เคยได้ยินในประวัติศาสตร์ของมนุษย์

มันควรค่าให้การยกย่องและชื่นชม

ซึ่งเหล่ามวลมนุษย์นั้นควรได้ทำตาม


Bridge

ช่างเป็นปาฏิหาริย์ในประวัติกาล

วิธีพระองค์เป็นต้นแบบของมนุษย์ในการสารภาพ

และกลับใจต่อพระเจ้า


Chorus

กษัตริย์แห่งนีนะเวห์ทรงได้กลับใจใหม่

สำเร็จในสิ่งที่ผู้นำควรทำ

ไม่มีกษัตริย์องค์ไหนทรงทำสำเร็จเลย

ไม่เคยได้ยินในประวัติศาสตร์ของมนุษย์

มันควรค่าให้การยกย่องและชื่นชม

ซึ่งเหล่ามวลมนุษย์นั้นควรได้ทำตาม


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 2 ว่าด้วยการรู้จักพระเจ้า, พระเจ้าพระองค์เอง พระผู้ทรงเอกลักษณ์ 2

ก่อนหน้า: 278 ไม่มีพลังอำนาจใดสามารถขวางสิ่งที่พระเจ้าทรงหวังจะสัมฤทธิ์ผล

ถัดไป: 280 พระเจ้าทรงเป็นอธิปไตยเดียวของชะตากรรมของมนุษย์

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger