497 การปฏิบัติตามความจริงพึงต้องมีราคาที่แท้จริง

Verse 1

จงเริ่มอธิษฐานเมื่อเผชิญความยากลำบาก

"โอ้พระเจ้า ข้าพระองค์ปรารถนาให้ทรงพอพระทัย

สู้ทนความลำบากให้สมดังพระทัย

ไม่ว่าต้องเผชิญความล้มเหลวใหญ่หลวงเพียงใด

ต่อให้ข้าพระองค์ต้องละชีวิตตน

ข้าพระองค์ยังต้องทำให้ทรงพอพระทัย"

ยามอธิษฐานเช่นนี้ด้วยความแน่วแน่

เจ้าจะตั้งมั่นในคำพยานของเจ้าได้


Chorus

ทุกครั้งที่ผู้คนปฏิบัติความจริง

ก้าวผ่านการถลุง ถูกทดสอบจากพระเจ้า

แต่ละครั้งที่ราชกิจมาถึงพวกเขา

ผู้คนสู้ทนความทรมาน

นี่คือการทดสอบ การสู้รบภายใน

ราคาที่จริงแท้ที่ต้องจ่าย


Verse 2

หากมีบางสิ่งที่เจ้าอยากจะกล่าว

แต่รู้สึกว่าไม่ถูกต้องอยู่ในใจ

หากสิ่งนั้นไม่เป็นผลดีต่อเหล่าพี่น้องหญิงชาย

หากพวกเขาอาจเจ็บปวด เจ้าจงอย่าพูดสิ่งใด

เจ้าจงยอมรับความเจ็บปวดอยู่ภายใน

เพราะคำพูดเหล่านี้ไม่อาจสนองน้ำพระทัย


Chorus

ทุกครั้งที่ผู้คนปฏิบัติความจริง

ก้าวผ่านการถลุง ถูกทดสอบจากพระเจ้า

แต่ละครั้งที่ราชกิจมาถึงพวกเขา

ผู้คนสู้ทนความทรมาน

นี่คือการทดสอบ การสู้รบภายใน

ราคาที่จริงแท้ที่ต้องจ่าย


Verse 3

มีการต่อสู้อยู่ภายใน

แต่เจ้าเต็มใจจะทนทุกข์ ความเจ็บปวด

และละทิ้งสิ่งที่เจ้ารัก

สู้ทนความยากลำบากให้พระเจ้าพอพระทัย

เจ้าทนทุกข์แต่ไม่ยอมตามใจเนื้อหนัง

ทำให้พระเจ้าพึงพอพระทัย

เจ้าจะได้รับการชูใจเช่นกัน

นี่คือการจ่ายราคาที่พระเจ้าทรงต้องการ


Chorus

ทุกครั้งที่ผู้คนปฏิบัติความจริง

ก้าวผ่านการถลุง ถูกทดสอบจากพระเจ้า

แต่ละครั้งที่ราชกิจมาถึงพวกเขา

ผู้คนสู้ทนความทรมาน

นี่คือการทดสอบ การสู้รบภายใน

ราคาที่จริงแท้ที่ต้องจ่าย โอ

ราคาที่แท้จริงที่ต้องจ่าย


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, การรักพระเจ้าเท่านั้นคือการเชื่อในพระเจ้าอย่างแท้จริง

ก่อนหน้า: 496 จงปฏิบัติตามความจริงมากขึ้นเพื่อก้าวหน้ามากขึ้นในชีวิต

ถัดไป: 498 มีเพียงบรรดาผู้ที่ปฏิบัติความจริงเท่านั้นที่สามารถเป็นพยานในบททดสอบ

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger