916 สิทธิอำนาจและฤทธานุภาพของพระผู้สร้างนั้นไร้ขีดจำกัด

Intro

"เราตั้งรุ้งของเราไว้บนเมฆ

และรุ้งจะเป็นเครื่องหมายแห่งพันธสัญญา

ระหว่างเรากับโลก"


Verse 1

เหล่านี้คือพระวจนะดั้งเดิม

ที่พระผู้สร้างตรัสกับผู้คน

ขณะที่ตรัส สายรุ้งปรากฏมา

และยังคงอยู่จนถึงปัจจุบัน

สายรุ้งนั้นคือพันธสัญญา

ที่สร้างขึ้นระหว่างพระเจ้าและผู้คน

คือความต่อเนื่องของฤทธานุภาพ

หลังจากพระวจนะที่พระองค์ตรัส


Pre-chorus 1

ไม่จำเป็นต้องใช้วิทยาศาสตร์อ้างอิง

มนุษย์มิใช่ผู้สร้างมันขึ้นมา

มนุษย์ไม่สามารถเปลี่ยนมันได้


Chorus

"พระเจ้าทรงดีงามเช่นพระวจนะ

ซึ่งจะสัมฤทธิ์ผลด้วยดี

สิ่งที่ทรงทำสำเร็จลุล่วง คงอยู่จนชั่วนิรันดร์"

พระวจนะนั้นสำแดงไว้ที่นี่ให้ทุกคนได้เห็น

เป็นหมายสำคัญและคุณลักษณะ

สิทธิอำนาจพระองค์


Verse 2

พระผู้สร้างทรงใช้วิธีของพระองค์เอง

เพื่อรักษาพันธสัญญาและสัญญา

และทรงใช้สายรุ้งเป็นหมายสำคัญ

ของพันธสัญญากับมนุษย์ทั้งปวง

เป็นธรรมบัญญัติและประกาศิตสวรรค์

ซึ่งจะไม่เปลี่ยนแปลงจนชั่วนิรันดร์

ไม่ว่าจะคำนึงถึงมนุษย์

หรือในด้านของพระผู้สร้าง


Pre-chorus 2

ฤทธานุภาพสำแดงในธรรมบัญญัตินี้

ดั่งเช่นที่สำแดงเมื่อทรงสร้างทุกสรรพสิ่ง

สิทธิอำนาจพระองค์ไร้ขีดจำกัด


Verse 3

สายรุ้งนี้คืออีกหนึ่งปฏิบัติการ

ที่ทรงแสดงโดยพระวจนะ

คือหมายสำคัญพันธสัญญาที่ทรงทำ

กับมนุษย์ด้วยพระวจนะ

ทรงบอกคนถึงสิ่งที่จะสัมฤทธิ์ผล

สิ่งนั้นจะเกิดขึ้นเช่นไร

เรื่องนั้นลุล่วงด้วยหนทางนี้

ตามพระวจนะจากพระโอษฐ์


Pre-chorus 3

พระเจ้าเท่านั้นมีฤทธานุภาพเช่นนั้น

และวันนี้หลายพันปีหลังตรัสพระวจนะ

คนยังคงเห็นสายรุ้งที่เกิดจากพระวจนะ


Bridge

เพราะพระวจนะที่พระเจ้าตรัส

สิ่งนี้ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง

จวบจนถึงปัจจุบัน

ไม่มีใครลบสายรุ้งทิ้งได้

หรือเปลี่ยนธรรมบัญญัติของรุ้ง

มันดำรงอยู่เพียงเพราะพระวจนะ

นี่คือสิทธิอำนาจพระเจ้าจริงแท้แน่นอน


Chorus

"พระเจ้าทรงดีงามเช่นพระวจนะ

ซึ่งจะสัมฤทธิ์ผลด้วยดี

สิ่งที่ทรงทำสำเร็จลุล่วง คงอยู่จนชั่วนิรันดร์"

พระวจนะนั้นสำแดงไว้ที่นี่ให้ทุกคนได้เห็น

เป็นหมายสำคัญและคุณลักษณะ

สิทธิอำนาจพระองค์


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 2 ว่าด้วยการรู้จักพระเจ้า, พระเจ้าพระองค์เอง พระผู้ทรงเอกลักษณ์ 1

ก่อนหน้า: 915 ทั้งหมดภายใต้สิทธิอำนาจของพระผู้สร้างเพียบพร้อมเป็นที่สุด

ถัดไป: 917 ทุกสรรพสิ่งมีชีวิตอยู่และพินาศไปโดยสิทธิอำนาจของพระเจ้า

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger