98 ไม่มีใครสามารถไปจากพระวจนะของพระเจ้าได้

Intro

พระเจ้าจะทรงใช้หนทางที่เป็นวจนะทั้งหมดนั้น

เพื่อบัญชาทั้งจักรวาลและพิชิตมนุษย์


Verse 1

พระวิญญาณบริสุทธิ์ให้ความรู้สึกกับผู้คน

ให้รู้สึกมั่นคงและสุขสงบในใจ

หลังการอ่านพระวจนะที่พระเจ้าทรงให้มา

ส่วนพวกไม่ได้รับพระวจนะ รู้สึกว่างเปล่า

วจนะมีฤทธานุภาพ ผู้คนจึงควรต้องอ่าน

พวกเขาได้การบำรุงเลี้ยง

มีเรี่ยวแรงหลังอ่านวจนะ

เมื่ออ่านวจนะย่อมแข็งแรง

เมื่อไม่อ่านย่อมอ่อนแรง

นี่คือพระเจ้าและพระวจนะที่กำลัง

ปกครองแผ่นดินโลก


Chorus

เส้นทางในอนาคตจะเป็นเช่นนี้คือ

ผู้ที่ได้รับพระวจนะจะมีเส้นทางบนโลก

ไม่ว่าวิชาชีพของพวกเขาจะเป็นอะไร

ผู้ไม่ได้รับวจนะจะลำบากที่จะก้าวไป

ถูกบังคับให้แสวงหาหนทางที่แท้จริง

นี่คือความหมายเมื่อเจ้าได้ยินที่พูดกันว่า

ด้วยความจริง เจ้าจะเดินไปทั่วทั้งโลก

เมื่อปราศจากความจริง เจ้าจะไม่ได้

ไปที่ใดเลย ไม่ได้ไปที่ใดเลย


Verse 2

บางคนต้องการจากไปหรือเริ่มอิดโรยกับราชกิจ

แต่ก็ไม่สามารถแยกออกจากพระวจนะ

แม้อ่อนแอก็ต้องพึ่งวจนะเพื่อมีชีวิต

ถึงเป็นกบฏก็ยังไม่กล้าทิ้งวจนะ

ยามวจนะแสดงฤทธิ์คือยามที่พระเจ้าทรงราชกิจ

ยามที่ทรงปกครองและกวัดแกว่งฤทธานุภาพ

เป็นที่รู้กันว่าพระวจนะแผ่ไปทุกบ้านเรือน

ถึงตอนนั้นเท่านั้น ราชกิจจึงจะแผ่ทั่วโลกา


Chorus

เส้นทางในอนาคตจะเป็นเช่นนี้คือ

ผู้ที่ได้รับพระวจนะจะมีเส้นทางบนโลก

ไม่ว่าวิชาชีพของพวกเขาจะเป็นอะไร

ผู้ไม่ได้รับวจนะจะลำบากที่จะก้าวไป

ถูกบังคับให้แสวงหาหนทางที่แท้จริง

นี่คือความหมายเมื่อเจ้าได้ยินที่พูดกันว่า

ด้วยความจริง เจ้าจะเดินไปทั่วทั้งโลก

เมื่อปราศจากความจริง เจ้าจะไม่ได้

ไปที่ใดเลย ไม่ได้ไปที่ใดเลย


Bridge

พระวจนะแสดงสิทธิอำนาจในวันแห่งพระสิริ

พระวจนะตั้งแต่เริ่มต้นจน

ปัจจุบันจะลุล่วงและเป็นจริง

โดยการนี้พระสิริจะมาสู่พระเจ้าบนแผ่นดินโลก

นี่หมายถึงพระวจนะจะปกครองแผ่นดินโลก


Chorus

เส้นทางในอนาคตจะเป็นเช่นนี้คือ

ผู้ที่ได้รับพระวจนะจะมีเส้นทางบนโลก

ไม่ว่าวิชาชีพของพวกเขาจะเป็นอะไร

ผู้ไม่ได้รับวจนะจะลำบากที่จะก้าวไป

ถูกบังคับให้แสวงหาหนทางที่แท้จริง

นี่คือความหมายเมื่อเจ้าได้ยินที่พูดกันว่า

ด้วยความจริง เจ้าจะเดินไปทั่วทั้งโลก

เมื่อปราศจากความจริง เจ้าจะไม่ได้

ไปที่ใดเลย ไม่ได้ไปที่ใดเลย

ไม่ได้ไปที่ใดเลย


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, อาณาจักรพันปีได้มาถึงแล้ว

ก่อนหน้า: 97 พระเจ้าทรงใช้พระวจนะเพื่อพิชิตทั้งจักรวาลในยุคสุดท้าย

ถัดไป: 99 ทั้งหมดล้วนสัมฤทธิ์โดยผ่านทางพระวจนะของพระเจ้า

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger