448 สภาวะที่ปกตินำไปสู่การเติบโตที่รวดเร็วในชีวิต

Intro

ในทุกช่วงระยะ สภาวะของผู้คนเกี่ยวพันกับว่า

พวกเขาจะเข้าสู่ความจริงมากเพียงใด

และพวกเขาจะได้รับมากเพียงใด

Verse 1

บางคนอยู่ในสภาวะที่ผิด

แม้ว่าพวกเขากำลังแสวงหา และสามารถอ่านและฟัง

และสื่อสาร

แต่พวกเขาจะไม่ได้รับมากเท่ากับผู้ที่อยู่ในสภาวะปกติ

Verse 2

หากมนุษย์ยังคงไม่บริสุทธิ์อยู่เสมอ

แสดงให้เห็นธรรมชาติอันเสื่อมทรามของพวกเขา และมโนคติที่หลงผิดแบบมนุษย์ของพวกเขา

พวกเขาก็จะสับสนไปหมด

และนั่นจะส่งผลกระทบต่อการเข้าสู่ความจริงของพวกเขา

Pre-chorus

เฉพาะจิตใจที่มีสติสัมปชัญญะเท่านั้นที่สามารถเข้าใจความจริง

เฉพาะผู้ที่มีหัวใจบริสุทธิ์เท่านั้นที่สามารถมองเห็นพระเจ้า

จงทำตัวเจ้าเองให้ว่างเปล่า แล้วความจริงจะหลั่งไหล

Chorus

สภาวะที่ปกตินำไปสู่การเติบโตที่รวดเร็วในชีวิต

คนเราสามารถเข้าใจและเข้าสู่ความจริง

จับใจความสิ่งที่มีประโยชน์จากพระวจนะของพระเจ้าได้

ปรนนิบัติและจัดเตรียมไว้ให้ผู้อื่นได้

สภาวะที่ปกตินำไปสู่การเติบโตที่รวดเร็วในชีวิต

Verse 3

หากหัวใจของผู้คนปั่นป่วน ความจริงก็ย่อมยากที่จะจับความเข้าใจ

แต่พวกเขาต้องเข้าใจความจริงเพื่อที่จะมองเห็นสภาวะของพวกเขาเอง

และรู้แก่นแท้ของปัญหาของพวกเขา

เพื่อที่จะมองเห็นธรรมชาติของพวกเขาเอง

Chorus

สภาวะที่ปกตินำไปสู่การเติบโตที่รวดเร็วในชีวิต

คนเราสามารถเข้าใจและเข้าสู่ความจริง

จับใจความสิ่งที่มีประโยชน์จากพระวจนะของพระเจ้าได้

ปรนนิบัติและจัดเตรียมไว้ให้ผู้อื่นได้

สภาวะที่ปกตินำไปสู่การเติบโตที่รวดเร็วในชีวิต

Bridge

หากสภาวะของผู้คนถูกต้องและเป็นปกติอย่างเต็มที่

พวกเขาจะมีวุฒิภาวะที่แท้จริง

พวกเขาจะไม่พลั้งพลาดและร้องทุกข์เมื่อเกิดเรื่องขึ้น

หนทางที่เจ้าแสวงหาในแต่ละช่วงระยะและสภาวะที่เจ้าใช้แสวงหา

คือสิ่งที่เจ้าไม่สามารถเพิกเฉยได้

มิฉะนั้นก็จะมีความเดือดร้อน

Chorus

สภาวะที่ปกตินำไปสู่การเติบโตที่รวดเร็วในชีวิต

คนเราสามารถเข้าใจและเข้าสู่ความจริง

จับใจความสิ่งที่มีประโยชน์จากพระวจนะของพระเจ้าได้

ปรนนิบัติและจัดเตรียมไว้ให้ผู้อื่นได้

สภาวะที่ปกตินำไปสู่การเติบโตที่รวดเร็วในชีวิต

Outro

เมื่อสภาวะของเจ้าเป็นปกติ เจ้าจะเดินบนเส้นทางที่ถูกต้องเหมาะสม

เจ้าจะทำสิ่งที่ถูกต้องและเข้าสู่พระวจนะของพระเจ้าอย่างรวดเร็ว

ชีวิตของเจ้าสามารถเติบโตได้ในหนทางนี้เท่านั้น

ชีวิตของเจ้าสามารถเติบโตได้ในหนทางนี้เท่านั้น

ดัดแปลงจาก การสามัคคีธรรมของพระเจ้า

ก่อนหน้า: 447 อะไรคือสภาวะปกติ?

ถัดไป: 449 การสำแดงพระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger