499 จงปฏิบัติตามความจริงแล้วอุปนิสัยของเจ้าจะเปลี่ยนแปลง

1 จุดประสงค์ของการสามัคคีธรรมที่ชัดเจนเกี่ยวกับความจริงคือการทำให้ผู้คนสามารถปฏิบัติความจริงและสามารถเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยของพวกเขาได้ ไม่ใช่เพียงแค่การทำให้พวกเขาเข้าใจความจริง  หากเจ้าเข้าใจความจริง แต่ไม่นำความจริงไปปฏิบัติ เช่นนั้นแล้วการสามัคคีธรรมเกี่ยวกับความจริงและความเข้าใจของเจ้าเกี่ยวกับความจริงก็จะไม่มีความหมายใดๆ อีกต่อไป  หากเจ้าเข้าใจความจริง แต่ไม่นำความจริงไปปฏิบัติ เจ้าก็จะสูญเสียโอกาสเหมาะที่จะได้รับความจริง รวมทั้งโอกาสใดๆ ที่จะได้รับการช่วยให้รอด  หากเจ้าได้นำความจริงที่เจ้าเข้าใจไปปฏิบัติแล้วไซร้ เจ้าก็จะได้รับความจริงที่ลึกซึ้งขึ้นมากยิ่งขึ้น เจ้าจะบรรลุความรอดของพระเจ้า รวมทั้งความรู้แจ้ง ความกระจ่าง และการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์

2 ผู้คนบางคนพูดว่าการปฏิบัติความจริงไม่สามารถแก้ไขปัญหาของพวกเขาได้  ผู้อื่นเชื่อว่าความจริงไม่สามารถแก้ไขอุปนิสัยอันเสื่อมทรามของบุคคลหนึ่งอย่างครบบริบูรณ์ได้  ข้อเท็จจริงก็คือปัญหาของผู้คนสามารถแก้ไขได้ทั้งหมด กุญแจคือการที่พวกเขาสามารถกระทำตัวให้สอดคล้องกับความจริงได้หรือไม่  ข้อผิดพลาดที่รุมเร้าพวกเจ้าอยู่ในปัจจุบันไม่ใช่โรคมะเร็งหรือโรคที่รักษาไม่ได้  หากพวกเจ้าสามารถนำความจริงไปปฏิบัติ เช่นนั้นแล้วข้อผิดพลาดเหล่านั้นก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ทั้งหมด โดยขึ้นอยู่กับว่าเจ้าสามารถกระทำตัวให้สอดคล้องกับความจริงหรือไม่  หากเจ้ากำลังเดินบนเส้นทางของการไล่ตามเสาะหาความจริง เช่นนั้นแล้วเจ้าก็ไม่แคล้วที่จะต้องประสบความสำเร็จ อย่างไรก็ตาม หากเจ้าอยู่ในเส้นทางที่ผิด เช่นนั้นแล้วเจ้าก็จะสิ้นท่า

3 ผู้คนบางคนง่วนอยู่กับความกังวลของพวกเขาเองตลอดทั้งวัน ขณะที่ล้มเหลวในการสืบสาวหรือปฏิบัติความจริงที่มีพร้อมอยู่แล้ว  หนทางการปฏิบัตินี้ไร้สาระมาก ผู้คนเช่นนี้เป็นผู้ทนทุกข์โดยแท้ เพราะพวกเขามีพระพร แต่ไม่ชื่นชมพระพร!  เส้นทางไปข้างหน้าอยู่ที่นั่น ทั้งหมดที่เจ้าต้องทำคือปฏิบัติความจริง  หากเจ้าตัดสินใจแน่วแน่ที่จะนำความจริงไปปฏิบัติ เช่นนั้นแล้วความอ่อนแอและข้อบกพร่องที่ร้ายแรงของเจ้าก็สามารถเปลี่ยนสภาพได้  อย่างไรก็ตาม เจ้าควรระมัดระวังและสุขุม และทนทุกข์กับความยากลำบากเพิ่มขึ้นเสมอ  การที่เชื่อในพระเจ้าพึงต้องมีความสุขุม  เจ้าสามารถเชื่อในพระเจ้าอย่างถูกต้องเหมาะสมได้หรือหากเจ้าใช้การวางตัวอย่างฉาบฉวยเช่นนี้?

ดัดแปลงจาก “บรรดาผู้ที่รักความจริงมีเส้นทางไปข้างหน้า” ใน บันทึกปาฐกถาของพระคริสต์

ก่อนหน้า: 498 มีเพียงบรรดาผู้ที่ปฏิบัติความจริงเท่านั้นที่สามารถเป็นพยานในบททดสอบ

ถัดไป: 500 การละทิ้งเนื้อหนังคือการปฏิบัติความจริง

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ผู้คนที่ได้เปลี่ยนแปลงอุปนิสัยแล้วคือบรรดาผู้ที่ได้เข้าไปสู่ความเป็นจริงแห่งพระวจนะของพระเจ้าแล้ว

ขั้นตอนแรกแห่งเส้นทางของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในตัวมนุษย์ก่อนสิ่งอื่นใดก็คือ การดึงดูดหัวใจมนุษย์ให้หันจากผู้คน เหตุการณ์ และสิ่งทั้งหลาย...

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger