ว่าด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ในพระราชกิจของพระเจ้า

จากภายนอก ดูเหมือนว่าขั้นตอนต่าง ๆ ในพระราชกิจปัจจุบันของพระเจ้าได้สิ้นสุดลงแล้ว และมนุษย์ได้มีประสบการณ์กับการพิพากษา การตีสอน การเฆี่ยนตีและกระบวนการถลุงโดยพระวจนะของพระเจ้าแล้ว และได้ผ่านขั้นตอนต่าง ๆ เช่น การทดสอบของคนปรนนิบัติ กระบวนการถลุงในห้วงเวลาแห่งการตีสอน การทดสอบของความตาย การทดสอบของความพ่ายแพ้ และความรักต่อพระเจ้า แม้ว่าจะต้องทนทุกข์ต่อความยากลำบากอันสาหัสในแต่ละขั้นตอน แต่ผู้คนยังคงไม่ตระหนักถึงน้ำพระทัยของพระเจ้า ลองพิจารณาการทดสอบของคนปรนนิบัติ ดังตัวอย่างนี้: พวกเขายังคงไม่ชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาได้รับ สิ่งที่พวกเขาได้รู้ และผลที่พระเจ้าทรงประสงค์ที่จะบรรลุ เมื่อดูที่ความเร็วของพระราชกิจของพระเจ้า มนุษย์ดูเหมือนจะไม่สามารถอย่างสิ้นเชิงที่จะตามให้ทันกับความเร็วของวันนี้ จะเห็นได้ว่าพระเจ้าทรงเปิดเผยขั้นตอนเหล่านี้ของพระราชกิจของพระองค์ต่อมนุษย์ก่อน และแทนที่จะจำเป็นต้องบรรลุขั้นตอนใดก็ตามในระดับที่มนุษย์สามารถจินตนาการได้ พระองค์กลับทรงกำลังให้ความกระจ่างในประเด็นหนึ่ง ในการที่พระเจ้าจะทรงทำให้ใครบางคนมีความเพียบพร้อมเพื่อให้พวกเขาสามารถได้รับการยอมรับอย่างแท้จริงโดยพระองค์ได้นั้น พระองค์ทรงต้องดำเนินการขั้นตอนต่าง ๆ ข้างต้นทั้งหมด เป้าหมายของการทรงพระราชกิจนี้คือเพื่อแสดงให้เห็นว่าขั้นตอนใดบ้างที่พระเจ้าทรงต้องดำเนินการเพื่อทำให้ผู้คนกลุ่มหนึ่งมีความเพียบพร้อม ดังนั้น เมื่อมองจากภายนอก ขั้นตอนต่าง ๆ ในพระราชกิจของพระเจ้าได้ถูกทำให้ครบบริบูรณ์แล้ว — แต่โดยแก่นแท้แล้ว พระองค์ทรงเพิ่งได้เริ่มทำให้มนุษยชาติมีความเพียบพร้อมอย่างเป็นทางการเท่านั้น ผู้คนควรมีความชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องนี้: มันเป็นขั้นตอนต่าง ๆ ในพระราชกิจของพระองค์ที่ถูกทำครบบริบูรณ์แล้ว แต่ตัวพระราชกิจเองนั้นยังไม่ถึงจุดสิ้นสุด แต่ในมโนคติอันหลงผิดของพวกเขา ผู้คนเชื่อว่าขั้นตอนต่าง ๆ ในพระราชกิจของพระเจ้าได้ถูกเปิดเผยต่อมนุษย์แล้วทั้งหมด และดังนั้น จึงไม่มีข้อสงสัยเลยว่าพระราชกิจของพระเจ้าได้สิ้นสุดลงแล้ว การมองสรรพสิ่งทั้งหลายเช่นนี้เป็นวิธีที่ผิดอย่างสิ้นเชิง พระราชกิจของพระเจ้านั้นดำเนินอย่างตรงกันข้ามกับมโนคติอันหลงผิดของมนุษย์และโต้กลับไปที่มโนคติอันหลงผิดเช่นนี้ในทุกแง่มุม ขั้นตอนต่าง ๆ ในพระราชกิจของพระเจ้าขัดแย้งกับมโนคติอันหลงผิดของมนุษย์โดยเฉพาะ ทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นถึงพระปรีชาญาณของพระเจ้า จะเห็นได้ว่ามโนคติอันหลงผิดของมนุษย์นั้นก่อให้เกิดการหยุดชะงักในทุกหัวเลี้ยว และพระเจ้าทรงโต้กลับไปยังทุกสิ่งที่มนุษย์จินตนาการ ซึ่งมีความชัดเจนขึ้นในระหว่างประสบการณ์จริง ทุกคนคิดว่าพระเจ้าทรงพระราชกิจเร็วเกินไป และพระราชกิจของพระเจ้าสิ้นสุดลงก่อนที่พวกเขาจะรู้ตัว ก่อนที่พวกเขาจะได้รับความเข้าใจใด ๆ และในขณะที่พวกเขายังคงอยู่ในสภาวะสับสน นั่นคือวิธีที่มันเป็นกับทุกขั้นตอนของพระราชกิจของพระองค์ ผู้คนส่วนใหญ่เชื่อว่าพระเจ้าทรงกำลังเล่นกับผู้คน — แต่นั่นไม่ใช่เจตนาของพระราชกิจของพระองค์ วิธีการทรงพระราชกิจของพระองค์คือการไตร่ตรอง: ขั้นแรกคือการเหลือบมองดอกไม้อย่างรวดเร็วขณะควบไปบนหลังม้า จากนั้นก็เข้าไปในรายละเอียด และหลังจากนั้นก็ถลุงรายละเอียดเหล่านี้อย่างเต็มที่ — ซึ่งทำให้ผู้คนประหลาดใจโดยทันทีทันใด ผู้คนพยายามหลอกพระเจ้าโดยคิดว่าถ้าพวกเขาสามารถเพียงแค่ประคองตัวไปได้จนถึงจุดหนึ่ง พระเจ้าก็จะทรงพึงพอพระทัย ในความเป็นจริง พระเจ้าจะทรงพึงพอพระทัยได้อย่างไรต่อความพยายามของมนุษย์ในการประคองตัวไปเรื่อย ๆ ? เพื่อให้บรรลุผลที่น่าพอใจที่สุด พระเจ้าจึงทรงพระราชกิจโดยการทรงทำให้ผู้คนประหลาดใจ โดยการทรงโจมตีในขณะที่พวกเขาไม่รู้ตัว นี่ช่วยให้พวกเขามีความรู้เกี่ยวกับพระปรีชาญาณของพระองค์มากขึ้น และความเข้าใจความชอบธรรม พระบารมีและพระอุปนิสัยที่ไม่สามารถละเมิดได้ของพระองค์มากขึ้น

วันนี้ พระเจ้าทรงเริ่มต้นการทำให้มนุษย์มีความเพียบพร้อมอย่างเป็นทางการแล้ว เพื่อรับการทำให้มีความเพียบพร้อมนั้น ผู้คนต้องผ่านการเปิดเผย การพิพากษาและการตีสอนโดยพระวจนะของพระองค์ พวกเขาต้องรับประสบการณ์กับการทดสอบและกระบวนการถลุงโดยพระวจนะของพระองค์ (อย่างเช่น การทดสอบของคนปรนนิบัติ) และพวกเขาต้องสามารถทนทานต่อการทดสอบแห่งความตาย นี่หมายความว่าท่ามกลางการพิพากษา การตีสอนและการทดสอบของพระเจ้านั้น บรรดาผู้ที่ปฏิบัติตามน้ำพระทัยของพระเจ้าจะสามารถสรรเสริญพระเจ้าจากเบื้องลึกภายในหัวใจของพวกเขา และเชื่อฟังพระเจ้าและละทิ้งตนเองอย่างสิ้นเชิง จึงรักพระเจ้าด้วยหัวใจที่เปี่ยมความจริงใจ ไร้การแบ่งแยกและบริสุทธิ์ เช่นนี้คือบุคคลที่เพียบพร้อม และมันเป็นพระราชกิจที่พระเจ้าทรงตั้งใจที่จะทำและพระราชกิจที่พระองค์จะทรงบรรลุอย่างแน่นอน ผู้คนไม่ควรด่วนสรุปเกี่ยวกับวิธีการที่พระเจ้าทรงใช้ในการทรงพระราชกิจ พวกเขาควรจะเพียงแค่ไล่ตามการเข้าสู่ชีวิตเท่านั้น นี่คือความเป็นรากฐาน จงอย่าพินิจพิเคราะห์วิธีการทรงพระราชกิจของพระเจ้าเป็นประจำ นี่จะเป็นเพียงอุปสรรคต่อความหวังซึ่งดูเป็นไปได้ในภายภาคหน้าของเจ้า เจ้าได้เห็นวิธีการที่พระเจ้าทรงพระราชกิจมากเพียงใดแล้ว ? เจ้าได้เชื่อฟังมากเพียงใดแล้ว ? เจ้าได้รับประโยชน์จากแต่ละวิธีการในพระราชกิจของพระองค์มากเพียงใดแล้ว ? เจ้าเต็มใจหรือไม่ที่จะถูกพระเจ้าทำให้เพียบพร้อม ? เจ้าปรารถนาที่จะมีความเพียบพร้อมหรือไม่ ? เหล่านี้คือสรรพสิ่งทั้งมวลที่พวกเจ้าควรเข้าใจและเข้าไปสู่อย่างชัดเจน

ก่อนหน้า: ผู้เชื่อควรที่จะยึดถือทัศนคติแบบใด

ถัดไป: มนุษย์ที่เสื่อมทรามไม่สามารถเป็นตัวแทนพระเจ้าได้

พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี
ติดต่อเราผ่าน Messenger
ติดต่อเราผ่าน Line

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

อะไรคือความเข้าใจของเจ้าเกี่ยวกับพระเจ้า?

ผู้คนเชื่อในพระเจ้ามานาน ถึงกระนั้นพวกเขาส่วนใหญ่ไม่มีความเข้าใจว่าคำว่า “พระเจ้า” หมายถึงอะไร และเพียงติดตามด้วยความว้าวุ่นสับสนเท่านั้น...

เรื่องจริงเบื้องหลังพระราชกิจยุคแห่งการไถ่

แผนการจัดการทั้งหมดของเรา ซึ่งเป็นแผนการจัดการระยะเวลา 6,000 ปีนั้นประกอบด้วยสามระยะ หรือสามยุค ได้แก่ ยุคธรรมบัญญัติปฐมกาล ยุคพระคุณ...

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้