499 จงปฏิบัติตามความจริงแล้วอุปนิสัยของเจ้าจะเปลี่ยนแปลง

Verse 1

การสามัคคีธรรมเรื่องความจริง

ไม่ใช่เพื่อจะทำให้คนเข้าใจ

แต่เพื่อให้ปฏิบัติและเพื่อเปลี่ยนแปลง

หากเจ้าเข้าใจความจริงแต่กลับไม่ปฏิบัติ

ความเข้าใจทั้งปวงนั้นไร้ค่า

เจ้าเสียโอกาสได้รับความจริง

เจ้าเสียโอกาสได้รับความรอด


Verse 2

บางคนพูดว่าการปฏิบัติความจริง

จะไม่ทำให้ปัญหาหายไป

คนอื่นๆ เชื่อว่าความจริง

ไม่อาจแก้ไขเรื่องคนเสื่อมทราม

แต่ปัญหาคนสามารถคลี่คลาย

กุญแจสำคัญคือการกระทำ

ให้สอดคล้องไปกับความจริง


Chorus

หากเจ้าปฏิบัติความจริงที่เข้าใจ

จะได้ความจริงเพิ่มลึกขึ้นอีก

ได้รับการทรงนำและรู้แจ้ง

โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์

โอ้ หากเจ้าปฏิบัติความจริง

จะได้ความจริงเพิ่มลึกขึ้นอีก

และได้รับความรอดจากพระเจ้า

และได้รับความรอดจากพระเจ้า


Verse 3

ปัญหาพวกเจ้าไม่เหมือนกับมะเร็ง

หากพวกเจ้านำความจริงไปปฏิบัติ

ปัญหาก็จะคลี่คลาย

ขึ้นอยู่กับการทำตัวตามความจริง

หากเจ้าไล่ตามความจริง

เจ้าจะประสบความสำเร็จ

หากเจ้าอยู่บนเส้นทางที่ผิด

เจ้าก็จะจบสิ้นกัน


Chorus

หากเจ้าปฏิบัติความจริงที่เข้าใจ

จะได้ความจริงเพิ่มลึกขึ้นอีก

ได้รับการทรงนำและรู้แจ้ง

โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์

โอ้ หากเจ้าปฏิบัติความจริง

จะได้ความจริงเพิ่มลึกขึ้นอีก

และได้รับความรอดจากพระเจ้า

และได้รับความรอดจากพระเจ้า


Verse 4

บางคนติดอยู่กับความกังวล

ไม่ปฏิบัติความจริงที่มีพร้อมอยู่

เป็นผู้ทนทุกข์ตั้งแต่เกิด

ได้รับพระพรแต่กลับไม่ชื่นชม

หนทางมีหากสามารถปฏิบัติ

จุดอ่อนร้ายแรงก็จะเปลี่ยนแปลง

แต่จงระวังให้จงดี

ต้องลำบากอีกมากมาย


Bridge

โอ้ การเชื่อในพระเจ้าต้องมีความระมัดระวัง

เจ้าเชื่ออย่างเหมาะสมได้หรือไม่

หากเจ้าเดินอย่างไม่สนใจ


Chorus

หากเจ้าปฏิบัติความจริงที่เข้าใจ

จะได้ความจริงเพิ่มลึกขึ้นอีก

ได้รับการทรงนำและรู้แจ้ง

โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์

โอ้ หากเจ้าปฏิบัติความจริง

จะได้ความจริงเพิ่มลึกขึ้นอีก

และได้รับความรอดจากพระเจ้า

และได้รับความรอดจากพระเจ้า

หากเจ้าปฏิบัติความจริงที่เข้าใจ

จะได้ความจริงเพิ่มลึกขึ้นอีก

ได้รับการทรงนำและรู้แจ้ง

โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์

โอ้ หากเจ้าปฏิบัติความจริง

จะได้ความจริงเพิ่มลึกขึ้นอีก

และได้รับความรอดจากพระเจ้า

และได้รับความรอดจากพระเจ้า

และได้รับความรอดจากพระเจ้า


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 3 บทเสวนาโดยพระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย, ภาคที่สาม

ก่อนหน้า: 498 มีเพียงบรรดาผู้ที่ปฏิบัติความจริงเท่านั้นที่สามารถเป็นพยานในบททดสอบ

ถัดไป: 500 การละทิ้งเนื้อหนังคือการปฏิบัติความจริง

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger