648 หากเจ้าปฏิบัติตามความจริง เจ้าสามารถเปลี่ยนแปลงได้

1 ปัญหาหรือสภาวะสามารถแก้ไขได้เสมอด้วยความจริง ไม่สำคัญว่ามันเป็นปัญหาหรือสภาวะจำพวกใด ตราบเท่าที่เจ้ายอมรับความจริงและแปรสภาพมันจากทฤษฎีให้เป็นความเป็นจริงของเจ้า และปฏิบัติมันและเข้าสู่มัน เมื่อนั้นก็ไม่สำคัญว่าเจ้าจะเป็นบุคคลประเภทใด เจ้าจะก้าวผ่านการแปลงสภาพและการเติบโต การเน้นย้ำนั้นตั้งอยู่ในหัวใจของผู้คนและการเลือกของพวกเขา และการที่พวกเขาหันหลังให้พระเจ้า หรือเชื่อฟังพระองค์และนบนอบต่อพระวจนะของพระองค์เมื่อเผชิญปัญหา มันยังเกี่ยวข้องอีกด้วยกับการที่ผู้คนเลือกที่จะสนองความอยากทางกายภาพของพวกเขาเมื่อเผชิญบางสิ่งหรือไม่ หรือการที่พวกเขาสามารถละทิ้งเนื้อหนังของพวกเขาและปฏิบัติความจริงแทน โดยปฏิบัติตนสอดคล้องกับพระวจนะของพระเจ้าหรือไม่

2 สำหรับผู้คนพวกนั้นที่เลือกอย่างแน่วแน่ที่จะทำให้เนื้อหนังของพวกเขาพึงพอใจและลุล่วงความกระหายหิวของพวกเขาโดยทำไปตามความชอบและความอยากทางกายภาพของพวกเขา พวกเขาก็ไม่มีวันสามารถผ่านประสบการณ์กับความหมายหรือคุณค่าของการปฏิบัติความจริงได้ ผู้คนที่สามารถละทิ้งเนื้อหนัง ปล่อยมือจากแผนการและความอยากของพวกเขาเอง ที่สามารถปฏิบัติโดยสอดคล้องกับความจริงและเข้าสู่ความจริงความเป็นจริงสามารถค่อยๆ ผ่านประสบการณ์กับสิ่งที่การปฏิบัติความจริงหมายถึง มาทำให้ความสนุกและความชื่นชมยินดีของการปฏิบัติความจริงเป็นจริง และทีละขั้นตอน สามารถได้รับสำนึกรับรู้ของนัยสำคัญแห่งพระวจนะของพระเจ้า และความหมายและคุณค่าอันใดอยู่ในข้อพึงประสงค์ของพระเจ้าที่ให้พวกมนุษย์ประพฤติตัวในหนทางนี้

3 หากพวกเขาปฏิบัติเช่นนี้ให้บ่อยครั้ง เช่นนั้นแล้วพวกเขาก็จะก่อให้เกิดความเกลียดชัง ความขยะแขยง และความชิงชังรังเกียจต่อธรรมชาติและแก่นแท้ของพวกเขา ในขณะเดียวกัน พวกเขาจะรู้สึกไม่ชอบสิ่งต่างๆ ที่เป็นลบใดๆ รอบตัวพวกเขาซึ่งพวกเขามาสัมผัสด้วย พวกเขาเริ่มโหยหาที่จะมีความสามารถในการมีวุฒิภาวะและอำนาจจิตเพียงพอเพื่อปฏิบัติความจริง และพวกเขาหวังว่าจะมีความสามารถที่จะเข้าสู่ความจริงความเป็นจริง ทำให้สมดังน้ำพระทัยของพระเจ้า และเป็นสิ่งมีชีวิตทรงสร้างที่มีมโนธรรม มีสำนึกรับรู้ และมีความจริงความเป็นจริง พวกเขายังกระหายที่จะมีความสามารถนบนอบต่อพระเจ้า นบนอบต่อสภาพแวดล้อมทั้งหมดที่พระเจ้าได้ทรงจัดการเตรียมการ และงดเว้นการกบฏต่อพระองค์อีกด้วย พวกเขาปรารถนาที่จะมีความสามารถที่จะทำให้สมดังน้ำพระทัยของพระเจ้า

ดัดแปลงจาก “โดยการแสวงหาความจริงในทุกสิ่งทุกอย่างเท่านั้นคนเราจึงสามารถเข้าสู่ความเป็นจริงของความจริงได้” ใน บันทึกการบรรยายของพระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย

ก่อนหน้า: 647 พวกเราได้รับการช่วยให้รอดเพราะพระเจ้าได้ทรงเลือกสรรพวกเรา

ถัดไป: 649 เจ้าไม่สามารถทำให้พระเจ้าไม่ทรงสมหวังดังน้ำพระทัย

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

บทที่ 12

เมื่อผู้คนทั้งปวงเอาใจใส่ เมื่อทุกสรรพสิ่งเริ่มต้นใหม่และได้รับการฟื้นฟู เมื่อทุกบุคคลนบนอบต่อพระเจ้าโดยปราศจากความหวาดหวั่น...

บทที่ 12

เมื่อมีฟ้าแลบจากทิศตะวันออก ซึ่งเป็นชั่วขณะเดียวกันกับที่เราเริ่มเปล่งวจนะของเราอีกด้วย—เมื่อฟ้าแลบสว่างวาบขึ้น...

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger