251 จงอย่าพึ่งพาจินตนาการเพื่อไปจำกัดการทรงปรากฏของพระเจ้า

Verse 1

ไม่มีข้อจำกัดเมื่อพระเจ้าทรงปรากฏ

เพื่อให้ทรงราชกิจได้บรรลุตามแผนพระองค์

เช่นครั้งทรงบังเกิดเป็นมนุษย์ในยูเดีย

ที่ทรงถูกตรึงกางเขนนั่น ไถ่บาปคนทั้งมวล


Verse 2

แต่ชาวยิวเชื่อว่าเรื่องนี้เป็นไปไม่ได้

พระเจ้าไม่อาจเป็นเนื้อหนังในร่างของพระเยซู

"เป็นไปไม่ได้" ของพวกเขากลายเป็นพื้นฐานให้

ประณามพระเจ้า จึงนำไปสู่การทำลายล้างอิสราเอล


Pre-chorus 1

วันนี้ผู้คนมากมายทำผิดพลาดคล้ายพวกเขา

ประกาศว่าพระเจ้าจะทรงปรากฏ

พร้อมทั้งประณามทันที

"เป็นไปไม่ได้" ของพวกเขา

จำกัดการทรงปรากฏอีกคราในกรอบจินตนาการ


Chorus

ที่ไหนที่ทรงปรากฏ ความจริงถูกแสดงที่นั่น

ที่นั่นจะมีพระสุรเสียงพระเจ้า

ผู้ที่ได้ยินพระสุรเสียง มีแต่ผู้ที่ยอมรับความจริง

พวกเขาเท่านั้นมองเห็นพระเจ้า


Verse 3

คนมากมายหัวเราะลั่น เมื่อพบพระวจนะพระเจ้า

เรื่องนี้แตกต่างจากการประณาม

ของชาวยิวบ้างหรือไม่

พวกเจ้านั้นไม่เคารพ เมื่ออยู่ต่อหน้าความจริง

และยิ่งไม่มีความโหยหา เพียงศึกษาและรอคอย


Pre-chorus 2

เจ้าได้อะไร เฝ้าศึกษารอคอยเช่นนี้

เจ้าคิดหรือว่าพระเจ้าจะทรงแนะนำส่วนตัว

หากเจ้าไม่อาจเข้าใจพระวจนะ

เจ้าจะควรเป็นพยานการทรงปรากฏได้อย่างไร


Chorus

ที่ไหนที่ทรงปรากฏ ความจริงถูกแสดงที่นั่น

ที่นั่นจะมีพระสุรเสียงพระเจ้า

ผู้ที่ได้ยินพระสุรเสียง มีแต่ผู้ที่ยอมรับความจริง

พวกเขาเท่านั้นมองเห็นพระเจ้า


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, ภาคผนวก 1: การทรงปรากฏของพระเจ้าได้นำมาซึ่งยุคใหม่

ก่อนหน้า: 250 ไม่มีผู้ใดหยั่งถึงพระราชกิจของพระเจ้า

ถัดไป: 252 จงฝ่าฟันมโนคติหลงผิดเรื่องเชื้อชาติและชาติพันธุ์เพื่อแสวงหาการทรงปรากฏของพระเจ้า

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger