218 เชื่อฟังงานแห่งพระวิญญาณเพื่อติดตามไปจนสุดทาง

Verse 1

งานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เปลี่ยนวันต่อวัน

สูงส่งขึ้นไปทีละขั้น ด้วยวิวรณ์ที่สูงส่งขึ้นอีก

เป็นวิธีที่พระเจ้า ช่วยมนุษย์เพียบพร้อม

ถ้ามนุษย์ตามไม่ทัน อาจถูกทิ้งไว้เบื้องหลัง

หากหัวใจไม่เต็มใจจะเชื่อฟัง

เขาไม่อาจติดตามไปจนสุดทาง

Chorus

ผู้ต่อต้านและไม่เชื่อฟัง โดยนิสัยอย่างตั้งใจ

พวกเขาจะถูกทิ้งไว้ข้างหลัง 

เมื่องานของพระเจ้าถูกเร่งไป

มีเพียงผู้ที่เชื่อฟัง ยินดีจะถ่อมตัวลง

จะได้ไปยังปลายทาง ไปจนถึงสุดปลายทาง

Verse 2

ยุคเก่าได้ผ่านไปแล้ว และนี่ก็คือยุคใหม่

เมื่อยุคใหม่มาถึง ย่อมมีงานใหม่ที่ต้องทำ

ในยุคสุดท้าย พระเจ้าสร้างคนเพียบพร้อม

จะทรงงานอย่างรวดเร็ว ทรงลงมือทำงานใหม่

และด้วยหัวใจที่ไม่เชื่อฟัง

จะยากต่อการตามรอยพระเจ้าเพียงใด

Chorus

ผู้ต่อต้านและไม่เชื่อฟัง โดยนิสัยอย่างตั้งใจ

พวกเขาจะถูกทิ้งไว้ข้างหลัง 

เมื่องานของพระเจ้าถูกเร่งไป

มีเพียงผู้ที่เชื่อฟัง ยินดีจะถ่อมตัวลง

จะได้ไปยังปลายทาง ไปจนถึงสุดปลายทาง

Verse 3

งานพระเจ้าไม่ใช่การไม่เปลี่ยนแปลง หรือผูกติดกับกฎ

แต่งานพระองค์นั้นใหม่ขึ้น และสูงส่งขึ้นตลอด

สัมพันธ์กับชีวิตจริง ยิ่งขึ้นในทุกขั้นตอน

ตรงกับความต้องการของมนุษย์ มากยิ่งขึ้นไป

เมื่อคนได้ข้ามผ่านงานเช่นนี้ต่างหาก

สุดท้ายอุปนิสัยถึงเปลี่ยนไป

Chorus

ผู้ต่อต้านและไม่เชื่อฟัง โดยนิสัยอย่างตั้งใจ

พวกเขาจะถูกทิ้งไว้ข้างหลัง 

เมื่องานของพระเจ้าถูกเร่งไป

มีเพียงผู้ที่เชื่อฟัง ยินดีจะถ่อมตัวลง

จะได้ไปยังปลายทาง ไปจนถึงสุดปลายทาง

Verse 4

มนุษย์รู้จักชีวิตมากขึ้น 

พระเจ้ายกระดับงานพระองค์เช่นกัน

เป็นวิธีทำคนเพียบพร้อม เหมาะสมให้พระองค์ใช้งาน

งานพระองค์ปรับเปลี่ยนความคิดของคน

นำคนสู่สภาวะจริงสูงขึ้นไป

อาณาจักรสูงสุดแห่งความศรัทธา 

เพื่อน้ำพระทัยเป็นจริง

Chorus

ผู้ต่อต้านและไม่เชื่อฟัง โดยนิสัยอย่างตั้งใจ

พวกเขาจะถูกทิ้งไว้ข้างหลัง 

เมื่องานของพระเจ้าถูกเร่งไป

มีเพียงผู้ที่เชื่อฟัง ยินดีจะถ่อมตัวลง

จะได้ไปยังปลายทาง ไปจนถึงสุดปลายทาง

ตัดตอนมาจาก พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์

ก่อนหน้า: 216 ผู้ยอมรับพระราชกิจใหม่ของพระเจ้าย่อมได้รับการอวยพร

ถัดไป: 219 จงตื่นรู้เร็วไว เจ้าผู้หลักแหลม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

บทที่ 11

เมื่อมองด้วยตาเปล่าของมนุษย์ ดูเหมือนว่าไม่มีความเปลี่ยนแปลงในถ้อยดำรัสของพระเจ้าในระหว่างช่วงเวลานี้...

พระเจ้ากำลังทรงแสวงหาหัวใจและจิตวิญญาณของเจ้า

Verse 1 มนุษย์เบี่ยงเบนจาก การจัดเตรียมขององค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ ไม่รู้มีชีวิตทำไมแต่ก็ยังกลัวตาย ไร้การช่วยจากพระเจ้า พวกเขายังไม่ยอมหลับตา...

ตรีเอกานุภาพมีอยู่จริงหรือไม่?

หลังจากที่เกิดมีความจริงขึ้นมาเกี่ยวกับการบังเกิดเป็นมนุษย์ของพระเยซู มนุษย์เชื่อว่าในสวรรค์มิใช่มีเพียงพระบิดา แต่ยังมีพระบุตรด้วย...

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger