225 ต้นตอแห่งการต่อต้านพระเยซูของพวกฟาริสี

Verse 1

พวกเจ้าอยากรู้ต้นตอที่พวกฟาริสีนั้น ต่อต้านพระเยซูไหม

อยากรู้ไหม เนื้อแท้พวกฟาริสีเป็นอย่างไร

พวกเขาเพ้อฝันมากมายเรื่องพระเมสสิยาห์

ยิ่งกว่านั้น พวกเขาเชื่อเพียงพระเมสสิยาห์จะมา

แต่ไม่แสวงหาความจริงของชีวี

Verse 2

กระทั่งวันนี้ พวกเขายังคงรอคอยพระเมสสิยาห์ 

เพราะพวกเขาไม่มีความรู้ในหนทางแห่งชีวิต

อีกทั้งยังไม่รู้ว่า หนทางแห่งความจริงคืออะไร

ไม่รู้ว่าหนทางแห่งความจริงคืออะไร

Chorus 1

พวกเจ้าว่าผู้คนที่โง่เขลาดื้อรั้น รู้เท่าไม่ถึงการณ์

ได้รับพระพรของพระเจ้าได้อย่างไร

พวกเขานั้นจะมองเห็นพระเมสสิยาห์ได้อย่างไร

พวกเขาจะมองเห็นพระเมสสิยาห์ได้อย่างไร

Chorus 2

พวกเขาต่อต้านพระเยซู ด้วยเหตุผลคือ

พวกเขาไม่รู้ทิศทางพระราชกิจพระวิญญาณ

พวกเขาไม่รู้ถึงหนทางแห่งความจริง

ที่พระเยซูนั้นได้ตรัสเอาไว้

และที่ยิ่งไปกว่านั้น เพราะพวกเขาไม่เข้าใจในพระเมสสิยาห์

Post-chorus

และเนื่องจากพวกเขาไม่เคยพบเห็นพระเมสสิยาห์

และไม่เคยร่วมเคียงกับพระเมสสิยาห์

พวกเขานั้นได้พลาดไป

ยึดติดพระนามพระเมสสิยาห์

ในขณะที่ต่อต้านเนื้อแท้ของพระเมสสิยาห์ ในทุกวิถีทาง

Verse 3

ความจริงพวกฟาริสีเหล่านี้ โดยแก่นแท้นั้น

ดื้อรั้น โอหัง และไม่เชื่อฟังความจริง

หลักการที่พวกเขาเชื่อในพระเจ้าคือ

ไม่สำคัญทรงประกาศลุ่มลึกเพียงใด 

ไม่ว่าทรงสิทธิอำนาจสูงส่งเพียงใด

พระองค์มิใช่พระคริสต์ ถ้าคนไม่เรียกว่าพระเมสสิยาห์

Chorus 3

อันมุมมองที่มีเหล่านี้ ไม่ประหลาดหรอกหรือไร

อันมุมมองเหล่านี้ มิได้น่าขันหรอกหรือ

ด้วยพวกเจ้าไม่เข้าใจเรื่องพระเยซูเลย

นั่นจะไม่ง่ายดายหรอกหรือ

ที่พวกเจ้าจะผิดพลาด ดังพวกฟาริสียุคแรกเช่นกัน

Chorus 4

เจ้าสามารถหยั่งรู้หนทางแห่งความจริงได้หรือไร

เจ้ารับประกันได้จริงหรือไม่ ว่าจะไม่ต่อต้านพระคริสต์

เจ้ารับประกันได้อย่างแท้จริงหรือไม่ 

ว่าจะไม่ต่อต้านพระคริสต์

เจ้าติดตามงานพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้หรือไม่

Fall back

หากตัวเจ้าเองนั้นไม่รู้เลยว่าจะต่อต้านพระคริสต์ไหม

พระเจ้าตรัสเลยว่า ชีวีเจ้ากำลังอยู่บนขอบเหวแห่งความตาย

ตัดตอนมาจาก พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์

ก่อนหน้า: 224 ผู้ที่ไม่ยอมรับความจริงไม่คู่ควรแก่ความรอด

ถัดไป: 226 ตรีเอกานุภาพมีอยู่จริงหรือไม่?

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การสถาปนาสัมพันธภาพปกติกับพระเจ้าคือสิ่งสำคัญยิ่ง

เมื่อผู้คนเชื่อในพระเจ้า รักและทำให้พระองค์พอพระทัย พวกเขาย่อมทำให้พระวิญญาณของพระเจ้ารับรู้หัวใจของพวกเขา ซึ่งย่อมทำให้พระองค์พอพระทัย...

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger