87 พระเจ้าทรงจุติเป็นมนุษย์ในยุคสุดท้ายทำให้คนมีความเพียบพร้อมด้วยพระวจนะ

Intro

พระเจ้าเยือนโลกโดยหลักเพื่อตรัสพระคำ

ที่เจ้าสัมผัส ได้เห็น ได้ยินคือพระคำ

สิ่งที่เจ้าปฏิบัติก็คือพระคำ

สิ่งที่เจ้าได้รับประสบการณ์ ก็คือพระคำ


Verse 1

การจุติเป็นมนุษย์ของพระเจ้าครั้งนี้

ใช้พระคำทำให้คนเพียบพร้อม

ไม่ทรงแสดงหมายสำคัญและการอัศจรรย์

หรือทำกิจที่พระเยซูเคยทำ

ต่างเป็นพระเจ้า ต่างมีเนื้อหนัง

แต่พันธกิจนั้นไม่เหมือนกัน


Chorus

ยุคสุดท้ายนั้น กิจของพระเจ้า

โดยส่วนใหญ่คือการใช้พระคำ

นำทางและทำให้คนเพียบพร้อม

ทรงไม่ใช้ข้อเท็จจริงเพื่อตีสอน


Verse 2

วันนี้พระเจ้าบังเกิดเป็นมนุษย์

โดยหลักเพื่อทรงพระราชกิจ

พระคำซึ่งปรากฏ เป็นมนุษย์

ทำให้คนเพียบพร้อมด้วยพระคำ

ทำให้คนยอมรับ การจัดการ

และกระบวนการถลุงของพระคำ


Bridge 1

พระคำให้การจัดเตรียมและชีวิต

ให้เจ้าได้เห็นพระกิจและกิจการ

เขาทั้งตีสอนและถลุงเจ้า

ความทุกข์นั้นก็เกิดมาจากพระคำ


Verse 3

ตอนนี้พระกิจใช้พระคำ ไม่ใช่ข้อเท็จจริง

ทันทีที่เจ้าได้รับพระคำ

พระวิญญาณบริสุทธิ์จึงทรงกิจได้

แล้วเจ้าจึงทุกข์ทนหรือรู้สึกหวานชื่น

มีเพียงพระคำนำพาความเป็นจริง

ทำให้เจ้ามีความเพียบพร้อมกัน


Chorus

ยุคสุดท้ายนั้น กิจของพระเจ้า

โดยส่วนใหญ่คือการใช้พระคำ

นำทางและทำให้คนเพียบพร้อม

ทรงไม่ใช้ข้อเท็จจริงเพื่อตีสอน


Bridge 2

มีบางครา บางคนต่อต้านพระเจ้า

พระองค์ไม่ได้ทรงก่อทุกข์ให้ใคร

และเนื้อหนังเจ้าไม่ถูกตีสอน

เจ้าไม่ต้องทนทุกข์รับความลำบาก

แต่เมื่อพระคำได้มาถึง

และถลุงเจ้า มันสุดจะทน


Chorus

ยุคสุดท้ายนั้น กิจของพระเจ้า

โดยส่วนใหญ่คือการใช้พระคำ

นำทางและทำให้คนเพียบพร้อม

ทรงไม่ใช้ข้อเท็จจริงเพื่อตีสอน


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, ทุกสิ่งสัมฤทธิ์ได้ด้วยพระวจนะของพระเจ้า

ก่อนหน้า: 86 พระเจ้าทรงบรรลุทุกอย่างในยุคสุดท้ายโดยพระวจนะเป็นหลัก

ถัดไป: 88 พระเจ้าผู้ทรงปรากฏในรูปมนุษย์แห่งยุคสุดท้ายทรงพระราชกิจแห่งพระวจนะเป็นหลัก

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger