683 คนเราไม่สามารถมารู้จักพระเจ้าได้โดยการชื่นชมพระคุณของพระองค์

Intro

มนุษย์สามารถทนทุข์เพื่อพระเจ้า

และที่มาไกลถึงเพียงนี้เพราะความรักพระเจ้า

เพราะการพิพากษาและความรอดของพระองค์

และพระราชกิจการตีสอนในมนุษย์


Verse 1

หากเจ้าปราศจากการพิพากษาของพระเจ้า

ปราศจากการตีสอน และการทดสอบ

หากพระเจ้ามิได้ทรงทำให้พวกเจ้าทนทุกข์

เช่นนั้นพวกเจ้าจะไม่สามารถ

รักพระองค์อย่างแท้จริง

ยิ่งพระราชกิจพระเจ้าในมนุษย์ยิ่งใหญ่เท่าใด

และยิ่งมนุษย์กำลังทนทุนข์มากเพียงใด

พระราชกิจพระเจ้าก็ยิ่งเป็นที่เห็น

ว่ามีความหมายเพียงใด

มนุษย์ผู้นั้นก็ยิ่งรักพระเจ้า

อย่างแท้จริงได้เท่านั้น


Chorus

ความรักต่อพระเจ้าของมนุษย์มาจากสองสิ่ง

คือการถลุงและการพิพากษาของพระเจ้า

หากเจ้าเพียงแค่ชื่นชมกับพระคุณของพระเจ้า

ด้วยชีวิตที่สงบสุขหรือพระพรทางโลก

เช่นนั้นความเชื่อของเจ้าก็ไม่ประสบผลสำเร็จ

และเจ้าก็ไม่ได้รับพระเจ้า


Verse 2

ตอนนี้มนุษย์เห็นว่าแค่ความปรานี

พระคุณและความรัก

ของพระเจ้าไม่ทำให้เขารู้จักตัวเอง

เขาไม่มีวันที่จะสามารถเข้าใจ

หรือรู้ซึ้งถึงแก่นของมนุษย์

ผ่านทางการพิพากษาและการถลุงเท่านั้น

ในระหว่างกระบวนการการถลุงเท่านั้น

ที่ทำให้มนุษย์รู้ข้อบกพร่องตัวเอง

และความจริงว่าเขาไม่มีสิ่งใดเลย


Chorus

ความรักต่อพระเจ้าของมนุษย์มาจากสองสิ่ง

คือการถลุงและการพิพากษาของพระเจ้า

หากเจ้าเพียงแค่ชื่นชมกับพระคุณของพระเจ้า

ด้วยชีวิตที่สงบสุขหรือพระพรทางโลก

เช่นนั้นความเชื่อของเจ้าก็ไม่ประสบผลสำเร็จ

และเจ้าก็ไม่ได้รับพระเจ้า


Bridge

พระเจ้าทรงทำพระราชกิจแห่งพระคุณในเนื้อหนัง

ได้ทรงประทานพระพรแก่มนุษย์

แต่มนุษย์ไม่สามารถถูกทำให้เพียบพร้อม

โดยเพียงความรัก ความปรานี และพระคุณได้


Verse 3

ในชีวิตมนุษย์ได้สัมผัสบางส่วน

ของความรักพระเจ้า

เขาเห็นความรัก ความปรานีของพระเจ้า

แต่การได้ประสบเช่นนี้เพียงช่วงหนึ่ง

ทำให้เขาเห็นว่ามันไม่สามารถทำให้เขาสมบูรณ์

พระคุณ ความรัก ไม่อาจแก้ไข

หรือเผยความเสื่อมทราม

จะไม่ทำให้ความรัก

ความเชื่อของคนเพียบพร้อม

พระคุณคือพระราชกิจในช่วงเวลาหนึ่ง

มนุษย์ไม่สามารถอาศัยพระคุณเพื่อรู้จักพระเจ้า


Chorus

ความรักต่อพระเจ้าของมนุษย์มาจากสองสิ่ง

คือการถลุงและการพิพากษาของพระเจ้า

หากเจ้าเพียงแค่ชื่นชมกับพระคุณของพระเจ้า

ด้วยชีวิตที่สงบสุขหรือพระพรทางโลก

เช่นนั้นความเชื่อของเจ้าก็ไม่ประสบผลสำเร็จ

และเจ้าก็ไม่ได้รับพระเจ้า


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, เจ้าสามารถรู้จักความน่ารักของพระเจ้าได้โดยการรับประสบการณ์กับบททดสอบอันเจ็บปวดเท่านั้น

ก่อนหน้า: 682 พระเจ้าทรงทำให้มนุษย์เพียบพร้อมในหลายหนทาง

ถัดไป: 684 ทุกคนที่ไล่ตามเสาะหาพระเจ้าอย่างแท้จริงสามารถบรรลุพระพรของพระองค์

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger