399 เส้นทางแห่งการเชื่อในพระเจ้า คือเส้นทางแห่งการรักพระองค์

Intro

ทางแห่งการเชื่อในพระเจ้า

คือทางแห่งการรักพระองค์

หากเจ้าเชื่อในพระเจ้า

เจ้าต้องมีรักเพื่อพระองค์

Verse 1

รักพระเจ้าหาใช่แค่เพียง

รักเพื่อตอบแทนรักพระองค์

หรือจิตสำนึกฟ้องให้รัก

แต่ต้องรักพระเจ้าแท้จริง

Pre-chorus 1

สำนึกไม่เร้าความรักต่อพระเจ้า

เมื่อเจ้ารับรู้ความดีงามของพระเจ้า

พระเจ้าสัมผัสวิญญาณเจ้า

สำนึกของเจ้าจักสำแดง

Chorus

รักจริงแท้ต่อพระเจ้า

มาจากส่วนลึกข้างในใจ

เป็นความรักจากความรู้จริง

ของผู้คน ต่อพระเจ้า

Verse 2

เมื่อพระเจ้าขับเคลื่อนวิญญาณคน

เมื่อความรู้ในใจพวกเขาเพิ่มพูน

เมื่อได้รับประสบการณ์ความรัก

พวกเขารักพระเจ้าด้วยสำนึก

Pre-chorus 2

รักพระเจ้าด้วยจิตสำนึก

นั้นไม่ผิด แต่ช่างต้อยต่ำ

เพราะทำเพื่อเพียงตอบแทนพระคุณ

แต่ไม่ทำให้คนทราบความจริง

Chorus

รักจริงแท้ต่อพระเจ้า

มาจากส่วนลึกข้างในใจ

เป็นความรักจากความรู้จริง

ของผู้คนต่อพระเจ้า

Verse 3

เมื่อพระวิญญาณมอบหมายงานให้คน

เมื่อคนเห็นและลิ้มรสรักพระองค์

และมีความรู้เรื่องพระเจ้า

จึงรักพระเจ้าอย่างแท้จริง

Pre-chorus 3

เมื่อพวกเขาเห็นว่าพระเจ้า

ควรค่าต่อรักของมวลมนุษย์

เห็นว่าพระเจ้าดีงามเช่นไร

พวกเขาจึงรักพระเจ้าแท้จริง

Chorus

รักจริงแท้ต่อพระเจ้า

มาจากส่วนลึกข้างในใจ

เป็นความรักจากความรู้จริง

ของผู้คนต่อพระเจ้า

Verse 4

ผู้ที่ไม่เข้าใจในพระเจ้า

จะรักพระเจ้าตามอุปทาน

และความชอบของตนเท่านั้น

มิใช่รักแท้จากหัวใจ

Pre-chorus 4

เมื่อมีคนเข้าใจพระเจ้า

ใจได้หันไปหาพระองค์

ความรักในใจของพวกเขา

จริงแท้ เป็นไปด้วยใจ

Bridge

มีเพียงคนจำพวกเช่นนั้น

ที่มีพระเจ้าอยู่ภายในใจ

Chorus

รักจริงแท้ต่อพระเจ้า

มาจากส่วนลึกข้างในใจ

เป็นความรักจากความรู้จริง

ของผู้คนต่อพระเจ้า

ดัดแปลงจาก บันทึกการบรรยายของพระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย

ก่อนหน้า: 398 เจ้าควรเสาะแสวงที่จะรักพระเจ้าในการเชื่อของเจ้า

ถัดไป: 400 การไล่ตามเสาะหาซึ่งผู้เชื่อควรติดตาม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

บทที่ 15

มนุษย์ทั้งปวงเป็นสิ่งสร้างที่ขาดพร่องการรู้จักตนเอง และพวกเขาไม่สามารถรู้จักตัวพวกเขาเอง แม้กระนั้นก็ตาม...

บทที่ 3

กษัตริย์ผู้ทรงมีชัยชนะประทับอยู่ที่ราชบัลลังก์อันรุ่งโรจน์ของพระองค์...

บทที่ 10

จะว่าไปแล้ว ยุคแห่งราชอาณาจักรนั้นแตกต่างจากยุคทั้งหลายที่ผ่านมา ยุคแห่งราชอาณาจักรไม่ได้เกี่ยวข้องกับวิธีปฏิบัติตนของมนุษยชาติ ตรงกันข้าม...

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger