602 เส้นทางของความเชื่อในพระเจ้าอันประสบความสำเร็จ

Verse 1

บั้นปลายของเปโตรและเปาโล

ประเมินตามการที่พวกเขา

ทำหน้าที่ในฐานะสิ่งทรงสร้างได้หรือไม่

ไม่ใช่ตามขนาดของการร่วมสนับสนุน

บั้นปลายพวกเขานั้นถูกกำหนด

โดยสิ่งที่แสวงหามาแต่แรกแล้ว

มิใช่โดยจำนวนงานที่ทำ

หรือการประเมินพวกเขาโดยผู้อื่น


Chorus

แสวงหาการทำหน้าที่อย่างแข็งขัน

ในฐานะสิ่งทรงสร้าง จึงสำเร็จ

แสวงหาเส้นทางรักแท้ของพระเจ้า

คือเส้นทางถูกต้องที่สุดสำหรับสิ่งทรงสร้าง

แสวงหาการเปลี่ยนแปลงในอุปนิสัย

และรักพระเจ้านำไปสู่ความสำเร็จ


Bridge

เส้นทางสู่ความสำเร็จเช่นนั้น

คือเส้นทางการได้มาซึ่งหน้าที่ดั้งเดิม

และรูปลักษณ์ดั้งเดิม

ของผู้เป็นสิ่งทรงสร้างของพระเจ้า

และยังเป็นเป้าหมายพระราชกิจทั้งหมด

ตั้งแต่ตอนเริ่มต้นถึงปลายทาง


Chorus

แสวงหาการทำหน้าที่อย่างแข็งขัน

ในฐานะสิ่งทรงสร้าง จึงสำเร็จ

แสวงหาเส้นทางรักแท้ของพระเจ้า

คือเส้นทางถูกต้องที่สุดสำหรับสิ่งทรงสร้าง

แสวงหาการเปลี่ยนแปลงในอุปนิสัย

และรักพระเจ้านำไปสู่ความสำเร็จ


Verse 2

ถ้าการเสาะแสวงหาของคนด่างพร้อย

เพราะเรียกร้องและถวิลหาอย่างฟุ้งเฟ้อ

อุปนิสัยของคนก็จะไม่เปลี่ยน

ไม่ลงรอยกับราชกิจการฟื้นคืน

นี่มิใช่ราชกิจพระวิญญาณบริสุทธิ์

การไล่ตามเสาะหาเช่นนี้ พระเจ้าทรงไม่เห็นชอบ

เช่นนั้นจะมีนัยสำคัญอันใด

ในเมื่อไม่ได้รับการเห็นชอบจากพระเจ้า


Chorus

แสวงหาการทำหน้าที่อย่างแข็งขัน

ในฐานะสิ่งทรงสร้าง จึงสำเร็จ

แสวงหาเส้นทางรักแท้ของพระเจ้า

คือเส้นทางถูกต้องที่สุดสำหรับสิ่งทรงสร้าง

แสวงหาการเปลี่ยนแปลงในอุปนิสัย

และรักพระเจ้านำไปสู่ความสำเร็จ


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, ความสำเร็จหรือความล้มเหลวขึ้นอยู่กับเส้นทางที่มนุษย์เดิน

ก่อนหน้า: 601 เส้นทางของเปโตรและเปาโล

ถัดไป: 603 เจ้าเดินบนเส้นทางของเปาโลเมื่อเจ้าไม่ไล่ตามเสาะหาความจริง

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger