1009 พวกที่ไม่ติดตามทางแห่งพระเจ้าต้องถูกลงโทษ

Verse 1

พระเจ้านั้นทรงเป็นธรรมต่อทุกผู้คน

ทรงพิพากษาด้วยพระอุปนิสัยชอบธรรม

ข้อพึงประสงค์ถึงคนถูกต้อง และเหมาะสมแน่นอน

มีสภาพเงื่อนไขที่ทุกคนต้องบรรลุ

ไม่ได้สำคัญว่าพวกเขาเป็นใคร

ไม่ว่าคุณสมบัติของเจ้าจะเป็นเช่นไร

ทรงใส่พระทัยเพียงเจ้าเดินบนทางพระองค์

เพียงเจ้ารักที่จะเสาะแสวงหาความจริง


Pre-chorus

เชื่อฟังพระวจนะวันนี้ พระเจ้าจะให้ความเห็นชอบ


Chorus

บรรดาผู้คนที่เป็นกบฏ ผู้คอยต่อต้านพระเจ้า

ผู้ซึ่งไม่สอดคล้องกันกับทางพระองค์

จะถูกลงทัณฑ์ จะถูกลงทัณฑ์

ไม่มีใครได้รับการอภัย และไม่มีใครได้รับการยกเว้น


Verse 2

หากเจ้าขาดความจริงทำพระนามอัปยศ

หากเจ้าเพียงติดตามแต่ไม่เดินในทางของพระองค์

จะทรงลงทัณฑ์สำหรับความชั่วทั้งหมดที่เจ้าทำ

เจ้าจะพูดได้ไหมว่าพระเจ้านั้นทรงไม่ชอบธรรม

เจ้าว่าได้ติดตามพระองค์ผ่านร้อนผ่านหนาว

แต่ละก้าวในเส้นทาง เจ้ามีแต่ทรมาน

เจ้านั้นพูดว่าได้อยู่กับพระองค์ทั้งยามดีและร้าย

แต่เจ้าไม่ได้ใช้ชีวิตตามพระวจนะ


Pre-chorus

เชื่อฟังพระวจนะวันนี้ พระเจ้าจะให้ความเห็นชอบ


Chorus

บรรดาผู้คนที่เป็นกบฏ ผู้คอยต่อต้านพระเจ้า

ผู้ซึ่งไม่สอดคล้องกันกับทางพระองค์

จะถูกลงทัณฑ์ จะถูกลงทัณฑ์

ไม่มีใครได้รับการอภัย และไม่มีใครได้รับการยกเว้น


Verse 3

เจ้าปรารถนาแค่เพียงทุ่มเทตนเพื่อพระเจ้า

แต่ไม่คิดจะใช้ชีวิตที่มีความหมายจริง

เจ้าพูดว่าพระเจ้านั้นชอบธรรม

และจะทรงจดจำเจ้าได้

เพราะเจ้าได้ทำงานหนักและแสนจะทุกข์ทรมาน

เพราะว่าเจ้านั้นยอมอุทิศตน วุ่นวายเพื่อพระองค์

หากแต่ความชอบธรรมของพระเจ้า

ไม่ด่างพร้อยด้วยสิ่งมีราคี

ไร้ซึ่งเจตจำนงของคน

และไม่ด่างพร้อยโดยเนื้อหนัง

และไม่ด่างพร้อยโดยการซื้อขายกันของคน


Pre-chorus

เชื่อฟังพระวจนะวันนี้ พระเจ้าจะให้ความเห็นชอบ


Chorus

บรรดาผู้คนที่เป็นกบฏ ผู้คอยต่อต้านพระเจ้า

ผู้ซึ่งไม่สอดคล้องกันกับทางพระองค์

จะถูกลงทัณฑ์ จะถูกลงทัณฑ์

ไม่มีใครได้รับการอภัย และไม่มีใครได้รับการยกเว้น


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, ประสบการณ์ของเปโตร: ความรู้ของเขาเกี่ยวกับการตีสอนและการพิพากษา

ก่อนหน้า: 1008 พระเจ้าทรงตัดสินใจบั้นปลายของมนุษย์ด้วยพื้นฐานที่ว่าพวกเขาครอบครองความจริงหรือไม่

ถัดไป: 1010 การจัดการเตรียมการของพระเจ้าสำหรับจุดจบของผู้คนทั้งมวล

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger