473 ความจริงเท่านั้นที่สามารถทำให้หัวใจของมนุษย์มีสันติสุขได้

Intro

พระอุปนิสัยพระเจ้า สิ่งที่ทรงมีทรงเป็น

ล้วนเป็นความจริง

คุณค่าความจริงไม่อาจเทียบวัดได้

กับสิ่งของทางวัตถุ

ไม่ว่าจะมีค่าเพียงใด

เพราะว่าความจริงมิได้เป็นวัตถุ

และมันสนองความต้องการของหัวใจทุกคน


Verse 1

ขณะไล่ตามเสาะหาความรอดจากพระเจ้า

และการเปลี่ยนแปลงในอุปนิสัยตน

หากเจ้าไม่เข้าใจความจริง

ไม่เข้าใจพระอุปนิสัย น้ำพระทัย

เจ้าจะไม่เป็นทุกข์ในใจหรือไร

หัวใจเจ้าจะไม่หิวกระหายหรือไร


Pre-chorus 1

หัวใจเจ้าจะไม่ร้อนรนหรือ

มีหนทางใดให้เจ้าแก้ไขได้ไหม


Chorus

ผู้คนต้องมีความจริงในชีวิต

พวกเขาไม่สามารถอยู่โดยขาดมัน

พูดได้ว่าความจริงยิ่งใหญ่ที่สุด

ถึงไม่อาจเห็นมันหรือสัมผัส

เจ้าก็ไม่อาจมองข้ามความสำคัญของมัน

มันเป็นเพียงสิ่งเดียวที่สามารถ

ทำให้หัวใจเจ้าได้หยุดพัก


Verse 2

เมื่อเจ้ามีความอยาก ปรารถนาจะได้รับ

ความรู้แจ้งจากพระเจ้าเพื่อได้รู้

น้ำพระทัยและความจริง

ที่เจ้าต้องการที่สุดไม่ใช่อาหาร

หรือคำพูดดีๆ อีกทั้งการปลอบใจ

ที่เจ้าต้องการคือคำแนะนำจากพระเจ้า


Verse 3

เจ้าต้องการให้พระองค์ตรัสบอกโดยตรง

ถึงสิ่งที่ต้องทำและวิธีที่จะทำ

และตรัสชัดเจนว่าความจริงคืออะไร

หากว่าเจ้าเข้าใจเพียงแค่นิดเดียว

หัวใจเจ้าจะไม่รู้สึกพึงพอใจ

ยิ่งกว่าเจ้าได้กินอาหารดีๆ หรือไร


Pre-chorus 2

เมื่อหัวใจเจ้านั้นพึงพอใจ

ความเป็นเจ้าทั้งหมดจะไม่ได้หยุดพักหรือไร


Chorus

ผู้คนต้องมีความจริงในชีวิต

พวกเขาไม่สามารถอยู่โดยขาดมัน

พูดได้ว่าความจริงยิ่งใหญ่ที่สุด

ถึงไม่อาจเห็นมันหรือสัมผัส

เจ้าก็ไม่อาจมองข้ามความสำคัญของมัน

มันเป็นเพียงสิ่งเดียวที่สามารถ

ทำให้หัวใจเจ้าได้หยุดพัก


Outro

สิ่งที่มาจากพระเจ้า สิ่งที่ทรงมีทรงเป็น

และทุกสิ่งเกี่ยวกับพระองค์

นั้นยิ่งใหญ่กว่าสิ่งอื่นทุกสิ่ง

รวมทั้งสิ่งของนั้นหรือว่าคน

ที่เจ้าเคยเชื่อว่าเจ้ารักที่สุด

หากเจ้าไม่อาจได้พระวจนะจากพระเจ้า

หรือเข้าใจน้ำพระทัย

เจ้าจะไม่มีวันได้รับการหยุดพัก

ทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงทำคือความจริงและชีวิต


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 2 ว่าด้วยการรู้จักพระเจ้า, พระราชกิจของพระเจ้า พระอุปนิสัยของพระเจ้า และพระเจ้าพระองค์เอง 3

ก่อนหน้า: 472 ความจริงคือสุภาษิตสูงสุดของชีวิต

ถัดไป: 474 เจ้าควรละทิ้งทั้งหมดเพื่อความจริง

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger