250 ไม่มีผู้ใดหยั่งถึงพระราชกิจของพระเจ้า

Verse 1

พระเจ้ากับคน ไม่อาจเห็นเป็นเท่าเทียมกัน

เนื้อแท้และพระราชกิจนั้น

ล้ำลึกสุดหยั่งและไม่อาจจะเข้าใจ

หากทรงไม่ได้ทำทุกกิจด้วยพระองค์เอง

และตรัสพระคำท่ามกลางคน

คนจะไม่มีวันเข้าใจน้ำพระทัย

แม้แต่คนที่ได้ทุ่มอุทิศ ทั้งชีวิตให้กับพระเจ้า

ก็ไม่สามารถที่จะได้รับ ความเห็นชอบจากพระองค์


Chorus

คนไม่ควรนิยามพระราชกิจ

ในสายพระเนตรพระองค์ คนนั้นไม่ต่างจากมด

แล้วจะไปหยั่งลึกพระกิจเช่นไร

คนไม่อาจนิยามพระราชกิจ

ในสายพระเนตรพระองค์ คนนั้นไม่ต่างจากมด

แล้วจะไปหยั่งลึกพระกิจเช่นไร


Verse 2

หากไร้พระราชกิจ คนทำดีไปก็ไร้ราคา

เพราะความคิดพระเจ้า

ย่อมจะเหนือไปกว่าความคิดคน

พระปรีชาญาณนั้นเกินหยั่ง

พระเจ้าจึงตรัสว่าพวกที่คิด

ว่าตนเข้าใจกิจพระองค์เป็นคนไร้ค่า

ล้วนแล้วแต่มีความอวดดี อีกทั้งโง่เขลา

มนุษย์เสื่อมทรามเพราะซาตาน

ธรรมชาติคนต่อต้านพระเจ้า

คนไม่เท่าเทียมพระเจ้า

ไม่อาจแนะนำงานให้พระองค์


Chorus

คนไม่ควรนิยามพระราชกิจ

ในสายพระเนตรพระองค์ คนนั้นไม่ต่างจากมด

แล้วจะไปหยั่งลึกพระกิจเช่นไร

คนไม่อาจนิยามพระราชกิจ

ในสายพระเนตรพระองค์ คนนั้นไม่ต่างจากมด

แล้วจะไปหยั่งลึกพระกิจเช่นไร


Verse 3

การนำทางคนคือพระราชกิจส่วนพระองค์

คนควรนบนอบ ไม่ควรมีความเห็นใด ๆ

เพราะคนเป็นเพียงเศษดิน

เราเพียรเสาะหาพระเจ้า เราจึงไม่ควร

ทับซ้อนมโนคติคนบนพระราชกิจ

ให้ทรงพิจารณา

หรือใช้ธรรมชาติอันเสื่อมทราม

เพื่อหาทางต่อต้านพระกิจ

หรือนั่นไม่ทำให้เรา เป็นศัตรูพระคริสต์

อ้างว่าเชื่อในพระเจ้าได้เช่นไร


Chorus

คนไม่ควรนิยามพระราชกิจ

ในสายพระเนตรพระองค์ คนนั้นไม่ต่างจากมด

แล้วจะไปหยั่งลึกพระกิจเช่นไร

คนไม่อาจนิยามพระราชกิจ

ในสายพระเนตรพระองค์ คนนั้นไม่ต่างจากมด

แล้วจะไปหยั่งลึกพระกิจเช่นไร


Bridge

เพราะเราเชื่อมั่นว่าพระเจ้ามีจริง

หวังให้พระองค์พอพระทัย ได้เห็นพระองค์

หาให้เจอเส้นทางความจริง

วิธีที่จะเข้ากันได้กับพระเจ้า

และเราไม่ควรจะดื้อดึงต่อต้านพระเจ้า

จะมีประโยชน์อันใด


Chorus

คนไม่ควรนิยามพระราชกิจ

ในสายพระเนตรพระองค์ คนนั้นไม่ต่างจากมด

แล้วจะไปหยั่งลึกพระกิจเช่นไร

คนไม่อาจนิยามพระราชกิจ

ในสายพระเนตรพระองค์ คนนั้นไม่ต่างจากมด

แล้วจะไปหยั่งลึกพระกิจเช่นไร


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, คำนำ

ก่อนหน้า: 249 เรื่องราวของโธมัสคือคำเตือนต่อมนุษย์

ถัดไป: 251 จงอย่าพึ่งพาจินตนาการเพื่อไปจำกัดการทรงปรากฏของพระเจ้า

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger