680 ความรักของผู้คนกลายเป็นไร้ราคีโดยผ่านทางความทุกข์จากกระบวนการถลุงเท่านั้น

Verse 1

ตลอดชีวิต เปโตรทุกข์ทน

กับบททดสอบเป็นร้อยครั้ง

กระบวนการถลุงนี้เป็นดั่งรากฐาน

ของความรักสูงสุดของเขาต่อพระเจ้า

มันเป็นประสบการณ์ซึ่ง

มีนัยสำคัญที่สุดในชีวิตเขา

เขารักพระเจ้าเพราะความแน่วแน่

ของเขา แต่มากกว่านั้น

คือเพราะกระบวนการถลุงและทุกข์ของเขา


Bridge 1

ความทุกข์นี้เป็นเครื่องนำทางสู่การรักพระเจ้า

เป็นสิ่งที่น่าจดจำที่สุดสำหรับเขา


Chorus 1

หากผู้คนไม่ได้ผ่านความเจ็บปวด

แห่งกระบวนการถลุงเมื่อกำลังรักพระเจ้า

ความรักของพวกเขาย่อมมีราคี

ท่วมท้นไปด้วยความชอบทั้งหลายของตน

หากผู้คนไม่ได้ผ่านความเจ็บปวด

แห่งกระบวนการถลุงเมื่อกำลังรักพระเจ้า

ความรักของพวกเขาเต็มด้วยความคิดแบบซาตาน

และไม่สามารถสนองน้ำพระทัยพระเจ้า


Verse 2

มีความแน่วแน่ที่จะรักพระเจ้า

ไม่ใช่การรักพระเจ้าอย่างแท้จริง

บางคนอาจยึดมั่นอยู่ในหัวใจที่จะรัก

และสนองน้ำพระทัยพระองค์

ราวกับว่าปราศจากความคิดมนุษย์

ราวกับว่าทุกสิ่งเพื่อพระเจ้า

แต่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้าแล้วนั้น ทั้งหมดนี้

ไม่สามารถได้รับการชมเชยหรือการอวยพร


Bridge 2

แม้แต่ตอนที่ผู้คนเข้าใจ และรู้ความจริงทั้งหมด

นั่นก็ไม่ใช่สัญญาณของการรักพระเจ้าจริงๆ


Chorus 2

ทั้งที่ได้เข้าใจความจริงไปแล้วมากมาย

โดยปราศจากการก้าวผ่านกระบวนการถลุง

ผู้คนก็ยังไม่สามารถนำความจริงเหล่านี้ไปปฏิบัติ

ผู้คนจะเข้าใจความหมายที่แท้จริงของความจริงเหล่านี้

และรู้คุณค่าความหมายภายในก็ต่อเมื่อ

พวกเขาได้รับการถลุง


Verse 3

ในตอนนั้นพวกเขาสามารถปฏิบัติตามความจริง

อย่างเหมาะสมตามน้ำพระทัยพระเจ้า

ในตอนนั้นความคิดแบบมนุษย์ลดน้อยลง

ความเสื่อมทรามของพวกเขาลดลง

และในตอนนั้นอารมณ์แบบมนุษย์จะลดลงเช่นกัน

เพียงตอนนั้นเอง ทุกสิ่งที่พวกเขาทำสำแดง

ถึงการรักพระเจ้าอย่างแท้จริง


Chorus 3

ความจริงแห่งการรักพระเจ้า

ไม่ได้สัมฤทธิ์ผลผ่านความรู้ทางถ้อยคำ

หรือความเข้าใจหรือความปรารถนา

แต่ผ่านทางราคาที่จ่าย

มนุษย์ต้องก้าวผ่านความขมขื่น

มากมายในกระบวนการถลุง

เพียงตอนนั้นที่ความรักของมนุษย์ไร้ราคี

และสมดังพระทัยของพระเจ้าอย่างแน่นอน


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, มนุษย์สามารถมีความรักแท้จริงได้ โดยการได้รับประสบการณ์กับกระบวนการถลุงเท่านั้น

ก่อนหน้า: 679 กระบวนการถลุงคือวิถีทางดีที่สุดที่พระเจ้าจะทำให้มนุษย์มีความเพียบพร้อม

ถัดไป: 681 พระเจ้าทรงทดสอบและทรงถลุงมนุษย์เพื่อทำให้เขาเพียบพร้อม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger