574 การปฏิบัติความจริงในหน้าที่ของเจ้าคือกุญแจสำคัญ

Chorus

มนุษย์ค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปโดยผ่าน

ทางหน้าที่เสมอมา

ความจงรักภักดีก็แสดงผ่านทางหน้าที่

โดยกระบวนการเดียวกัน

ยิ่งเจ้าสามารถทำหน้าที่ได้มากเท่าใด

จะได้ความจริงมากเท่านั้น

สิ่งที่เจ้าแสดงออกจะเป็นจริงยิ่งขึ้น

ใช่ จะเป็นจริงยิ่งขึ้น


Verse

หากในการทำหน้าที่

เขาเพียงแสร้งทำท่าพอเป็นพิธีเท่านั้นเอง

และเขาไม่แสวงหาความจริง

ย่อมคาดได้เลยว่าเขาจะถูกกำจัดทิ้งในที่สุด


Pre-chorus

เพราะว่าคนไม่ทำหน้าที่ตน

ในการปฏิบัติความจริง

ทั้งพวกเขายังไม่ปฏิบัติความจริง

ในการทำหน้าที่ของพวกเขาให้ลุล่วงไป


Chorus

มนุษย์ค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปโดยผ่าน

ทางหน้าที่เสมอมา

ความจงรักภักดีก็แสดงผ่านทางหน้าที่

โดยกระบวนการเดียวกัน

ยิ่งเจ้าสามารถทำหน้าที่ได้มากเท่าใด

จะได้ความจริงมากเท่านั้น

สิ่งที่เจ้าแสดงออกจะเป็นจริงยิ่งขึ้น

ใช่ จะเป็นจริงยิ่งขึ้น


Verse

หากในการทำหน้าที่

เขาเพียงแสร้งทำท่าพอเป็นพิธีเท่านั้นเอง

และเขาไม่แสวงหาความจริง

ย่อมคาดได้เลยว่าเขาจะถูกกำจัดทิ้งในที่สุด


Bridge

พวกเขาคือคนที่ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง

และจะโดนแช่งสาป

ไม่เพียงแค่การแสดงออกที่ไม่สะอาดบริสุทธิ์

แต่สิ่งที่พวกเขาแสดงมีเพียงความเลวทราม


Chorus

มนุษย์ค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปโดยผ่าน

ทางหน้าที่เสมอมา

ความจงรักภักดีก็แสดงผ่านทางหน้าที่

โดยกระบวนการเดียวกัน

ยิ่งเจ้าสามารถทำหน้าที่ได้มากเท่าใด

จะได้ความจริงมากเท่านั้น

สิ่งที่เจ้าแสดงออกจะเป็นจริงยิ่งขึ้น

ใช่ จะเป็นจริงยิ่งขึ้น


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, ความแตกต่างระหว่างพันธกิจของพระเจ้าผู้ทรงปรากฏในรูปมนุษย์และหน้าที่ของมนุษย์

ก่อนหน้า: 573 หน้าที่ของคนเราคืออาชีพทางจิตวิญญาณของสิ่งมีชีวิตทรงสร้าง

ถัดไป: 575 จุดมุ่งเน้นของพระเจ้าคือหัวใจของมนุษย์

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger