98 ไม่มีใครสามารถออกห่างจากพระวจนะของพระเจ้าได้

1 ทิศทางในอนาคตจะเป็นดังนี้: ผู้ที่ได้รับถ้อยดำรัสจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าจะมีเส้นทางให้เดินบนแผ่นดินโลก และต่อให้พวกเขาเป็นนักธุรกิจ หรือนักวิทยาศาสตร์ หรือนักการศึกษา หรือนักอุตสาหกรรม บรรดาผู้ที่ปราศจากพระวจนะของพระเจ้าจะมีช่วงเวลาที่ยากลำบากในการจะก้าวเดินแม้เพียงหนึ่งก้าว และจะถูกบีบให้ต้องแสวงหาหนทางที่แท้จริง นี่คือความหมายของ “ด้วยความจริง เจ้าจะเดินไปทั่วทั้งโลก เมื่อปราศจากความจริง เจ้าจะไม่ได้ไปที่ใดเลย” ดังนั้น ข้อเท็จจริงก็คือ: พระเจ้าจะทรงใช้หนทาง (ซึ่งหมายถึงพระวจนะทั้งหมดของพระองค์) เพื่อบัญชาทั้งจักรวาลและปกครองและพิชิตมวลมนุษย์  พระวิญญาณบริสุทธิ์ให้ความรู้สึกกับผู้คน หลังจากที่อ่านพระวจนะของพระเจ้า ผู้คนรู้สึกแน่วแน่มั่นคงและสงบสุขในหัวใจของพวกเขา ในขณะที่ผู้ซึ่งไม่ได้รับพระวจนะของพระเจ้ารู้สึกว่างเปล่า นั่นเองคือฤทธานุภาพของพระวจนะของพระเจ้า ผู้คนจะต้องอ่านพระวจนะของพระเจ้า และหลังจากที่อ่านพระวจนะของพระเจ้าแล้ว พวกเขาจะได้รับการบำรุงเลี้ยง  การอ่านพระวจนะของพระเจ้ามอบกำลังวังชาให้แก่ผู้คน หากพวกเขาไม่อ่านพระวจนะของพระเจ้า พวกเขารู้สึกเฉื่อยชา แต่หลังจากที่อ่านพระวจนะของพระเจ้า พวกเขาลุกออกจาก “เตียงผู้ป่วย” ของพวกเขาในทันที นี่คือพระวจนะของพระเจ้าที่กำลังกวัดแกว่งฤทธานุภาพอยู่บนแผ่นดินโลก และพระเจ้าที่กำลังทรงปกครองอยู่บนแผ่นดินโลก

2 บางคนต้องการจากไป หรือเริ่มเกิดความอิดโรยอ่อนล้ากับพระราชกิจของพระเจ้า ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตาม พวกเขาก็ไม่สามารถแยกตัวเองออกจากพระวจนะของพระเจ้าได้ ไม่สำคัญว่าพวกเขาจะอ่อนแอเพียงใดก็ตาม พวกเขาก็ยังคงต้องดำรงชีวิตด้วยพระวจนะของพระเจ้า และไม่ว่าพวกเขาจะเป็นกบฏเพียงใด พวกเขายังคงไม่กล้าที่จะทิ้งพระวจนะของพระเจ้า เวลาที่พระวจนะของพระเจ้าทรงแสดงอิทธิฤทธิ์อย่างแท้จริงคือเวลาที่พระเจ้าทรงปกครองและกวัดแกว่งฤทธานุภาพ นี่คือวิธีทรงพระราชกิจของพระองค์ ไม่ว่าจะอย่างไร นี่ก็คือวิถีทางที่พระเจ้าทรงพระราชกิจ และไม่อาจมีผู้ใดออกไปจากวิถีทางนี้ได้ พระวจนะของพระเจ้าจะเผยแผ่ไปตามบ้านเรือนต่างๆมากมายเกินคณานับ พระวจนะเหล่านี้จะกลายเป็นที่รู้กันสำหรับทุกคน และมีเพียงยามนั้นเท่านั้นเองที่พระราชกิจของพระองค์จะเผยแผ่ไปทั่วทั้งจักรวาล ซึ่งกล่าวได้ว่า หากพระราชกิจของพระเจ้าจะต้องเผยแผ่ไปทั่วทั้งจักรวาลแล้ว เช่นนั้น พระวจนะของพระองค์ก็จะต้องเผยแผ่ ในวันแห่งพระสิริของพระเจ้า พระวจนะของพระเจ้าจะแสดงฤทธานุภาพและสิทธิอำนาจ พระวจนะของพระองค์ทุกคำนับตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงวันนี้จะสำเร็จลุล่วงและถึงครามาบังเกิด โดยการนี้ พระสิริจะมาสู่พระเจ้าบนแผ่นดินโลก ซึ่งกล่าวได้ว่า พระวจนะของพระองค์จะครองราชย์บนแผ่นดินโลก

ดัดแปลงจาก “อาณาจักรพันปีได้มาถึงแล้ว” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์

ก่อนหน้า: 97 พระเจ้าทรงใช้พระวจนะเพื่อพิชิตทั้งจักรวาลในยุคสุดท้าย

ถัดไป: 99 ทั้งหมดล้วนสัมฤทธิ์โดยผ่านทางพระวจนะของพระเจ้า

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

เฉพาะบรรดาผู้ที่รู้จักพระราชกิจของพระเจ้าวันนี้เท่านั้น ที่อาจรับใช้พระเจ้าได้

เพื่อที่จะเป็นคำพยานต่อพระเจ้าและทำให้พญานาคใหญ่สีแดงนั้นอับอาย คนเราจำต้องมีหลักการ และคนเราต้องทำได้ตามเงื่อนไขประการหนึ่ง นั่นก็คือ...

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger